onsdag 29. august 2007Kapitel 3.

Joh. 8:3
De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham.
Og de sa til ham. Mester, denne kvinnen er grepet i hor, og de stilte henne fram for ham.
Og de sa til ham. Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor.
I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier du?
Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden.
Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!

Fariseerne og de skriftlærde prøvde å sette Jesus fast ved loven, fordi Gud hadde gitt dem loven, og de visste at Jesus satte kjærlighet foran loven. Loven er til for velsignelse. Gud ga ikke jødene loven fordi han var vred på dem. Gud ga jødene loven, fordi han visste at den ville føre til velsignelse for jødene.

Lover vi ikke skjønner så mye av i dag, men som den gang var en mening bak. Og Jesus sa at kjærligheten er lovens oppfyllelse. Om man elsker sin neste og seg selv og elsker Gud, så følger man loven. Jesus kom for å oppfylle loven.

De satte Jesus virkelig på prøve ved sitt spørsmål. Jesus måtte tenke, kanskje han ba til Gud. Fordi loven var til for å velsigne det som var godt, og forbanne det som var ondt og som ødela samfunnet.
Samtidig hadde Jesus barmhjertighet med synderen. Jesus kom for å ta all vår synd. Det at Gud hater det onde gjør ikke at Gud ikke har barmhjertighet. Hvem er uten synd, spurte Jesus. Den som er uten synd kan kaste den første stein!

Ingen kunne. Alle har syndet, og vi vil det igjen og igjen. Kanskje man ikke så lett ser sine egne feil, det er lettere å se andres. Men det finns misunnelse, Stridigheter, løgner, gjerrighet, grådighet, ukjærlighet, masse ukjærlighet blant kristne som ikke bryr seg det grann om de sårer sin neste. Utroskap, masse likegyldighet. Dømmende holdninger, fyll, sex utenfor ekteskapet, skillsmisse, homofili, vold innen familien, incest , baksnakkelse og ryktespredning. Forakt og latterliggjøring. Latskap, Ubarmhjertighet. Selvgodhet, hat, bitterhet, Falskhet. Utakknemlighet, egosentriske. Vi har lett for å se flisen i vår nestes øye, men bjelken i vårt eget, den ser vi ikke.

Ingen kommentarer: