torsdag 16. august 2012

Bildet av Jesus

Hva slags bildet har vi av Jesus? Det betyr mye for det er av det bildet vi skal formes. Selv så former Jesus sitt bildet av seg ved å vise seg for meg, og sin kjærlighet for andre. Kjærligheten som er enda større enn den jeg tenkte at han hadde. Og det er ikke en kjærlighet med mange vilkår. Det er en varm og sterk kjærlighet som bare ønsker å få være en del av den andres hjerte. Da får det meg til å tenke på noe jeg har hørt; at det eneste som er synd er å ikke tro på Jesus. En tro som tar imot Jesus og lar han vokse og omforme en. Da vil det skje som Jesus sier, at om man holder seg til stammen så vil man bære stor frukt.

Viss vi alle hadde latt oss forme av den kjærlighet som Jesus har så ville verden se at Jesus var synlig på jorda. Om vi hadde latt oss vokse med Jesus sin kjærlighet så hadde himmelens rike blitt synlig på jorda.

Jeg elsker Jesu sin Kjærlighet. Den er som en ild. Med et sterkt lys. Den er brennende, men brenner bare bort våre egne fordommer imot andre.

Jeg vil bli en større del av den Kjærligheten. Selv om kristne skulle dømme meg for at jeg fulgte den kjærligheten og ikke deres syn på Jesus ved å dømme andre syndere.

Jeg må følge Jesus slik Jesus åpenbarer seg for meg. Og om han ikke dømmer, hvordan skal jeg klare det?

Det er befriende å tro på Jesus og lære kjenne Han. For Han viser meg inn i sin himmel der hvor bare barmhjertighet fins. Der bare nåden fins. Der troen er sterkest og overvinner alt. Den gir meg håp for alle mennesker. Vi vil alle bli forvandlet, vi vil alle få lik sjanse. Og kjærligheten drar oss til seg. Den brenner vekk alt det onde. Kjærligheten er størst. Alt skal forsvinne, men aldri kjærligheten. Den skal vinne over alt det onde.
Derfor skal vi alle bøye oss for Han . Han som er kjærlighet. Fordi han har vunnet over alt det onde. Og engang skal vi bli lik Ham.

Ingen kommentarer: