søndag 19. august 2012

Vi er kalt til å være lys


Matt 22: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?»37 Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.38 Dette er det største og første budet.39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Så om vi følger disse to budene så følger vi loven og profetene. For som det står så hviler disse to bud på hele loven og profetene.

Nå er det desverre mange kristne som mener kalt er varmt og varmt er kaldt, og som mener kjærlighet er noe annet enn det kjærlighet er. Som mener at personangrep, trakasering, dømming, hat osv er kjærlighet. De juger for seg selv da de sier de ikke hater mennesker, men synden, når de med sine frukter viser at de hater. 

Hva slags frukter er det vi kristne bør trakte etter? En kveld jeg leste i bibelen så fant jeg bare en masse ord over hvilke frukter vi skulle bære, slik Paulus formaner

Ef. 4: 29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.30 Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag.31 Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap.32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. 

Det står så klart gjennom bibelen hva kjærlighet er. Det er trist å se at mange kristne ikke viser tegn på åndens frukter, men mener de har alle. Må Gud bære over med dem. Gud som er Kjærlighet blir sorgfull der kjærligheten blir fortrengt.

1. kor 13:1  Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

2 Om jeg har profetisk gave,
kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg intet
.

3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
men ikke har kjærlighet,
da har jeg ingen ting vunnet.


4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

6 Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.Hvordan skal vi klare å være lys?
Om vi er inntil stammen som er Jesus og følger Hans røst så vil Han vise oss av sin Kjærlighet slik at vi kan vise den samme Kjærlighet til verden. Ved å være i bønn til Gud og leve i Hans nærvær så vil Han forme oss så vi blir Han mer og mer lik. Da kan verden få se Guds lys i verden.

Bønn og leve i Guds nærvær og leve i Guds ord vil gjøre oss ett med vår Fader og vi vil også få være en del av Hans Kjærlighet. Og den står det mye om i bibelen. Og det største budet var å elske vår Gud av hele vårt hjerte, hele vår sjel og av all forstand. Og det vil føre til at vi blir kjent med Jesus og vil klare å følge det andre budet som er like stort. Og elske vår neste som oss selv.

Og det er noe veldig godt å elske vår Gud med hele oss, fordi Han har lagt himmelrike ned i vårt hjerte så vi får smake på det. Og v vil oppleve en fred som overgår all vår forstand og det levende vann som strømmer over og som gjør at vi aldri mer skal tørste. Det er så herlig å være i Guds nærvær. Der får vi se Gud elsker slik Jesus elsket de som fariseerne og skriftlærde utstøtte. Vi får se en Gud som ER Kjærlighet og da får vi smake av en Kjærlighet som er større enn menneskers Kjærlighet og en fullkommen Kjærlighet. Den får oss til å se mennesker i Guds lys. Og se at Gud elsker. Ikke dømmende som fariseerne og de skriftlærde som foraktet synderen. Det likte ikke Gud og gjorde Gud sorgfull, enda det var de fariseerne og skriftlærde som mente at de kunne skriften.

Gud er Kjærlighet og kristne er kalt til å bære Guds lys.

Ingen kommentarer: