tirsdag 31. august 2021

Kjærligheten, sannheten og kraften

 Kjære Jesus. La meg komme så nær deg så jeg kan være en kanal mellom himmel og jord. Du var alltid ett med Faderen, slik jeg vil være ett med deg. Ja, det er litt av en vei å gå og noen syns kanskje det er en umulig vei. Men du er veien Jesus, og på din vei vil jeg gå og strekke meg etter det fullkomne. Jeg gir meg ikke. For det er en fantastisk vei. Jeg elsker den veien og det er en reise der jeg kan bli kjent med deg. Jeg strekker meg etter det som ligger framfor meg og vil vite alt om deg. Det er tre ting om deg som jeg vil vite alt om. Kanskje jeg må bruke hele evigheten på det, men jeg vil elske vært sekund. Det er alt om din kjærlighet. Jeg elsker din kjærlighet. Den har alle de gode fruktene. Den er størst av alt. Ingenting er større enn den.  Tenk å få være i din kjærlighet bestandig. Det er din vilje og det er bare slik vi kan bære frukt.

Den andre tingen jeg vil vite alt om er sannheten. Du er sannheten Jesus. Du er lyset. Takk for at du åpenbarer deg for meg. La meg få vite alt om deg. Du er Ordet som har kommet til verden for å gi oss liv. Det er så veldig godt å få se stykkevis inn i din sannhet. For du er underbar. Og verden ligger i mørke. Men når jeg får se din sannhet og din frelse så gleder jeg meg over livet. La meg alltid få leve i ditt lys og din sannhet. 

Det tredje jeg vil utforske er din kraft, Jesus. Når jeg er i ditt nærvær og det vil jeg alltid være, så vil jeg se din kraft. Ingenting er umulig for deg. Da du gikk på jorden så var du en kanal mellom himmel og jord. Og du helbredet syke, vekket opp døde, kastet ut demoner, mettet mange tusen med to brød og fem fisk. Du gikk på vannet og stilnet stormen. Du var så nærme Faderen at du visste at Han ville høre på deg. La meg komme så nærme deg Jesus så jeg gjør det jeg ser du gjør. Og at jeg kan være en kanal for deg. Jeg har all tid for deg. Jeg vil strekke meg etter å være en kanal for deg. Jeg lengter etter å kjenne alt ved deg. Det er så godt. Du er brødet som er mat for min sjel. Jeg elsker deg Jesus. Jeg kan nesten ikke legge meg for å sove om kvelden, for jeg vil lære mer om deg. Og jeg gleder meg til morgenen for da kan jeg få kjenne dit nærvær. Takk Jesus for alt du gir meg. Ja jeg vil være sammen med deg vært sekund og be uavlatelig. Og strekke meg etter å lære alt om din kjærlighet, sannhet og kraft. Livet er så spennende. 

Et av mine yndlingssted fra bibelen er i Joh. 14 

«Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det! Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas, ikke Iskariot, sier til ham: Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!»

‭‭Johannes‬ ‭14:10-27‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.14.10-27.NB

Takk Jesus for at du er den du er. Jeg elsker deg så inderlig at jeg skulle ønske jeg hadde flere sekunder i døgnet hvor jeg kunne være i ditt nærvær. Du er virkelig veien, sannheten og livet. Du er Ordet og er den som åpenbarer Skriften for oss. Jeg vil alltid være i ditt nærvær og bli kjent med deg.


lørdag 21. august 2021

Ørkenen

 Jeg vil skrive litt om hva det vil si å være i ørkenen åndelig sett. Da vil jeg begynne med noe sitatet om hva  pave Frans  sier om det å være i ørkenen. 

Hentet fra:  https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-03/i-orkenen.html


Under generalaudiensen askeonsdag snakket pave Frans om hva som menes med «ørken», åndelig sett. Og denne uken lever han selv tilbaketrukket – «i ørkenen»I ørkenen taler Gud til vårt hjerte

I ørkenen er det stille. Vi hører bare vinden og vår egen pust. Det er rom for Gud. Paven minnet om «lyden av skjør stillhet», beskrevet i Første Kongebok (1 Kong 19,12).

Herren, Ordet, elsker å tale til oss i ørkenen. Det er der han gir Moses «de ti ord», altså de ti bud.

Lytt til Gud Bønn, faste, nestekjærlighet

Ørkenen er stedet for bønn. Vi trenger å lytte til Gud og snakke med ham. Vi trenger å være oss selv, foran Gud, sammen med Gud.


—————— sitat slutt ———


I Johannes åpenbaring kap. 12 står det om kvinnen som føder en gutt som skal styre verden. I tusenårsriket har kirken hatt mye makt og spredd seg over hele jorden og blitt den største religionen i verden. Det er i Kirkens tidsalder. 


«Og den store ørnens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted i ørkenen, der hun blir sørget for i en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens ansikt.»

‭‭Åpenbaringen‬ ‭12:14‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/rev.12.14.NB


Det står også om kvinnen og hennes tilværelse i åpenbaringsboken  Hun skal være i ørkenen i en tid, tider og en halv tid. Om tider er tidsalder kan en tid være den tiden før kirken fikk makt og tider være kirkens tidsalder og en halv tid da djevelen blir sluppet løs.   

Maria som er Jesu mor enligt bibelen blir sendt ut i ørkenen står det. Hun ber for oss og vil at vi skal frembære bønner til henne. Ørkenen er en plass der man ber

Og Maria har vist seg over hele verden. Og hennes budskap er at vi skal be. 

Hva gjør Maria i ørkenen? Det er det jeg vil skrive litt om for Maria har virkelig vært til stede for oss mennesker. Noen protestanter tror Maria er i graven eller en helt alminnelig kvinne i himmelen. Men katolikker og ortodokse har fått mange vitnesbyrd på at jomfru Maria har vært virksom. Hun har virkelig vært i ørkenen som er bønnens sted. 


Først vil jeg skrive om hva som skjedde i Lourde i Frankrike. 


Vår Frue av Lourdes er en av de mest populære og elskede titlene til Maria som æres i den katolske kirke og over hele verden.  11. februar 1858 samlet en ung, fransk bondejente ved navn Bernadette ved sammen med søsteren og en venninne i nærheten av en dumpingplass i byen Lourdes der de bodde.  Plutselig så Bernadette en vakker jomfru dukke opp med en gyllen rosenkrans, så hun begynte å be rosenkransen sammen med damen, uten å vite hvem hun var.  Damen ba Bernadette komme tilbake til grotten, og etter en stund avslørte hun seg selv som "den ulastelige unnfangelsen", som var en tittel ukjent for Bernadette på grunn av mangel på utdannelse.  Bare de som var teologisk lært nok til å forstå det nye dogmet, kunne tolke dette slik at det faktisk var en kvinne som hevdet å være Maria, Guds mor.


Etter Vår Frues instruksjoner, gravde Bernadette i leire, der Mary fortalte henne at en helbredende kilde med vann ville bli funnet.  Kort tid etter reiste pilegrimer for å oppdage sannheten i denne påstanden, og mange ble kurert for forskjellige fysiske plager.  I dag er Lourdes et av de mest populære pilegrimsreise for å søke helbredelse.  Her er 7 historier om godkjente, dokumenterte mirakler som skjedde for pilegrimer som reiste til Lourdes, som alle vil inspirere og oppmuntre vår tro på Gud til å vokse for alltid.


Fru Catherine Latapie


 Det første dokumenterte miraklet i Lourdes skjedde i 1858 da Catherine Latapie følte en plutselig trang til å reise til Lourdes på jakt etter helbredelse.  To år tidligere hadde hun falt fra et tre og alvorlig skadet høyre hånd.  Ulykken gjorde at to av fingrene hennes var helt lammet.  Latapie møtte Bernadette på grotten og vasket ganske enkelt hånden i den lille våren som hadde dannet seg.  Umiddelbart var lammelsen av fingrene borte, og hun kunne bevege dem akkurat som hun kunne før ulykken hennes.


Louis Bouriette


 Det mest siterte miraklet knyttet til Lourdes skjedde med Louis Bouriette, en herre på 55 år i 1858. Gjort blind på høyre øye etter en gruveksplosjon (som drepte broren hans, som var ved hans side), hevdet Bouriette at  han gikk umiddelbart for å be til “Our Lady of the Grotto” så snart Bernadette klødde seg i jorda ved dumpingplassen.  Han vasket høyre øye gjentatte ganger på veldig kort tid og ba til Vår Fru inderlig om en kur.  Etter vasking kom synet helt tilbake, og i 1862 ble kuren ansett som «av overnaturlig karakter».


Fru Blaisette Cazenave


 En annen kur knyttet til gjenopprettelse av synet tilskrives Blaisette Cazenave, en kvinne som led av kronisk konjunktivitt og en infeksjon som etterlot øyelokkene hennes flassende og sår.  Tilstanden hennes ble merket som uhelbredelig da hun, i en alder av 51, brukte vannet på Lourdes som en lotion på øynene.  Umiddelbart falt vekten fra øyelokkene, og synet ble fullstendig gjenopprettet.  Selv smerten og betennelsen hun led, var helt borte.


Henri Busquet


 Virkelig inspirerende i naturen og et bevis på den unge mannens tro, var Henri Busquet bare 16 år gammel da han ble kurert.  Busquet led i over et år med feber tilskrevet begynnelsen av tuberkulose, og utviklet deretter en nakkeabsesess og tilstanden forverret seg bare.  Han ba foreldrene om en tur til Lourdes, men de nektet å ta ham dit.  Vedvarende i sin tro, vendte han seg til en nabo og ba om helbredende vann fra Lourdes.  Når han kom tilbake til ham med glasset med hellig vann, samlet Busquet sin familie seg for å be sammen mens vannet ble påført. Etter å ha sovet den natten, våknet han for å oppdage at såret hans hadde blitt arret over og at infeksjonen hans var borte!  Miraklet ble godkjent i 1862.


Justin Bouhort


 Justin var bare 2 år gammel da han ble kurert på Lourdes.   Kort tid før foreldrene brakte ham til Lourdes, fikk han tuberkulose og døde av det.  Moren bar den unge Justin i armene og gikk til grotten av desperasjon, vel vitende om at hun kunne bli forvist på den tiden, siden det i 1858 var en periode hvor publikum ble forbudt å besøke grotten.  Likevel, og til tross for ropet fra folk som gikk forbi, ba hun ved fjellet og badet Justin deretter i hulen som nylig ble gravd av arbeidere.  Da hun gikk hjem og bar hans slappe kropp i armene, skjønte hun at Justin fortsatt pustet og sov deretter fredelig gjennom natten.  Justin ble fullstendig frisk og levde til og med for å delta på St. Bernadettes kanonisering i 1933.


Serge Perren


 I en alder av 35 ble Serge Perren diagnostisert med en merkelig nevrologisk tilstand som påvirket synet hans og til tider lot ham være bevisstløs.  Etter å ha blitt innlagt på et nevrologisk sykehus i 1964, fortsatte han å gå tilbake til det punktet av total blindhet og tilbakevendende episoder med blackout.  Prognosen var dyster.  Som en troshandling valfartet Perren til Lourdes i 1969, men han kom tilbake uten noen som helst fremgang i helbredelsen.  Motløs fortsatte han behandlingen, men ble ansett som total ugyldig av medisinske standarder.  Etter konas oppfordring kom han imidlertid tilbake til Lourdes i 1970 bare for å berolige henne.  Etter at han mottok Salving av de syke, kjente han umiddelbart en fysisk følelse i kroppen og kunne se, men uklart.  Over tid gjorde han en mirakuløs og fullstendig bedring.  Kort tid etter erklærte Lourdes medisinske kontor at helbredelsen hans var "sikker, øyeblikkelig og varig."


Vittorio Micheli


 Vittorio Micheli var soldat i Alpinkorpset og tilbrakte lang tid på et militærsykehus etter en ubehandlet og ubrukelig diagnose av sarkom på venstre hofte.  Leger og kirurger prøvde alle tilgjengelige medisinske alternativer i løpet av 1962, men uten hell.  Etter et helt år på sykehuset ble hoften av Micheli fullstendig forverret.  Likevel valgte han å pilegrimsreise til Lourdes med bispedømmet i 1963. Etter å ha badet våren fra hoften til foten i en rollebesetning, skjedde det ikke noe bemerkelsesverdig umiddelbart med Micheli.  Men merkelig nok ble han pålagt å returnere til militærsykehuset etter at pilgrimsreisen var over, og da viste forskjellige røntgenbilder og tester tydelig fysiske forbedringer i hoften!  Faktisk hevdet rapportene at det var en "bemerkelsesverdig rekonstruksjon av hoften", og i taksigelsen har Micheli årlig kommet tilbake til Lourdes siden 1963.


Fra  http://www.katolsk.no/biografier/historisk/feb11

Siden 1858 har det skjedd omkring 30.000 helbredelser i byen, hvorav rundt 7.000 er dokumentert (pr 2006). Et legekontor ble etablert i Lourdes i 1882 for å slå fast helbredelsenes autentisitet og for å forsikre seg mot svindlere og sjarlataner. De første miraklene gjaldt særlig tuberkulose, datidens store plage. I nyere tid er fire tilfeller av sklerose blitt helbredet i Lourdes, samt flere kroniske infeksjoner og lammelser. 

Legekomiteen i Lourdes foretar først en sortering av de flere hundre beretninger som hvert år innløper til Lourdes. I øyeblikket behandles femti saker seriøst. For at en helbredelse skal kunne anerkjennes av kommisjonen som mirakuløs, må den være uventet, fullstendig og øyeblikkelig, og dens varige karakter må være etablert i mange år. Når alle kriterier er oppfylt, forelegges sakene for en internasjonal legekommisjon bestående av 25 spesialister på de sykdommer som er på dagsordenen. Legekommisjonen skal ha minst én erklært ateist som medlem for å støtte objektiviteten, og den arbeider i likhet med Helgenkåringskommisjonen etter bestemte kriterier som ofte medfører årtiers saksbehandlinger.6 Hvis denne komiteen til slutt enstemmig erklærer at det er snakk om en spontan, medisinsk uforklarlig helbredelse, sendes saken videre til biskopen i den helbredetes hjembispedømme. Den katolske kirke har dermed det siste ord og avgjør om det er snakk om et mirakel eller ikke, siden dette er et teologisk spørsmål.


Hva  tidsskriftet for den norske legeforening skriver om Lourdes: 

https://tidsskriftet.no/2009/09/internasjonal-medisin/mirakulos-helbredelse-i-lourdes


Mirakel nr. 70 som har blitt godkjent. 

Den mirakuløse hendelsen involverte en fransk nonne, søster Bernadette Moriau, som dro på en pilegrimsreise til helligdommen til Vår Frue av Lourdes i 2008. Hun hadde lidd av ryggmargskomplikasjoner som hadde gjort henne rullestolbundet og fullstendig funksjonshemmet siden 1980. Hun også  sa at hun hadde tatt morfin for å kontrollere smerten.

Da søster Moriau besøkte Lourdes -helligdommen for nesten et tiår siden, sa hun at hun "aldri ba om et mirakel", ifølge Associated Press.

 Men etter å ha deltatt på en velsignelse for de syke ved helligdommen, begynte noe å endre seg.

 "Jeg kjente et velvære i hele kroppen, en avslapning, varme ... Jeg kom tilbake til rommet mitt og der sa en stemme meg til å" ta av deg støttebandasjer"," husket den nå 79 år gamle nonne.

 "Overraskelse. Jeg kunne bevege meg," sa Moriau og bemerket at hun øyeblikkelig gikk bort fra rullestolen, støttebandasjen og smertestillende medisiner.

 Moriaus sak ble gjort oppmerksom på den internasjonale medisinske komiteen i Lourdes, som grundig undersøkte nonnens helbredelse.  De fant til slutt ut at Moriaus helbredelse ikke kunne forklares vitenskapelig.

 Etter at en helbredelse er anerkjent av Lourdes -komiteen, blir papirene deretter sendt til opprinnelses bispedømmet, der den lokale biskopen har det siste ordet.  Etter biskopens velsignelse kan en helbredelse deretter offisielt anerkjennes av Kirken som et mirakel.

Helligdommen til Vår Frue av Lourdes i Sør -Frankrike er et populært pilegrimsreisemål for personer med spesiell hengivenhet for Maria og for de som søker mirakuløse helbredelser.  Det er stedet der unge Bernadette Soubirous var vitne til Marian -opptredener, som begynte 11. februar 1858. Helligdommen har også en kilde med vann som sies å ha mirakuløse helbredende egenskaper.

 Selv om det har vært mer enn 7000 mirakuløse helbredelser som tilskrives Vor Frue av Lourdes forbønn ved den franske helligdommen, har bare 70 saker blitt offisielt anerkjent av den katolske kirke.  En mirakuløs bedring må generelt være en fullstendig, spontan og umiddelbar helbredelse fra en dokumentert medisinsk tilstand.

 Det siste offisielle miraklet som ble tilskrevet forbønnen til Our Lady of Lourdes ble erklært i 2013.


Liste over de 70 helbredelsene som er blitt godkjente«Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.»
‭‭Matteus‬ ‭11:4-6‬ ‭NB‬‬
https://bible.com/bible/102/mat.11.4-6.NB
onsdag 18. august 2021

Jesus styr du min tanke

 og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.»

‭‭2 Korinter‬ ‭10:5‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/2co.10.5.NB

Det er så himmelsk godt å være nær deg, Jesus. Du har en så god og varm olje som drypper ned i sjelen min. Og du leger min sjel. Hvert drypp av din olje lindrer smerte jeg har i hjertet. Og jeg vil kjenne ditt nærvær hvert sekund av mitt liv. Hver gang jeg trekker pusten så ser jeg ditt ansikte. Vært sekund vil jeg ha deg for mitt øye. Når jeg trekker pusten og ser på deg. Så kjenner jeg din kraft. Hver innpust er et under.  Og målet er at jeg kommer like nærme deg som du kom din Far når du var på jorden. Jeg gir meg ikke før jeg kommer dit.  Tankene kan være vanskelige å styre. De stikker gjerne av sted. Men ved å holde et fast grep på dem, slik man gjør når man holder tøylen  til en hest og styrer hesten. Slik vil jeg styre hver tanke. Og vær tanke skal være full av deg. Selv når jeg gjør andre ting enn å be så er det så godt å kjenne ditt nærvær. Det går fint å kjenne ditt nærvær ved hver innpust når man gjør andre ting også. Ingenting er bedre enn å kjenne ditt nærvær. Jesus jeg elsker deg og nærmere jeg kommer deg så skjønner jeg mer og mer av bibelen. Den blir så virkelig. Det at vi skal være i deg og du i oss. Det er ikke løse ord. Det er å være nær deg hele tiden.  Og når vi er nær deg hele tiden så kan vi be om hva vi vil og vi skal få det. Da vil jeg be om at alle får bli kjent med deg. For verden ligger i mørkret, men du er verdens lys.  Du er den største glede man kan få. Jesus sett verden i brann.  Så vi brenner etter å kjenne deg. Slik at alle får kjenne den glede jeg har i mitt hjerte fordi jeg kjenner deg. Du er så god Jesus. Du er verdens håp.

«Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.»

‭‭Johannes‬ ‭15:7‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.15.7.NB

«Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas, ikke Iskariot, sier til ham: Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.»

‭‭Johannes‬ ‭14:19-23‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.14.19-23.NB

«Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.»

‭‭Johannes‬ ‭17:20-23‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.17.20-23.

Det er så sterke vers dette. Tenk at vi kan være ett slik du er ett med Faderen.  «På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere.

Det er så sterkt å kunne gå på veien som er deg og komme nærmere og nærmere deg så at  jeg blir like ett med deg som du med Faderen. Ikke bare tomme ord, men virkelig ett med deg hvert sekund. Du sa til og med at vi skulle gjøre større gjerninger enn deg. Men det viktigste av alt er å være i din vilje. For du er hodet, jeg er bare en del av kroppen som gjør det du sier.  Halleluja for en glede å kjenne ditt hjerte. Det er så godt. Bedre enn sjokolade. 

«Smak og se at Herren er god! Salig er den mannen som tar sin tilflukt til ham.»

‭‭Salmene‬ ‭34:9‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/psa.34.9.NB

søndag 15. august 2021

Johannes åpenbaring

 


Johannes Åpenbaring
Takk Jesus for din åpenbaring. 
Da du viste meg åpenbaringsboken så fortalte du meg om at det meste hadde skjedd og at jeg kom til å forstå når jeg fikk kunnskap om det. Noen år etter så fikk jeg høre om den jødiske krig år 70 . Da skjønte jeg at det var da ødeleggelsen i åpenbaringen og Matteus 23- 25 handlet om. Da tempelet ble revet ned. Preterismen har mye kunnskap om det.  


Jesus selv taler om Jerusalems fall i Matt. 23-24

Jerusalem falt, da byen ble beleiret av den romerske keiseren Titus i år 70. Beleiringen førte til hungersnød, pest og ufred. Vi ser det i de ødeleggelsene som blir forårsaket av de fire levende skikkelsene til hest i Åpenbaringen 8-9. Den jødiske historiekeren Josefus, som selv var et øyenvitne til disse ulykkene, beskriver dem på en mindre symbolsk og mer gruoppvekkende realistisk måte. Josefus beskriver et Jerusalem som er så herjet av hungersnød at mødrene blir gale av sult og begynner å fortære sine egne barn. 
Det var allikevel ikke en eneste kristen som omkom i denne ufredstiden under den jødiske krig, for menigheten av troende hadde flyktet til Pella, et sted i fjellene på den andre siden av Jordan. Vi leser i Åpenbaringen 7: 1-4 at disse kristne - 144.000 fra Israels tolv stammer- ble spart fordi de var blitt merket med Guds segl i pannen.  Hentet fra: Lammets nattverd av Scott Hahn

En dag så var jeg ordentlig irritert på bibelen og på Gud. Jeg hadde lest i Johannes åpenbaring, og ingenting stemte overens. Først så fikk jeg en ide til en teori, men i neste øyeblikk så røk hele teorien. Og det gjentok seg. Så spurte jeg Jesus om hva som er vitsen med en så dum bok, når man ikke forstår inneholdet! Så spurte Jesus meg om vi skulle lese Johannes Åpenbaring tilsammen og det svarte jeg ja til.

Jeg vet ikke om andre har opplevd det, men jeg har opplevd det flere ganger. At verden har et tekke over seg, ja det ser man ikke før det blir tatt bort. men jeg har opplevd at det finns en større sannhet bak det tekket. Og der er alt så harmonisk og godt, og det er så riktig! Men det varer bare en stund, så er jeg bak filten igjen. Og det jeg så blir som ett svakt minne. 

Desverre så er det bare et slikt minne jeg har i fra Åpenbarelsesboken. Men det jeg vet nå er at når man kommer over tekket så blir Åpenbarelsesboken en veldig enkel bok.

Jeg syns Åpenbarelsesboken var blitt til en enkel bok, og skuffelsen var stor da jeg neste gang leste boken, og "magiken" var helt borte. Det stykkeviset hadde kommet tilbake, jeg som hadde forstått fullt ut. For meg er det en gåte, men det er en ting jeg husker spesielt godt, og det er tusenårsriket, fordi der protesterte jeg stort når Jesus fortalte meg om det. Og jeg trodde jeg var den eneste i verden som hadde fått den åpenbarelsen om tusenårsriket.


Jeg hadde bare hørt en versjon om tusenårsriket. Og det var noe som lå framfor oss. Først skulle antikrist herske på jorden før Jesus kom igjen for å regjere på jorden i tusen år. For så å slippe djevelen løs igjen før dommen falt. 

Derfor måtte jeg protestere ganske voldsomt da Jesus fortalte at 1000 års riket var Kirkens tidsalder. Og det skjønte ikke jeg noenting av. Kirken som hadde gjort så mye galt!

Og det var sikkert den første gangen jeg hørte noen si noe pent om den katolske Kirke. For Jesus gikk igjennom historien og fortalte om alle de som hadde gjort godt i Kirken. Og når Jesus forteller så er det med kjærlighet! Jesus fortalte om nonner og munker som hadde hjulpet mennesker. Kloster ble bygget for å hjelpe syke, foreldreløse, fattige, gamle. Jeg husker ikke alt hva Jesus fortalte, allikevel så sådde Jesus ett frø i mitt hjerte, ett kjærlighetsfrø til den Katolske Kirke. Og det frøet ble vekket av selveste adventistene, fordi de fikk meg til å søke etter hva den Katolske Kirke virkelig stod for!


Jesus overbeviste meg om at i det åndelige så kunne man se mange frukter av Kirken. Også at kristendommen spredde seg så at vi kunne tro på Jesus. men det var jo mange spørsmål igjen. Jeg var absolutt ikke overbevist. Jeg mente at Jesus skulle regjere her nede på jorden. Men Jesus sa til meg at han aldri kunne tenke seg å regjere her nede på jorden, da han regjerte på en så mye bedre plass i himmelen! Hvorfor skulle jeg måtte gjøre det, spurte jesus meg om. "Først skal jeg ødelegge hele jorden , for så å flytte ned til jorden i 1000 år! Nei, det kan jeg ikke tenke meg! " Det var noe i den dur Jesus sa det. Så fortalte Jesus meg at Jesus hadde regjert inni kristne mennesker, og at han gjennom dem var konge. Guds rike er inni oss! Og Jesus kommer ikke på en slik måte at man kan se det med øynene. Jesus regjerer gjennom de troende. Og det er våre bønner og vår tro som hindrer djevelen i å gjøre sin fulle gjerning. Det er derfor det står at djevelen er bundet. Bundet betyr ikke nødvendigvis at man ikke kan gjøre noe skade, men kraften er svekket! Bundet betyr - ikke fri til å gjøre som man vil.

Jeg var allikevel skeptisk. Det var så nytt for meg. Men så satte Jesus meg inn i situasjonen, og så stilte Jeus meg spørsmål istedet. Om hvordan det ville se ut om det ble som jeg tenkte det. De som hadde vært døde gjennom historien som på nytt ble levende, som skulle leve sammen med dødelige. Hvor mange det ville bli til sammen. Om de døde som var oppstått kunne få barn igjen, om de som ble født under tusenårsriket kom til å dø under tusenårsriket. Osv. Ihvertfall så hørtes det veldig rart ut mer jeg tenkte på det. Og så spurte Jesus meg om hvorfor skulle han gjøre det på den måten?
Hva var vitsen med et slikt tusenårsriket? og så fortalte Jesus meg at vitsen med tusenårsriket var at det var en tid hvor mennesker kunne bli kjent med Gud her nede på jorden! Hvor vi kan bli kjent med Guds herlighet! 
Og når det gjelder resten av Johannes åpenbaring så vet jeg at den ble som en film eller et nyhetsoppslag. Det ble beskrevet fra forskjelige synsvinkler. Fra lang tidsepoke og til detaljerte beskrivninger. Helt fra Apostlenes tid til enden. Og ordet blir først levende når den Hellige Ånd puster liv i det. Det er Den hellige Ånd som åpenbarer skriften for oss. 

 Her står det litt om Preterismen  


Litt etter jeg hadde fått åpenbaring fra Jesus om 1000  årsriket så fikk jeg se i bibelsk leksikon at mange før meg har hatt den åpenbarelsen

Tusenårsriket


Begynnelsen: 

1.Amillianismen går tilbake helt til Augustin (354-430) som tolket tusenårsriket spirutualistisk om kirken. Han lærte at dette begynte med Kristi første komme, og at Kristi kirke er det rike hvor de hellige hersker. Når det i Åp 20,4 tales om den første oppstandelse, lar han denne gå på omvendelse, hvor mennesker oppreises til et nytt liv. Augustins syn ble den katolske kirkes offisielle lære i denne sak. Det ble også overtatt av reformatorene, både Luther og Calvin.


Josefus den jødiske krig år 70


Jomfru Marias opptakelse i himmelen

 I dag feirer vi jomfru Marias opptakende i himmelen. Din mamma Jesus, hva du elsker din mamma. I Joh åpenbaring kap. 12 så ser vi at du Gud kroner henne til dronning, for hun er velsignet av kvinner og alle vil prise henne salig.  Du elsker din mamma Jesus, og ingen hedrer sin far og sin mor høyere enn deg. Du var lydig som et lam da Gud din og vår Far ville at du skulle gå i døden for oss syndere. Din mamma kjenner deg fra du var en liten baby og fulgte deg opp gjennom oppveksten, hun var der og led da du ble korsfestet, gledet seg over oppstandelsen. Ingen mennesker har vært nærmere deg enn din mamma jomfru Maria. Og den skriftlige og muntlige tradisjon sier at Maria ble opptaken til himmelen.  Undrene slutter ikke med bibelen, men under skjer hele tiden når Du er til stede. Du sa til og med at vi skal gjøre større gjerninger enn deg, fordi du går til din far.  Og det betyr at du lever i oss mennesker som lar deg bo i oss. Og da kan du virke gjennom mange.  Og da kan under skje, noe Tradisjonen kan vitne om gang på gang. Du er en levende og virksom Gud.

Hele himmelen er i bønn for oss. Det skjer mye ondt i verden nå, men vi er ikke alene. En kort stund er vi på jorden og kjemper, går løpet sammen med deg. Så når vi kommer til himmelen heier vi på de som er på jorden. Og gleder oss masse når et menneske blir frelst. La din Ånd spre seg over hele jorden så de kan se din herlighet. Og jomfru Maria står sammen med deg og ber over hvert eneste menneskes sjel. For hvert menneske er så utrolig dyrebart for deg. Og da er det også for kirkens mor jomfru Maria, din elskede og dyrebare mamma.


Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning.


https://www.katolsk.no/biografier/historisk/aug15


«Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.»

‭‭Lukas‬ ‭17:20-21‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/luk.17.20-21.NB


Tenk det Jesus at hele Guds rike er midt i blant oss eller inni oss som en annen oversettelse sier. Det betyr at det ikke bare er du som er iblant oss men hele himmelen. Den treenige Gud, alle engler, jomfru Maria og alle helgen, de hellige. Dere ber for oss som er på jorden, og mange kan komme med vitnesbyrd over å sett jomfru Maria, engler eller helgen. Og selvsagt deg du vår redningsmann.

Takk for at vi ikke er alene, men dere kjemper med oss.fredag 13. august 2021

Vær du visjonen

  Fra “Vestavind” 1998 

Hanne Krogh

IRSK HYMNE / VÆR DU VISJONEN
(Trad/Eyvind Skeie)

Vær du visjonen, å Herre, i meg.
Fyll du mitt hjerte med lyset fra deg.
Vær du min tanke, det beste jeg har
Bli i mitt sinn, la min drøm lyse klar.

Vær du min visdom, mitt sannhetens ord.
Vær du min vei og det hus der jeg bor.
Mektige Fader, ditt barn, det er jeg.
Bo i mitt hjerte, slik jeg bor i deg

Vær du min brynje, mitt skjold og mitt sverd.
Vær du min styrke i hele min ferd.
Vær du min tilflukt, min eneste prakt.
Løft meg mot himlen, du Makt i min makt.

Rikdom og ære, hva gjelder vel det?
Du er min arv. Bare deg vil jeg se.
Himlenes Herre, min skatt er hos deg.
Vær du det første og siste for meg.

Sol fra det høye, som aldri går ned,
møt meg til sist med din glede og fred.
Kongenes konge, da sier jeg deg:
Vær du fremdeles visjonen i meg.

torsdag 5. august 2021

Jeg er født på nytt

 Kjæreste Jesus. Du er det beste som har skjedd meg. Jeg har blitt født på ny. Livet har begynt på nytt med deg. Og du er i meg. Det å vandre med deg er livet. Evig liv. Jeg elsker deg så høyt Jesus. Du vil at jeg vært sekund skal være med deg. Og i det sekundet lever jeg. Du er livet, Jesus. Og jeg får være i deg. Du har velkomment meg inn i mystikkens verden. Det er så spennende å gå med deg. Vært sekund med deg er liv. Jeg vil leve i deg hele tiden. Du er så god Jesus. Jeg elsker å være med deg. Du som er Gud. Du har skapt hele verden med ditt ord. Alt du sier blir til. Du er så stor Jesus at jeg aldri vil forstå hvor stor du er. Og du har tid for meg. Hvert sekund får jeg med deg, og du viser meg inn i din verden. Jeg elsker din verden så høyt Jesus. Det er så spennende å leve med deg. Å komme inn i din verden gir meg sånn glede. Du er verdens lys. Du gir meg så sterk kjærlighet.  Jeg vil alltid være i deg.

Ingenting er bedre  enn å be til deg. Be be be, ingenting kan måle seg med frukten man får av å be. Og  da mener jeg spesielt kontemplasjon. Det å være sammen med Jesus som en venn.  Ingenting er bedre enn det.

Jeg elsker deg så høyt Jesus.  Jeg føler at jeg er født på nytt når jeg puster inn ditt liv i hvert åndedrag. Jeg går på din sti og du er veien sannheten og livet.  Jeg får se verden med dine øyne ,og meg selv. Du er så spennende Jesus. Du som er overalt. Du som har vunnet over det onde. Du har all makt. Nå vil du lære meg å bli lik deg. Men da må jeg være i deg, og din vilje er min vilje. Jeg vil være et redskap for deg. Jobbe i åndeverden, for jeg tror på bønn. Og jeg vil gjerne vitne om deg. Om din godhet og makt. Du gjør meg levende og sann.  La meg bli helt sann og et ekte menneske Jesus. For du hater falskhet og det gjør jeg også.  Du er sann Jesus, og la meg se på deg bestandig så jeg også kan bli et sant menneske. Et menneske som elsker andre mennesker med sann kjærlighet. 

La meg være en gren som bærer god frukt. Jeg kan ikke bære god frukt av meg selv, men bare ved å være ett med deg. Jeg vil kjenne deg i hvert åndedrag og leve med deg hvert sekund, og så vil du gjøre under med meg, så jeg kan elske mennesker med din kjærlighet. 

For så høyt elsket du verden at du gav ditt liv for oss.

fredag 30. juli 2021

Evolusjonsteorien

 


Jeg diskuterte med noen ateister om evolusjonsteorien og sikker jeg var på at du Jesus fantes så trodde jeg ikke på evolusjonsteorien. For den var jo bare en erstatning for deg? 

De klarte ikke å overbevise meg. Hvorfor har en «amøbe» utviklet seg til å bli et menneske og alt mulig rart og en annen «amøbe»  ikke forandret seg i det hele tatt? Men nok om det. 

Det var når vi begynte å diskutere kromosomer jeg fikk et syn i etterkant. I synet så jeg mange kromosomer sprelle som små marker og jeg så de over lang tid. De delte seg og forandret seg over lang tid. Det var så intenst og jeg fikk ikke bort synet og jeg måtte tro på det jeg så. Da jeg måtte erkjenne at det er naturlig at ting forandrer seg over lang tid og at evolusjonsteorien kan være sann så stod djevelen ved siden av meg og lo rått. Gud fins ikke sa han. Så lo han igjen. Så så jeg deg Jesus lenger borte i en annen dimensjon.Du holdt armene ut og ba meg komme til deg. Jeg kom til deg og ba deg fortelle meg at det ikke er sant. At evolusjonsteorien ikke var sann. Jeg ba deg fortelle meg at du er sann. Etterhvert så forstod jeg jo at ved å være nær meg så var du jo sann. Og jeg begynte å forstå at både du og evolusjonsteorien kan være sann. 

Du er så stor Jesus. Du har skapt hele universet med dit ord. Bli til sa du, og vi ble til i alle fasonger og størrelser. Og du sa til «sennepsfrøet» bli et menneske og frøet gjorde som du sa og ble til et menneske. Det tok tid, men for deg er tid uvesentlig du som lever utenfor tiden. Du som lever like mye i enden av tiden som i begynnelsen av den. Du skapte naturlovene og gjennom de fulgte de din plan. Du er så stor Jesus. Hele skapelsen skal prise deg. For ingen er som deg. Dine tanker er så mye større enn våre tanker. Du er alfa og omega, begynnelsen og enden. Takk Jesus for at du er nærværende for hvert eneste menneske, så alle kan nå til deg. Du er allestedsnærværende og hører alle våre bønner. Du bryr deg om hver spurv som faller til jorden, og du bryr deg om hver skapning. Du er kjærlighet Jesus, og ingen kan elske høyere enn deg. Takk Jesus for at du bryr deg om din skapning. Takk Jesus for at du er du. 

torsdag 29. juli 2021

Det er i deg jeg lever, rører meg og er til

 Kjære Jesus. Du er i meg og rundt meg. Jeg er i deg. Det er i deg jeg lever og rører meg og er til. Det fins ikke noe som er større enn å våkne på morgenen og få leve en dag med deg. Din kjærlighet er som en dans i måneskinn. Der jeg i ånden får danse etter de vakreste toner. Og du leder mine steg. Du og den hellige ånd. Det er så godt å kjenne ditt hjerte inntil mitt. Du skal vokse jeg skal avta.

Jeg har et bønneemne som jeg vet at også du vil jeg skal få. Jeg tror på ditt ord og at når du sier be så skal du få, for at din glede skal være fullkommen, det gjelder alle som ber etter din vilje, i ditt navn. Takk Jesus for alle bønneemner er gulrot som gjør at vi kan komme nærmere deg. For vi må aldri gi oss. Når vi kommer nærmere deg blir vi mer lik deg, og du betyr under og bønnesvar. Du sa vi skulle få gjøre større under enn det du gjorde. Ingenting er umulig for deg. Jeg gleder meg for at jeg kommer nærmere deg for hver dag. Og når bønnesvaret skjer, så er det ikke bønnesvaret som er det beste, men at jeg har fått kommet nærmere deg og fått se din herlighet. Så jeg vil ta imot alle prøvelser med takk, for de får meg nærmere deg og det er ikke noe større jeg vil, enn å komme nærmere deg. Og du gir meg ikke større prøvelser enn jeg kan takle. Sykdom kommer ikke fra deg. Men den kan føre til at jeg vil se din herlighet da jeg må komme nærme deg for å få se ditt under. Så jeg vil takke deg under alle omstendigheter. Takk Jesus, underets Gud som bor i meg. Tenk å få være så nærme deg.

Å min Gud. Hva du er god. Hvordan kunne djevelen og en tredjedel av englene finne på å svike deg. Du som er kjærlighet. Men de er ingenting i forhold til din makt. Du kastet de ut av himmelen. Bedre å skape jorden og alt liv utenfor himmelen, og heller ta inn i himmelen de som vil følge deg. Og jeg håper alle vil ha deg som sin guide. For du er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til faderen uten gjennom deg. Vakre gode Jesus. Du er et lys på vår sti. Du leder oss gjennom mørkret til dit lys. Du tok våre synder på deg så vår samvittighet kan være ren. For i Guds lys vil all synd og mørke synes og vi vil bli som Adam og Eva da de merket at de var nakne og ville dekke seg til. Så de fant noen fikenblad. Men det er bare ditt blod som kan dekke over vår synd når vi kommer til Gud.

Jesus du som tok verdens synd på deg. Takk Jesus for at du har gjort det mulig at alle kan bli frelst. Og du leter etter de bortkomne får. Det er større glede i himmelen over en synder som vender om enn 99 rettferdige. Du elsker oss alle og vil at alle skal bli frelst. Takk Jesus for din kjærlighet.

Halleluja, det er i deg jeg lever og du lever i meg, la meg få komme nærmere deg hver dag for jeg får ikke nok av deg, du min glede, fred og kjærlighet

Er det lov å tro at alle mennesker kan bli frelst?

Jeg tror på hva pater Olav Müller sier her:
Vi har lov til å håpe at alle mennesker når det herlige mål de er skapt for - beskuelsen av Gud i Himmelen. Vi håper, men vi vet ikke. Hvis noen går fortapt, er det fordi de selv velger denne mulighet like inn i døden. Og Gud respekterer den menneskelige frihet til de grader at han tillater at så skjer.

Da lurer jeg på om  det er lov å håpe på at alle blir frelst? Og er det et håp som er umulig? Hva er det isåfall vitsen med et håp? Og man kan gå enda lengre, slik som Hans Urs von Balthasar som var en innflytelsesrik katolsk teolog som var regnet som konservativ, og han var en av pave Johannes Paul den andres favoritteologer.
Han døde i 1988, få dager før han skulle ha blitt kardinal. von Balthasar legger i bøkene "Was dürfen wir hoffen" og "Kleiner Diskurs über die Hölle" stor vekt på at det til tross for at det er et dogme i kirka at det fins et helvete, så er det ikke noe dogme at det fins noen i helvete eller at noen er på vei dit.
Han poengterer at vi alle har en plikt til å håpe at alle blir frelst, og uttrykker at ingen som er fylt av kjærlighet kan tro at noen andre enn en selv går evig fortapt. Det hører med til historien at daværende kardinal Ratzinger, som talte ved von Balthasars båre, poengterte at von Balthasars teologi var innenfor den katolske kirkes rammer.

Er det da så galt i å tro og håpe på at alle blir frelst? Om man ikke klarer å tenke på at noen skal komme til helvete. Og det fins nok de som sier i fra seg troen på kristendommen fordi helvete blir for absurd for dem.

Jeg tror på hva pater Olav Müller sier her:
»Personlig vil jeg tro at den Gode Hyrde - som hvileløst vandrer i fjell og ur for å finne og redde den bortkomne sauen - gir alle mennesker en enestående sjanse i dødens grenseland. Han viser seg som det «Verdens Lys» han nå en gang er; Han åpenbarer seg for den kristne som kjenner hans navn; Han gir seg til kjenne for tilhengerne av de store verdensreligioner og søkende agnostikere; Han viser seg for den primitive hedning, som i livet søkte det ene Lyset i naturgudenes mange små og spaltede lyskilder. Hvert menneske, som står på dødens terskel, må nå velge Lyset eller mørket.

Når sjelen - forstått som jeget - vandrer over i den hinsidige verden, blir den umiddelbart stilt for Guds domstol. Vi taler om den særskilte dom. Her må vi kvitte oss med visse naive forestillinger, som vi dels ubevisst går og bærer på - også i voksen alder. Vi skal ikke forestille oss dommen à la lagmannsretten i Oslo. Gud som er ren ånd, sitter ikke på et dommersete og han veier ikke synder og gode gjerninger opp mot hverandre, for så - alt etter utfallet - å sende den ene til helvete og den andre til himmelen. Guds rettferdighet er identisk med hans kjærlighet. Dommen lyder på frifinnelse for alle som ønsker å bli frifunnet. Dommen er nåde og miskunn. http://www.katolsk.no/tro/tema/eskatologi/artikler/doden

Pater Olav Müller taler også om håp for ateisten her:

Det kan synes som Jesus går enda et skritt videre: Han sier: «Enhver synd, enhver gudsbespottelse skal bli menneskene tilgitt, unntagen spott mot Ånden; for det vil ingen tilgivelse finnes. Den som taler menneskesønnen imot, han skal bli tilgitt, men taler noen den hellige Ånd imot, vil det ikke bli ham tilgitt - hverken i denne verden eller den kommende».
Disse ord gir håp til vårt avkristnede og sekulariserte Europa. For her er det mange som skriver og taler Jesus imot: Noen holder ham for å være en religiøs fantast. Andre finner hans lære om frelsen primitiv. De fleste mener hans etikk er for streng. Slike personer skal bli tilgitt - sier Jesus, - underforstått hvis de står ham imot med indre overbevisning og «god» samvittighet. Gjør de det, vil han ikke nekte dem frelse. Det er de som taler den hellige Ånd imot som ikke vil få tilgivelse. Synd mot den hellige Ånd er å være overbevist om at alt Jesus sa og gjorde var sant og riktig - og så allikevel stå ham imot til siste stund. Skulle Jesus føre slike personer inn i sitt himmelske rike, måtte det skje med tvang - mot deres vilje. For de ønsker jo ikke å ha noe samkvem med ham. Jesus respekterer dette valget. Han frelser ingen mot deres vilje. Synd mot den hellige Ånd kan ikke bli tilgitt, fordi synderen ikke vil bli tilgitt. http://www.katolsk.no/tro/tema/kirken/artikler/tolerans

Her viser han til at alle som ønsker å få tilgivelse kommer til å få det, og at det bare er de som absolutt ikke vil som ikke blir tilgitt. Den hellige padre Pio sier også:
"I believe that not a great number of souls go to hell.
God loves us so much. He formed us at his image. God loves us beyond understanding.
And it is my belief that when we have passed from the consciousness of the world,
when we appear to be dead, God, before He judges us, will give us
a chance to see and understand what sin really is.
And if we understand it properly, how could we fail to repent?"

Er det da en synd å tro og håpe at alle skal bli frelst? Eller å tro at for Gud er alt mulig. Til sist:

Den franske forfatteren Charles Pe'guy (1873-1914) beskriver i sitt stykke Le mystere de la charite de Jeanne d'Arc (hemmiligheten med Jeanettes d'Arcs kjærlighet) hvordan Jeanne (1412-31) ikke kan akseptere at noen av hennes medmennesker skulle gå fortapt. Hun vet at hun i sin bønn gjør opprør mot Gud. Men uten dette opprøret, mener hun, skulle hennes messe og kommunion være " markstukne og tomme " . Hun blir oppfordret til å overlate saken i Guds hender, men det kan hun ikke.
Det som redder henne ut av denne fryktelige krisen, er den indre vissheten om at hun, nettopp i og gjennom sitt opprør mot helvete og den evige fordømmelsen, rører ved det aller dypeste i Guds hjerte. På et dunkelt vis vet hun at hennes opprør mot helvete ikke skiller henne fra Gud, men at hun nettopp i dette opprøret er på linje med Gud. For Gud kan heller ikke finne seg i at mennesker skal gå fortapt. Opprøret finnes også i ham.

søndag 4. juli 2021

Din ild

 Jeg er så forelsket i deg min Jesus. Med hellig kjærlighet som du gir til meg. Jeg får aldri nok av deg. Du smelter mitt hjerte med din ild. Jeg må ha av din ild kjære Jesus. Du er ild. Og din ild smelter meg så du kan forme meg på nytt. Jeg elsker den fred du gir meg. Som ingen andre kan gi maken til. Din fred gir meg hvile i dine enger. Du gir meg kjærlighet som gjør at jeg begynner å leve. For det er i din kjærlighet jeg finner liv. Min sjel søker etter din kjærlighet. Jeg får selvtillit for jeg ser dine varme øyne se på meg og du får meg til å elske meg selv Du er liv. Du får meg til å ville elske tilbake. Og når jeg gir min neste av din kjærlighet så gjør jeg det av kjærlighet til deg. For jeg trenger ikke å få noe tilbake fra min neste for jeg får så mye fra deg. Jesus jeg elsker deg. La ilden alltid brenne i mitt hjerte. La ilden brenne bort alt som ikke er fra deg og rens meg Jesus. Slik at jeg kan være et lys som din ild brenner fra. Du er så god imot meg. Det er så godt å snakke med deg. Jeg vil ha hvert minutt sammen med deg.

La verden få bli kjent med deg. Jeg ber om vekkelse blant de kristne, så de kan være lys for deg. Så ilden du er kan tenne jorden og så at alle som er sultne på din fred kan finne veien til deg, for kristne viser de vei til ditt hjerte.

Ingen er som deg Jesus. Kom med din ild til verden Jesus. Vi trenger ditt lys.  Du Jesus er det beste som fins. Og veien til deg fins inn til vårt hjerte. 

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.»

‭‭Åpenbaringen‬ ‭3:20‬ ‭NB‬‬

søndag 11. april 2021

Lær meg å gi kjærlighet

 Takk for din kjærlighet Jesus, og at du alltid er med meg. Jeg er så takknemlig og ønsker å gi noe tilbake. Jeg vil gi deg hjertet mitt og elske deg av hele mitt hjerte. Men jeg kjenner ikke at ofrer noe da, for det er naturlig at jeg elsker deg når du er så god mot meg. Da kjenner jeg at jeg vil elske de onde. De som ikke fortjener kjærlighet. For jeg fortjener heller ikke din kjærlighet kjære Jesus. Jeg vet du vil jeg skal elske de onde. For du elsker dem Jesus. Og din kjærlighet er enorm Jesus, for jeg kjenner at du legger din kjærlighet for de onde inn i mitt hjerte, så når jeg tenker på de onde, drapsmenn, voldelige, pedofile osv. så kjenner jeg din kjærlighet for dem. Og jeg vil be for dem. 

Takk for din kjærlighet Jesus. Alle er verdifulle for deg. Og du bar allés synd for at du vil at alle skal bli frelst. Når jeg er i ditt lys så kommer det opp hendelser i mitt liv hvor jeg har vært egoistisk. Jeg får gi de syndene over til deg og får ta imot din tilgivelse. Takk Jesus. Det værste er at jeg har dømt de som har vært egoistiske. Når jeg ikke er noe bedre selv. Tilgi meg Jesus. Jeg vil bli dømt med samme dom som jeg dømmer andre. Jesus tilgi meg. Jeg vil slutte å dømme min neste, og heller elske de med din kjærlighet. Rens meg Jesus og gjør meg lik deg. 

Darknes
CAN ONLY
BE SCATTERED
BY light

Hatres CAN
ONLY BE
CONQUERED
BY love

Saint John Paul ll

torsdag 8. april 2021

Den største skatt

 Kjære Jesus. Tenk at det går an å ha det så godt når man har deg i sitt hjerte. Himmelen har kommet ned til mitt hjerte. Og du viser meg veien til overflod. Når jeg ser inn i dine øyne ser jeg de vakreste juveler. Du vil jeg skal fylle skatten i mitt hjerte. Gjøre mitt hjerte like vakkert som ditt hjerte. Og nærmere jeg kommer deg mer lengter jeg etter deg. Og når jeg lengter etter deg så tilfredsstiller du meg bare som du kan gjøre. Og jeg vil ha mere av deg Jesus. Herligheten tar aldri slutt. Din kjærlighet fyller over i mitt hjerte. Jesus jeg elsker deg. La alle mennesker søke den indre bønn med deg. For det fins ingenting bedre på jorden. La ditt ansikt være synlig for alle så vi får se din herlighet. En herlighet som ikke kan beskrives med ord. Den som søker den skal finne. Og du vil åpne dine armer for alle. For hvert et menneske er deg kjært. Du elsker alle Jesus. Absolutt alle. Og ingen er så gavmild som deg. Og alt er gratis. Gir vi vårt hjerte til deg så fyller du det med guddommelig godhet. Jesus la alle få se din herlighet. 

«Himlenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den, og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Igjen er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.»

‭‭Matteus‬ ‭13:44-46‬ ‭NB‬‬

https://www.bible.com/102/mat.13.44-46.nb


søndag 4. april 2021

Halleluja

 Å store Gud. I dag viste du din makt da du stod opp fra de døde. Ære være deg Jesus. All synd i verden bar du, allikevel var du større. Døden kunne ikke ta deg. Ditt rene blod renser oss fra all synd. Å store Gud. Du som vil bo i hjertene på menneskebarna. Kom med din Ånd til jorda. Fyll hele jorden med din herlighet. Takk Jesus for din storhet og selv om jorden ser mørk ut er du et håp og et lys i mørket. 

Jesus du er sannelig oppstanden. 

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.»

‭‭Efeserne‬ ‭1:17-23‬ ‭NB‬‬

https://www.bible.com/102/eph.1.17-23.nb

fredag 2. april 2021

Takk Jesus

 I dag langfredag ga du håp for hele verden.

«Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!»

‭‭Johannes‬ ‭1:29‬ ‭NB‬‬


«Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.»

‭‭2 Korinter‬ ‭5:21‬ ‭NB‬‬


tirsdag 30. mars 2021

Skjærsilden

 Kjære Jesus. Takk for din nåde. Jeg elsker deg så mye. Takk for at du tar min synd på deg. Takk for at du renser meg og du gjør det allerede her i dette livet. Du renser oss med din ild. Det gjør vondt å se sin synd. Saker som man ikke tenker så mye over at man gjør kan få en til å gråte når du rører ved vår samvittighet. Selv om du har tatt vår synd på deg så betyr det ikke at vi ikke får dårlig samvittighet over det onde vi gjør. Hver minste ting vil gå gjennom dommen. Det er bare at vi slipper å leve med synden bestandig som er forskjellen. For du renser oss med din ild. Så vi blir rene. Og det skjer ved at du lar alt urent bli brent bort med din ild. Det blir stor syndenød med tårer og anger. Men på grunn av ditt blod så blir vi vasket rene og kan bli fri fra vår synd.  Så om hitler tar imot din nåde så slipper han ikke unna, men vil se all sin synd med dine øyne og han må angre seg og lide for det han har gjort. 

Takk Jesus for skjærsilden. Jeg elsker skjærsilden for det er så godt å bli renset fra sin synd. Det er som å være hos tannlegen og borre et hull. Det gjør vondt når det står på, men er så deilig etterpå. Og jeg tror at renselsen her på jorden vil være noe av det samme som renselsen man ikke fikk gjort her på jorden, men som man må gjøre i skjærsilden. 

Takk Jesus for skjærsilden. Den er så god. Selv om det gjør vondt når det står på. For det er vondt å se sin synd. Men det er godt å få nåde. Du gir oss av ditt rene blod. Men ikke uten at vi vet hva vi har gjort for en synd. 

«Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.»

‭‭1 Korinter‬ ‭3:12-15‬ ‭NB‬‬

https://www.bible.com/102/1co.3.12-15.nb


«Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.»

‭‭Hebreerne‬ ‭12:14‬ ‭NB‬‬

https://www.bible.com/102/heb.12.14.nb
Guds lys

 Jesus hva du er kjær for meg. Jeg får ligge i dine grønne enger og nyte av ditt vann som er en kilde til liv. La alle få smake av ditt vann. Det vann som gjør at man aldri mer tørster. Et liv i overflod.

Du er så god Jesus. Når vi dør så bærer vi synden med oss. I dødsriket fins et lys inn til Gud. Der møter vi oss selv og lyset viser oss vår synd. Det er der vi ser våre gjerninger og vår samvittighet er spesielt våken i det lyset. Vårt mørke tåler ikke lyset. Det er som å bli møtt med en ild som aldri slukner. Men du Jesus gikk samme veien med vår synd. Og vant over synden i lyset. For ditt lys er sterkere enn mørkret og det gode beseirer det onde. Så når vi opplever at det brenner i vår samvittighet og vi gråter av vår synd, så kan vi gi synden til deg og du gir oss av ditt rene blod, for all verdens synd kunne ikke skitne til det. 

Du gikk inn i lyset med vår synd og vant over synden. Bare du som er helt ren kan klare det. Så når vi kommer til Guds lys på den andre siden så har du tatt vår synd på deg og vi kan få av ditt rene blod så vi blir rene. For det fins ikke noe bedre enn å være i Guds lys når man er ren. Det er himmelen. Men om man har synd i sitt liv vil lyset kjennes som en fortærende ild og man vil være i helvete. Om man har synd i sitt liv så vil man kunne bli renset av deg Jesus om man vil det. Da fins det en renselse. For uten helliggjørelse skal ingen se Gud. 


«For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.»

‭‭1 Korinter‬ ‭3:11-15‬ ‭NB‬‬

https://www.bible.com/102/1co.3.11-15.nb

Størst av alt er kjærligheten

 Kjære Jesus. Takk for din kjærlighet til verden. Du som har et ønske om å være i hvert menneskes hjerte. Du den sanne Gud tok på deg hvert et menneskes synd slik at det er mulig for oss å leve evig med deg.

Takk for den lidelse du gikk igjennom. Ingen kan fatte helt hva du gikk igjennom da du tok vår synd. Du som er nært hvert menneske gikk korsets vei i hvert menneskes sted. Du gikk den veien vi måtte gå. Og den veien mennesker som ikke har deg må gå. 

De grusomste synder tok du på deg. Du tok hitlers synd på deg. Du tok skylden for alle millioner mennesker som ble drept og torturert. Du gikk hitlers vei opp på korset. Du var ensom i din ferd, for du var borte fra Gud på grunn av den synd du bar. Du som ikke tåler synd så grusomt du må ha hatt det når du bærer hitlers synd på deg. Hvordan er det å ha så mange liv på samvittigheten. Og samtidig så opplever du djevelen som gleder seg over hva du opplever av tortur av de romerske soldater. All fysisk smerte du må igjennom for ingen hindrer menneskene i å torturere deg. De håner og spytter samtidig som du bærer på hitlers synd. Du dør en smertefull død opp på korset og tar med deg hitlers synd. Hvor grusomt det må være for deg å ha hitlers onde gjerninger i din samvittighet. For du tar ansvaret for hva hitler gjorde. Du som hater det onde er blitt gjort til synd. Du roper ut: min Gud min Gud hvorfor har du forlatt meg. Din ensomhet må ha vært uholdbar. Og det var ikke bare hitlers synd du bar, men hele verdens synd. 

Du dør og kommer til dødsriket. Der får du nøklene til dødsriket og blir den første til å gå til Gud til himmelen. Det er her jeg tror du vinner over det onde. I Guds lys så kommer du med hitler og verdens synd på deg. Men du er sterkere enn det onde. Det gode seirer over det onde. For det er lyset som ikke tåler mørkret og mørkret som ikke tåler lyset. Så det er her i lyset mennesker får oppleve at Guds lys er en himmel eller et helvete.  For lyset er som en forærende ild på synd. Og jeg tror det er her Jesus vant over synden fordi Jesu kjærlighet var sterkere enn den synden han bar. Og det er bare Jesus som kunne klare dette, for Jesus er det fullkomne sonoffer lam.

Så uansett hvem som har gjort synd har Jesus tatt våres synd opp på seg. Derfor kan hvem som helst vinne seier i lyset ved å gi vår synd over til Jesus. Og Jesu blod renser oss fra all synd. 

Jesus tok all synd og bar det opp på korset. Takk Jesus for den lidelse du må ha gått igjennom for vår synd. Jeg forstår bare en liten del av det du må ha opplevd. Tenk den styrke og kjærlighet du hadde som vant over synden. For det var ikke døden som vant over synden men din kjærlighet. For kjærligheten er størst av alt og dekker over en mengde synder.

Da står det igjen tro håp og kjærlighet, men størst av alt er kjærligheten. Den vant over mørkret. Og Jesus. Du ER Kjærlighet. Takk Jesus. 

mandag 29. mars 2021

Takk for ditt blod

 Kjære Jesus. Takk for at jeg har det så godt. Takk for at jeg får krype under din vinge og kjenne din omsorg. Det er så mange som har det vondt i verden. Bruk meg kjære Jesus som et instrument til å gå inn i åndeverden og vinne over de onde makter som regjerer på jorden. La ditt lys få spre seg over hele jorden og la alle se deg Jesus. For du er redningsmannen som forendrer  menneskers hjerter. La alle kristne stå sammen i bønn mot de onde krefter slik at ditt lys slipper fram. La alle bli kjent med deg i bønn.

 Ingenting er bedre enn å be til deg. For da ser vi himmelriket. Indre bønn eller kontemplasjon gjør at vi får se din herlighet og makt. Der får vi oppleve alle dine frukter og din kjærlighet er så sterk Jesus. Og du elsker alle med din enorme kjærlighet, selv om vi er onde. Og når vi kommer til deg og ditt lys så former du oss for lyset gjør at vi ser vår synd som vi vil kvitte oss med, og det kan bare ditt blod gjøre.

Takk for ditt blod Jesus. At det renser oss fra all synd. Jeg elsker deg Jesus. Du gikk hele veien til Golgata med all verdens synd på deg. Du led forferdelig. Da du ble tatt så tillot Gud at de mishandlet og drepte deg, for i deg bar du verdens synd. Hvor forferdelig det må være å ha verdens synd inni seg. Så ensom og forlatt du må ha følt deg. Alt du opplevde av grusom tortur må du ha kjent at du fortjente, du rene sonoffer lam. Så vondt det må ha vært for deg å ha all verdens synd inni deg. Ta ansvar for synden. For at vi kunne bli fri. For bare du kunne vinne over synden. Døden ble død og vi fikk liv, så vi kunne komme til himmelen. Om vi tar imot ditt dyrebare blod. For du har gått i forveien. 

Jesus du er verdens beste menneske. Tenk vår Gud ble et menneske. For et under. Og du tok vår synd på deg slik at vi kan tåle ditt lys. Du vårt liv. Rens meg Jesus slik at jeg blir helt lik deg. Gjør det allerede på jorden slik at jeg kan tjene deg bedre. Jeg trenger ditt blod Jesus. Å hva jeg elsker ditt blod. For jeg er mørk for solen ha brent meg, bare du kan gi meg liv. Jeg vil leve mitt liv i deg. Å hva jeg gleder meg til jeg dør helt fra meg selv og bare du lever i meg. Tilgi meg Jesus for at jeg ikke dør fortere. 

torsdag 18. mars 2021

Guds kraft

 Kjære kjære Jesus. Hva du gjør meg lykkelig. Du viser meg hvem jeg er. Når du ser på meg så ser jeg meg selv. Du viser meg vei til et bedre jeg. Og som jeg elsker det. Jeg elsker alt hva du blander deg inn i. Gjør meg til noe som kan ære deg. La meg bli en person som får mennesker til å søke deg. Fordi de søker lengselen etter å kjenne kjærlighet, glede og fred. For det er bare hos deg den ekte kraften fins. For du har en kraft som aldri minker. Jeg kan søke din kraft hele tiden uten at den blir tom. Jeg elsker å bade i din kraft Jesus. Den gjør meg hel og ren. Jeg vil alltid bade i din kraft og bli sterk i tro. Slik at jeg kan være et redskap for deg og gjøre det umulige mulig. For ingenting er umulig for deg.

Jesus jeg elsker å bade i din kraft. Jeg finner kraften når jeg ser på deg i kontemplasjon. Jeg kjenner kraften gjør noe med meg og jeg vokser i deg. 

Bli sterk i herren i hans veldige kraft. Det ordet har du gjort levende for meg. Det går an. I meg selv er jeg skrøpelig. Du har funnet noe virkelig miserabelt. Noe ubrukelig. Å som jeg er lykkelig over at du har funnet meg. Jeg er ikke dugelig til noe. Og så får jeg ha deg på innsiden du dyrebare perle. Gjør hva du vil med meg jeg er helt din. Det er så godt å kjenne deg du dyrebare skatt. Himmelen har tatt rom i mitt hjerte og ditt hjerte kjenner jeg inntil mitt hjerte. Du fagreste av alle skapninger elsker meg. Jeg får lov å kjenne din kjærlighet. Jeg som trodde jeg var usynlig for deg. Så bryr du deg om meg ved å gi meg hjertet ditt. Du den vakreste av alle skapninger. Gi meg av din kraft slik at jeg kan gjøre det du vil. Jeg elsker deg Jesus. La alle bli  kjent med deg, så de får smake av din kjærlighet. For den er så god. 

lørdag 6. mars 2021

Bønnen vårt skattekammer

 Kjære Jesus. Kong Jesus. Det er så godt å be til deg. Jeg har lyst til å fortelle det til alle. Jeg er ingenting. Du elsker meg som er ingenting. Noen syns det er skryt og hyklersk å fortelle om sitt bønneliv. Men jeg klarer ikke å være stille. For det er ball i slottet og alle er invitert. Jesus vil danse med alle. Kong Jesus ønsker å være der sammen med alle. I bønn så kan vi være med Jesus og det er så godt. Det er så godt å be til deg Jesus og jeg vil at alle skal få oppleve den lykken jeg føler. Det er så himmelsk godt for himmelriket er inni oss. Du er så full av kjærlighet Jesus. Det er den vakreste musikk i ballsalen. Og din sprudlende glede går gjennom marg og bein. Med alle dine frukter så blir det et symfoniorkester alt er så vakkert og det er pur glede. Hvorfor skal jeg holde tyst om det? Kom inn hver en sjel. I den indre bønnen fins Gud og himmelriket.

Jeg har kjent på at jeg har hatt lyst på forbønn, men jeg har ikke hatt lyst til å bry noen. Men så har Jesus vist meg de hellige i himmelen som går i forbønn for oss. Så det er så godt å få forbønn som jeg ber jomfru Maria og padre Pio om. Det føles så godt og trygt. I åpenbaringsboken 12 så står det om at Maria blir sendt ut i ørkenen med ørnevinger. Maria har jo ingen grav og katolikker tror Maria ble tatt opp til himmelen. Og ørkenen er et sted Jesus ba. Og ørkenfedrene ba. Ørkenen er et bønnens sted så jeg tror det er det som menes når det står at Maria blir sendt med ørnevinger ut i ørkenen. Og der ber hun for oss. Ørkenen bønnens område. Det står også i åpenbaringsboken om at de hellige ber for oss. De hellige kommer til himmelen og har evig liv ( Joh. 3:11) og de er hellige absolutt i himmelen og det står flere steder i åpenbaringsboken at de ber for oss. 

Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner.  Johannes åpenbaring 5


En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull. Og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner.
Johannes’ åpenbaring 8:3-4

Takk Jesus for at hele himmelen ber for oss. Vi er ikke alene her på jorden. Du har omsorg for oss. Det er så sterkt å bli bedre og bedre kjent med deg. Du har alle skatter som er verdt å eie, og hver skatt vi finner her på jorden som er av deg får vi beholde i evigheten. Halleluja kan man bli mere lykkelig enn det å kjenne deg. La alle mennesker bli kjent med deg Jesus for det er din vilje. Vi er alle innbudt til fest, og gjennom bønn så får vi bli kjent med deg. For bønn er å være sammen med deg Jesus. Den dyrebare skatt du er. Du syns vi var så verdifulle at du gikk igjennom verdens verste straff fordi du tok all verdens synd på deg. Vi aner ikke hva du gikk igjennom. Og du ble korsfestet for vår skyld. Den verste straffemetoden på den tid. Takk Jesus for alt du gjorde for oss. Jeg elsker å be på YouTube «divine mercy chaplet» 

https://youtu.be/pveUcGwrpkU

Det er så godt å be til deg Jesus. Takk for at du har invitert meg inn til ditt hjerte. Jeg elsker deg så høyt. Jeg er ingenting og ønsker ikke å være noen ting. Men jeg må rope høyt om hva jeg har funnet. Og hemmeligheten ligger i den indre bønn. Jesus vis vei til ditt hjerte for alle som søker og trenger deg. Du verdens skatt.