torsdag 23. juni 2022

Du er kjærlighet, Jesus

 


Kjære Jesus. Det er så godt å snakke med deg. Jeg kunne hørt på deg snakke evinnelig. Det er så trygt å snakke med deg. For du er lyset i mørke. Jeg lærer at jeg er satt i verden av deg for å bringe ditt lys til verden. Jeg trenger ikke mene noe. Det gjør kirken. Jeg vil bringe din kjærlighet til mennesker som er i mørket. Din glede til de som er i sorg. Din fred til de som ikke har deg. Jesus, det er så spennende å gå med deg. Dine ord er som balsam og visdom. 

Vi lever i den siste tid. I den siste verdenskrig vil du komme. Når de angriper Israel, de helliges leir,  som er nær de troende hjerter for der ble du født og virket. Og den elskede by, Jerusalem. Som du alltid har hatt kjær.  Når du kommer. Da vil din vilje skje for alltid. For du lever, Jesus. Det viser du meg hver dag. Og nærmere jeg kommer deg, nærmere får jeg se din herlighet. Det var så godt å snakke med deg i dag. Du lar meg hvile i deg, og jeg trenger ikke mene en masse. Jeg hviler i deg. Og er en kanal for deg. Det er et stort mørke over verden. Men i mørke syns lyset ditt bedre. La mennesker som lengter etter rettferdighet søke deg. La alle kristne søke deg og være lys for deg. Gi verden din kjærlighet. Kirken står støtt på fjell slik du sa den skulle. La mennesker søke din kirke. Jesus, vi trenger deg. Kom ned til oss alle, slik at vi får se deg. Jesus, la alle få se deg. Jesus, jeg er så lykkelig over å få se deg og høre din røst. La alle som søker deg få oppleve det samme. For du sier: «Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Og bank på så skal det åpnes for deg.» La kjærligheten bli stor hos alle kristne. La kjærligheten synes. For størst av alt er kjærligheten. 

«Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 

Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet. 

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt.

 Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. 

Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»

‭‭1. Korinter‬ ‭13:1-13‬ ‭N11BM‬‬

https://bible.com/bible/29/1co.13.1-13.N11BM

tirsdag 21. juni 2022

Du former meg, Jesus og jeg elsker det.

 


Kjære Jesus. Du som er verdens lys. Opplys meg. La meg vandre i ditt lys. Det er så spennende å ha deg for mine øyne. La alle tankene mine komme til deg. For du er det levende vann. Når tankene mine kommer til deg så kommer de til det levende vann og de får liv. Du er framfor meg hele tiden. Når tankene mine ikke går til deg så dør de. De havner på noe hardt og dør. Tankene som når deg stuper i det levende vann, de får kjenne ditt liv. Det er så godt Jesus. Og du er den som veileder meg. Du sier at du elsker det. Du elsker å ta noe skrøpelig og forvandle det til edelstener. Du har gjort så mye mot meg allerede. Men det er mye igjen. Jeg elsker at du leder meg. For jeg får det så godt på innsiden med det du gjør. Det er så godt å kjenne deg. Du er så god mot meg Jesus. Det er så godt å være framfor deg. Jesus jeg elsker deg. Jeg opplever at det går framover sakte, men sikkert. Og jeg kjenner dine frukter nærmere jeg kommer deg. De er rundt meg. Freden, gleden og kjærligheten danser i ring rundt meg slik at jeg blir ett med deg. For de gode fruktene er rundt deg og du er rundt meg. Jesus, hold deg tett inntil deg. Jeg vil alltid kjenne ditt nærvær. Du gjør livet mitt så spennende. 

«Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.»

‭‭2. Korinter‬ ‭4:16-18‬ ‭N11BM‬‬

https://bible.com/bible/29/2co.4.16-18.N11BM

lørdag 18. juni 2022

Jesus, du er Veien


 Kjære Jesus. Jeg elsker deg så høyt. Det å få være med deg er så stort og det gir sånn velbehag for sjelen. Det er du som styrer meg framover og du vil være min Gud og jeg vil ha deg som Gud. Når du er Herre over meg så er du min Gud. Det gjelder også tankene. Når du blir fullkomment min Gud over tankene så vil jeg få alt jeg ber om. Og da når jeg får alt jeg ber om så er det etter din vilje for da er jo du Herre over tankene mine og jeg ber da etter din vilje. Ikke som hekser som vil ha kontroll over makten. Om du ikke var Herre over tankene mine og ga meg alt jeg ba om ville du blitt min tjener og utført mirakler etter min vilje. Og jeg ville vært gud over deg.  Det fortalte du meg i dag. At det er du som må være Gud for at vi skal få alt vi ber om. Så min vilje Jesus er at du blir fullkommen Herre i mitt liv og du kan bruke meg til det du vil og jeg ber om hva du vil. For du er Herre i mine tanker Jesus. Det er så godt. Det er litt rart, men når alle tankene går til deg så er det en sterk frihet i tankene mine. Og jeg får kraft. Det er så godt å være din. Du bryr deg så mye om meg. Du vil meg bare godt slik du vil at alle får det godt. Det er så spennende å gå med deg. Sakte, men sikkert går det framover slik at jeg kan være nære deg slik du var nære Faderen på jorda. Og Jesus. Du er så god og gir mange ganger bønnesvar selv om vi ikke er fullkomment ett med deg. Takk for alle bønnesvar. 

Takk Jesus for alt du gjør med meg. Og jeg er nøye med å kjenne etter om det jeg opplever kommer fra deg. For da kommer de gode fruktene. Det er en så stor glede å følge deg Jesus. Du er så god. Å Jesus, hvilken glede det er å være i din vilje. Du er så trygg og ingenting er umulig for deg. Jeg er så lykkelig. Du er kjærligheten i verden, den sanne kjærligheten. Jeg vil gjøre mitt aller beste å gå der du leder meg. Jesus du som er Herre i mine tanker gir meg frihet til å tenke hva jeg vil sammen med deg. 

«Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det jeg sa: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’? Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.»

‭‭Johannes‬ ‭16:19-24‬ ‭N11BM‬‬

https://bible.com/bible/29/jhn.16.19-24.N11BM

Jesus, jeg ber for alle mennesker at de blir frelst. Når vi tror på deg så åpnes en vei for oss og du er den veien. Den veien går alle troende på og vi kommer nærmere deg og opplever forskjellige utfordringer. Vi er ikke alle på samme sted, men vi har alle samme mål; å bli lik deg. Jesus hjelp alle mennesker inn på Veien og støtt de på Veien når den er utfordrende. Vi går fra herlighet til herlighet når vi går med deg for du er Liv i overflod. Det er fantastisk å gå med deg, du mitt skattekammer.

tirsdag 14. juni 2022

Jeg ber om å få være i ditt nærvær


 Kjære Jesus. Du har vist meg i dag hvem du er. Du er akkurat lik slik du var da du vandret på jorden. Når jeg ber om ting og ikke får bønnesvar så må jeg tenke etter om du hadde gitt meg det om jeg hadde truffet deg på jorden. For du er lik da du var på jorden. Du var bare nærere. Og det er det du vil med meg nå. At jeg kommer nærmere deg. For nærmere deg jeg er mer vil jeg oppleve hvem du er. Jesus, om du hadde fått viljen din her på jorden ville jorden vært lik himmelen. For himmelen er det der du er konge. Du er konge i himmelens rike. Og dit vil du helst at alle mennesker kommer. For du har et stort hjerte for alle mennesker og du har plass til alle. Men om et menneske ikke kommer til ditt rike så beror det på det menneske at det ikke har tatt i mot din nåde. For du tvinger ingen til å elske deg og ta imot din nåde. Du vårt offerlam som bærer verdens synd. Takk Jesus for hvem du er. Du er så god. Og jeg vil komme nær deg og bli enda bedre kjent med deg. Du skal bli så nære meg som om du var sammen med meg på jorden bestandig. Jeg elsker å lære deg å kjenne. Du er så god. Jeg vil alltid leve i bønn til deg. Slik du levde i bønn til Faderen. Jeg strekker meg framover mot deg. Jeg vil lære deg å kjenne. Og du gir meg så mye når jeg er nær deg.

The prayer

I pray you'll be our eyes
And watch us where we go
And help us to be wise
In times when we don't know
Let this be our prayer when we lose our way
Lead us to a place
Guide us with your grace
To a place where we'll be safe
La luce che tu dai
I pray we'll find your light
Nel cuore resterà
And hold it in our hearts
A ricordarci che
When stars go out each night
L'eterna stella sei
Nella mia preghiera
Let this be our prayer
Quanta fede c'è
When shadows fill our day
Lead us to a place
Guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe
Sognamo un mondo senza più violenza
Un mondo di giustizia e di speranza
Ognuno dia la mano al suo vicino
Simbolo di pace e di fraternità
La forza che ci dia
We ask that life be kind
È il desiderio che
And watch us from above
Ognuno trovi amor
We hope each soul will find
Intorno e dentro a sè
Another soul to love
Let this be our prayer
Let this be our prayer
Just like every child
Just like every child
Need to find a place
Guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe
E la fede che
Hai acceso in noi
Sento che ci salverai

søndag 12. juni 2022

Lær meg dine bud, Jesus

 


Kjære Jesus. Du er så spennende. Du er Gud, og deg har jeg på innsiden. Jeg har hele himmelen på innsiden. Og du ønsker jeg skal bli bedre kjent med deg. Det er så sterkt å være i ditt nærvær hele tiden. Og det er du som driver meg. Du oppmuntrer meg og viser meg hvor fantastisk det er å være i ditt nærvær. Det er frihet. Jeg er så glad at det er du som driver meg og at jeg ikke gjør det av egen kraft. For gjør man det i egen kraft så blir det religiøst, og da blir det trelldom istedet for frihet. Du er så levende Jesus. Jeg får ikke nok av deg. Du gir meg liv på innsiden. Jeg elsker dine gode frukter. La meg være en gren på ditt tre slik at jeg også kan bære god frukt. La meg møte mennesker med din nåde og ikke bry meg om deres feil. For alle har feil. Jeg også. Men du peker ikke på mine feil, Jesus. Du viser meg din vei som er helt fantastisk. Du er så god mot meg. Du elsker alle mennesker. La meg se menneskene med dine øyne. Når jeg nå er sammen med deg hele tiden må du vise meg din kjærlighet til dem jeg møter. Du er helt fantastisk Jesus. Jeg elsker å gå med deg. Du er min skattekiste. 

«Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.»

‭‭Johannes‬ ‭15:4-12‬ ‭N11BM‬‬

https://bible.com/bible/29/jhn.15.4-12.N11BM

torsdag 9. juni 2022

Det er så godt å leve i bønn til deg Jesus !

 


Kjære Jesus. Du er så god mot meg. Du er alltid hos meg og viser meg veien nærmere deg. Så hvordan ser min framtid ut? Jo, for hver dag kjemper jeg mot verdens slør som sløver mennesker, slik at jeg får se din herlighet sterkere for hver dag som går. Og du som er så utrolig skjønn allerede nå. Du er så mild mot meg, Jesus. Du er så tålmodig. Du smiler til meg slik som gjør meg glad. For du bærer på en så stor glede. Du viser meg at hvis jeg går med deg, så har jeg bare glede i vente. For uansett utfordringer er det å kjenne deg og ha evigheten i hjertet større enn hva problemer kan lage. Og du er med meg og velsigner meg. Jesus, jeg blir så glad av smilet ditt, og øynene, blikket ditt går gjennom marg og bein, og de bærer på en fred jeg ikke kan forklare, på en salve som gjør godt for hele meg. Jesus, jeg har deg og det er så godt, og mitt mål er å nærme meg deg enda mer, for du er mitt skattekammer jeg vil utforske. Jeg vil lære av deg. 

Og ved å være sammen med deg vil jeg lære av deg og du vil få meg til å bære god frukt. Jeg elsker din frukt, Jesus. La verden få smake av din frukt. Du vil at jeg har deg for mitt åsyn hele tiden. Og da får jeg en sterk tilfredsstillelse for du er min klippe jeg står på. Og tre timer om dagen er bare dine, da lever jeg i kontemplasjon til deg og snakker med deg og du med meg. De er de beste timene på dagen, for da er jeg alene med deg. Ellers er jeg fri til å gjøre hva jeg vil. Men du skal alltid være sammen med meg i tankerommet, så jeg skal være bevist på at du hører mine tanker og du ser på meg og jeg på deg. Og fordi du er i tankerommet hele tiden så lever jeg i bønn til deg. Jeg får det til ofte, selv om jeg noen ganger går i min egen verden med tankene spesielt om jeg er stresset.  Det er så godt å dele tankene mine med deg, for du er min guide som hjelper meg til å tenke positivt. For tankene kan være vår fiende, som tenker negativt, tankekjør, lager stress, depresjon og angst. Men når du er der i tankerommet blir mine tanker lyse og jeg kjenner frihet til å tenke hva jeg vil. For det viser at du er ekte, du gir meg frihet i tankene. 

Jesus, all ære til deg. Det er bare du som gjør at jeg klarer å be til deg som jeg gjør. Du gjør det så lett, men uten deg hadde jeg ikke fått det til. Du er vidunderlig. La alle få oppleve det samme som meg. La alle lengte etter deg. For de som søker deg skal finne deg. 

Jeg får til bedre og bedre av å være i stadig bønn til deg, og faller jeg så hjelper du meg opp og er veldig oppmuntrende mot meg. Å hvilken skatt det er å be. Jesus tenn lengsel etter bønn i alle kristne!

Jesus, takk for alt du gir meg, det er et eventyr å leve med deg, og når jeg tenker at hver dag kommer jeg nærmere deg og din godhet, gleder jeg meg over livet. For du er sannelig liv i overflod.

Jesus, jeg ber for alle som lengter etter deg at de finner veien inn til livet med deg. Jeg vil så gjerne at alle får smake at du er god. For du sier i ditt ord at du vil at alle skal være ett med deg. For du er jo den eneste Gud som gir liv i overflod. Jeg ber om at alle får bli kjent med deg. Jeg ber om ditt åndelige regn over hele verden. Kom Jesus. Kom!

«Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. 

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. 

Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.»

‭‭Filipperne‬ ‭1:3-11‬ ‭N11BM‬‬

https://bible.com/bible/29/php.1.6-11.N11BM

onsdag 8. juni 2022

Du er mitt lys Jesus

 


Kjære Jesus. Du gir meg aldri opp, og jeg kommer nærmere og nærmere deg. Fra herlighet til herlighet. Men mellom der fins dekke over mitt ansikt, jeg blir fjern og får ikke kontakt med virkeligheten. For det er du som er virkeligheten, Jesus. Og jeg ønsker så inderlig å se deg klart. Bare en liten bit av deg, for ser jeg deg slik du er faller jeg død om, hvordan skal jeg kunne klare å se din fulle herlighet? Men jeg er iherdig. Jeg er ikke tilfreds med der jeg er nå. Jeg vil så gjerne se ditt ansikte. Og det morer deg, det ser jeg. Og du oppmuntrer meg til å komme nærmere deg. Du er så vakker, Jesus. Jeg elsker så sterkt din pust. Den gir meg liv. Jesus jeg vil så gjerne være foran ditt åsyn. Du gir meg så sterk glede. Når jeg er sammen med deg i tankerommet så får jeg sånn fred i hjertet. Noen ganger klarer jeg det lenge, men noen ganger er jeg distrahert. Jesus jeg vil være der du er bestandig. Det er lett når jeg får det til, men noen ganger er dekket der. Men jeg sloss mot det. For bak skyene er himmelen  alltid blå. Og sola, det er du Jesus. Og skyene er åndsmakter. Og de kommer av og til, men jeg vil alltid kjempe for å se deg. Du er nemlig sterkere enn alle åndsmakter, og det er bare du som kan fjerne dekket som er over ansiktet. Takk for i dag Jesus, at jeg har fått være så nære deg. Takk for hver dag. At jeg kommer nærmere og nærmere deg. For når du er ett med meg og jeg ett med deg, så lever jeg virkelig, og der vil jeg være bestandig. 

«Da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.»

‭‭2 Korinter‬ ‭3:12-18‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/2co.3.12-18.NB

tirsdag 7. juni 2022

Alt du har skapt er godt, Jesus

 


Kjære Jesus. Det viktigste i livet er deg for du er selve livet. Det var meningen helt fra førsten av at du skulle være vår Gud. Derfor er det så godt å få være i et forhold med deg der du er min Gud. Det er så godt og spennende. Det er ikke bare det åndelige livet som blir godt og spennende. Du lærer meg å sette pris på det fysiske livet. Det fysiske livet blir bedre når du er med meg. For du har jo skapt det fysiske livet. Det er så godt å være sammen med deg, Jesus. Jeg elsker livet, når du får være veien, sannheten og livet. Jesus jeg går med deg, og jeg formes når jeg går med deg. Alt blir farget med kjærlighet når vi går sammen med deg. Mennesker er så herlige, du viser meg hvordan du ser på mennesker, og du syns de bare er skjønne. For du ser på mennesker med kjærlighet. Og dyr er så herlige. Du elsker dyra også Jesus, og vil vi skal være gode mot dyra. Og alt som vokser og gror. Det er så mye vakkert du har skapt, Jesus. Og kunst, musikk, sport.mm. Det er noe du har skapt for oss. Du er så stor og du er den som gir oss glede. Først og fremst gjennom et forhold til deg, men også gjennom det du har skapt. Og du vil at vi skal glede oss i deg og med det skapte. Du er en god Gud. Takk for at du har tid til å forme lille meg. 

All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
'Twas God that made them all
Each little flower that opens
Each little bird that sings
He made their glowing colors
And made their tiny wings
All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
'Twas God that made them all
The purple headed mountains
The rivers running by
The sunset and the morning
That brightens up the sky
All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
'Twas God that made them all
The cold wind in the winter
The pleasant summer sun
The ripe fruits in the garden
He made them every one
All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
'Twas God that made them all
He gave us eyes to see them
And lips that we might tell
How great is the Almighty
Who has made all things well
All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
'Twas God that made them all

mandag 6. juni 2022

Led meg nærmere deg, Jesus

 


Kjære Jesus. Du som er lyset i verden leder mine steg. Det er så godt å ha deg i hjertet. Du varmer meg og oppmuntrer meg. Jesus, det er så godt å være din. Og jeg vil gå framover og bli lik deg. Jeg vil være like nære deg som du er til Faderen. Det er så godt å kjenne ditt hjerte inntil mitt. Jesus, noen ganger leter jeg etter deg, da sier du til meg at jeg bare skal høre på hva du sier, og la deg lede meg. Gjøre hva du vil, for det er da du leder meg. Jeg leter etter deg langt borte, og så er du tett inntil meg. Jeg finner deg når jeg lar deg styre meg og ikke omvendt. Å, hva du er god mot meg. Jesus jeg vil være så nær deg at jeg alltid har deg framfor meg. Og det går fint. Før syntes jeg det var vanskelig å ha deg framfor meg når jeg gjorde andre ting. Men det er ikke vanskelig. Du er sammen med meg i min tanke og alle tankene mine blir som en bønn til deg. Ikke bønn som at jeg ber deg om noe spesielt, men jeg snakker til deg og jeg kan snakke om alt. Tankene mine er helt frie og kan tenke hva de vil. Men når tankene mine blir hørbare og du sitter rett framfor meg, så må jeg jo tenke til deg. For det er bare du som er i samme tankerom som meg, og du er så fin Jesus. Du er så god. Det varmer hele meg når tankene går til deg. Jeg snakker til deg og du snakker til meg. Jeg er så heldig, Jesus. La hele verden bli kjent med deg. Og DenHellige Ånd. Dere er så ett og jeg vil være ett med dere. Jesus, jeg elsker deg så høyt. Din kjærlighet er så god. Form meg Jesus, slik at jeg kan bli brukt av deg. 

«Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke.

 Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. 

På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. 

Judas, ikke Iskariot, sier til ham: Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 

Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. 

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! 

Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen og gjør slik som Faderen har befalt meg - stå opp, la oss gå herfra!»

‭‭Johannes‬ ‭14:15-31‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.14.15-31.NB

torsdag 2. juni 2022

Verdens lys Kjære Jesus. Det er spennende med deg, for du lærer meg om livet. Du viser meg det fine med deg og himmelen. Det er der jeg hører hjemme. Men du lærer meg også å like dette livet på jorda. Det er jo du som har skapt verden og alt det vakre på jorda. Uten at jeg nesten har tenkt på det så har jeg kjøpt noter til fiolin, og nakkestøtte, så nå må jeg ta fram fiolinen som jeg ikke har spilt på på 20 år,  og jeg gleder meg. Og jeg har funnet glede i Instagram hvor jeg ser på kunst og bibelsitater eller andre gullkorn fra helgener og liknende. Jeg blir så inspirert og i morgen skal jeg male og prøve å gjøre det hver dag. Det er du Jesus som inspirerer meg til å leve livet også på utsiden. Fordi jeg alltid har deg på innsiden. Jeg skal alltid leve i bønn til deg. Alle mine tanker skal være rettet til deg og det gir så god varme og trygghet. Jesus det er så godt å leve med deg. Jeg gleder meg til hver dag hvor du er sammen med meg. Jesus du er så god og det er så spennende å leve med deg. Hjelp meg framover slik at jeg kan vise mennesker til deg. For du er et lys og en stor glede i en mørk verden. Jesus takk for alt. Jeg elsker deg så høyt. Det er en glede å kjenne deg. Du som er verdens lys. 

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto fram, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

‭‭Johannes‬ ‭1:1-14‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.1.1-14.NB

tirsdag 31. mai 2022

Å vokse i deg, Jesus

 


Kjære Jesus. Nå har jeg funnet livets mysterium. Du har åpenbart deg for meg. Det er så enkelt, men ligger allikevel skjult for de fleste. Jeg har funnet deg Jesus. Jeg har jo alltid hatt deg, men nå har jeg blitt ett spedbarn i din favn. Du er så nær meg og jeg kjenner meg trygg hos deg. Troen får man av trygghet og er ikke gjetning. Jeg kjenner at troen omfavner meg. Det blir så godt å være ditt spedbarn som vokser opp i ditt nærvær. Jeg gleder meg over å være hjemme hos deg. Det er så godt å be til deg bestandig og være i ditt nærvær bestandig. Tankene mine blir frie og du er sterkere enn tankeskjør. Jeg kjenner tankene får hvile og det er så deilig. Tenk det Jesus. Du ble ett menneske. Gud ble ett menneske. Så rart det er. Men så høyt elsket du oss mennesker at du ble en av oss. Og så vil du at vi skal være ett med deg, slik du er med Faderen. Jesus, tenk at vi får lov til å være så nær deg. Det er så godt å la deg være herre over tankene mine. At de blir en bønn til deg. Det er mye bedre enn å tømme tankene sine, for du er liv i overflod. Jesus det er så spennende å leve med deg. Jeg vil være som et spedbarn som blir trygg på deg. For når et spedbarn gråter fordi det er sulten så får det mat, om det gråter fordi det trenger ny bleie får de det, om spedbarnet gråter fordi det er trøtt får det sove, eller om det gråter fordi det vil ha kos så får de det. Slik blir de trygge på foreldrene at de får alt de ber om. De får sterk tro. Slik kjenner jeg varmen og tryggheten du legger i mitt hjerte, og ved å være ditt spedbarn vil jeg bli trygg på deg. Ved å alltid ha deg hos meg vil jeg vokse. Så godt det er å være din. Jesus, jeg gleder meg til å vokse i deg. Det er så spennende. Det er så spennende å gå med deg. 

«Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far! Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem.»

‭‭Johannes‬ ‭17:20-26‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.17.20-26.NB

mandag 30. mai 2022

Du har omsorg for oss Kjære Jesus. Du og jeg. En kront konge og Gud og et fattig lite menneske. Vi er ett og det er så godt. Du er framfor meg hele tiden. Du hører mine tanker og vil de skal være rettet til deg. Tankene blir mine ord rettet mot deg og vi er en enhet. Du og jeg Jesus. Jeg har virkelig funnet livet. Tankene er frie, jeg kan tenke på hva jeg vil, men jeg skal alltid være bevisst på at du er i samme rom og hører på meg. Og du snakker til meg. Jeg er alltid i bønn, for når tankene rettes mot deg så blir det bønn. Og det er så trygt og godt. Du ordner opp i meg og viser meg vei. For når jeg er i bønn til deg vokser min tro og jeg vokser i deg. Jesus takk for alt. Du gleder deg over å være med de lave og de som ikke er viktige. Du ser verdien i alle og vil være Gud til alle. Jesus ingen ser hvor rikt liv jeg har, jeg har et usynlig liv som er så spennende. Det er så godt å være med deg Jesus. Du er det beste som fins. Vær dag er en glede med deg. La verden bli kjent med deg, og la det bli fred i Ukraina. La alle mennesker få mat og drikke. Hjelp de syke. Men først av alt, la verden se deg. Åpenbar deg for verden. For du gjør menneskehjerter rike. 

«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke! Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere - dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.

Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! 

Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»

‭‭Matteus‬ ‭6:25-34‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/mat.6.25-34.NB

torsdag 26. mai 2022

Vi er venner, Jesus

 


Det er så godt å være sammen med deg, Jesus. Du er en så god venn. Du er hos meg hele tiden, og da lærer jeg deg å kjenne. Jeg elsker din mildhet. Det er mildhet i lufta og jeg kjenner at du vil meg vel. Du vil jeg skal ha like god tro på deg som du har til Gud Faderen. Du vil at jeg skal bli kjent med deg og at vi skal ha det fint sammen. Det er en så stor glede at du er hos meg. Tankene mine får være i ditt nærvær og de har plass til både min stemme og din. Hos deg er jeg trygg. Det får jeg lære av å ha deg i mitt nærvær. Du som vil være min venn. Og hos deg får jeg lære hva du liker og hva i meg som må bort. Uten å tenke på det så har jeg begynt å tenke positivt om alle mennesker, for alle er elsket av deg. Selv om noen mennesker bedrøver meg. Slike som tar vekk friheten til mennesker. For for deg er friheten til mennesker viktig. Du har gitt mennesker fri vilje og det har du tatt på alvor. Du tvinger deg ikke på mennesker. Det som er sterkt å lese er at der mennesker ikke har trosfrihet som Kina og Iran der er det vekkelse. Og det var stor vekkelse før Romerriket ble kristnet. Der i mørket fins du og åpenbarer deg. Jeg ber for alle som blir forfulgt for sin tros skyld. Gi de litt av himmelriket som de kan være i når alt annet er mørkt. Jesus jeg ber om at ditt lys må skinne i dette mørke. Du er så veldig god. Takk for at du vil være vennen min. Jeg vil være vennen din og se og lære hva du vil med vennskapet. Jeg vil lære av deg. 

«Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre.»

‭‭Johannes‬ ‭15:12-17‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.15.12-17.NB

onsdag 25. mai 2022

Kom og besøk jorden Jesus! For vi trenger deg

 


Kjære Jesus. Det er så godt å kjenne deg. Du er så nær meg og det føles så godt. Du vil at jeg lar deg få ta del i tankene mine. Tenk at 80 prosent av tankene våre er negative. Noen må vel ha forsket på det da. Men etter at du ville ta del i tankene mine så har jeg blitt forbløffet over hvor mange negative tanker jeg har. Og da skjønner jeg at mange prøver å meditere for å ikke tenke negativt og tømme tankene sine. Men jeg har noe bedre. Jeg har deg, Jesus. Og når du er i tankene mine så kjenner jeg ditt nærvær i tankene mine og det er så godt. Det er balsam og glede og fred. Og jeg kan tenke hva jeg vil, men du er der så jeg deler mine tanker med deg. Og det er morsomt, for du er sånn fylt av glede og da blir jeg også glad. Det er så godt å være nære deg. Tenk du vet alt om meg. Du vet hvor mange hårstrå jeg har på hodet. Du vet alt. Jesus, det er så godt å kjenne deg. Jeg vil gå den vei du leder meg. Jeg vil bli formet av deg. Jesus du er lyset i mørket, du lærer meg å elske min neste. Kjærligheten gjør at man ikke bryr seg om andres feil. Jeg har nok med mine feil og det er bare de jeg kan forandre. Din kjærlighet til andre mennesker er så sterk Jesus. Det er som en beruselse av lykke å se inn i din kjærlighet til andre mennesker. Lær meg å elske slik du gjør Jesus. Mitt mål er å bli lik deg. Og veien dit er lang. Men den er herlig, så jeg gleder meg for vært steg jeg går. Jesus, la verden få se din herlighet, la de få smake din kjærlighet. Du har en plass i allés hjerter som er laget for deg. La mennesker oppdage deg, opplys dem Jesus. La regnet komme, der vær dråpe er full av himmelens levende vann. Kom og besøk jorden Jesus. Jorden er full av uroligheter. I alt kaos, besøk oss og la mennesker få ta del i noe fantastisk i evig liv i kjærlighetens Gud. I den sanne vei, i deg Jesus. La mennesker få et lys i mørke som kan tenne deres hjerter og gi de håp. Jesus, kom. Du som er kjærlighet! 

«Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm. For sterk som døden er kjærligheten, hard som dødsriket er dens lidenskap. Dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen ville gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet.»

‭‭Høysangen‬ ‭8:6-7‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/sng.8.6-7.NB

tirsdag 24. mai 2022

Jeg lengter etter dypet i deg, Jesus

 


Kjære Jesus. Det er så godt å slippe den sterke smerten og kunne hvile helt i deg. For når man søker deg så kjenner man godt etter, og da kjenner man også smerten ekstra godt. Det er så godt med sterke smertestillende som tar bort den værste smerten, og så håper jeg at alt blir bra på fredag og at tannlegen får rotfylt den vonde tanna. Jesus, jeg ber om at du er med meg i alt sammen og så takker jeg for at det fins både leger, tannleger og medisin som hjelper. Alt er fra deg. Jesus det er så godt å være i ditt nærvær. Å kjenne deg er det mest spennende som fins. Du som er skaperen til jorda. Du som har skapt naturloven. Og som står over naturloven. Du som var i slutten like mye som begynnelsen, for du er utenfor tid og sted. Jesus, du som er allvitende, deg får jeg være sammen med og lære av. Så heldig jeg er som får være med deg bestandig. Du som er alle steder samtidig, du som vil være Gud til alle og vise de veien. Du Jesus har gjort det mulig at vi kan ha et intimt forhold til Gud, Gud som er Hellig og reagerer på alt urent. Derfor tok du det urene fra oss, slik at vi kan leve i helliggjørelse sammen med deg. For uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Du helliggjør oss og vi blir rene, vasket i ditt blod. Du Jesus er så god. Jeg vil hvile i deg. Jeg vil ta imot alt du vil gi meg. Jesus, det å kjenne ditt nærvær er så godt. Det varmer så godt i hjertet mitt. Du er kjærlighet og kjærligheten er det største som fins. Det er kjærligheten som vant over det onde, og det gjorde du på korset da du vant over djevelen, da han trodde han kunne drepe deg. Men da han så at du vant over døden og tok alle de døde som vil med deg til paradis, da skjønte han at han ble rundlurt. Du Jesus, rundlurer den onde. Det vil vi få se når vi kommer til himmelen som er vårt egentlige hjem. For jorden er bare en kort bit av evigheten der vi kan vise hva som bor i oss.

Jesus, jeg elsker deg. Jeg vil alltid være nære deg. Takk for den herlighet du er. De som kjenner deg har en skatt i hjertet. Jesus jeg vil utforske den skatten. Jesus kom enda nærmere meg. Jeg vil se mer av din kraft. For din kraft er så god. Jeg lengter etter mer av deg. 


mandag 23. mai 2022

La meg alltid søke ditt vennskap, Jesus

 Kjære Jesus. Jeg er så glad i deg. Jeg har bare hatt litt problemer med å konsentrere meg om oss i helgen, for jeg har hatt tannverk. Gleder meg til det er over for jeg må kanskje rotfylle. Jesus, takk for at du er så tålmodig mot meg. Du er med meg i motgang og medgang, noe alle må oppleve, til og med apostlene opplevde motgang. Men du er alltid med oss. Og det jeg opplever er bare småting, men smertene gjør at det er vanskeligere å være ett med deg i tankene mine. Og det skulle det jo ikke være. Jeg er så imponert over helgen som har hatt alvorlige sykdommer, men allikevel er nære deg. Jeg er jo nære deg, men tankene mine flakker mer. Jesus, det går to steg fram og ett tilbake. Det har det gjort hele tiden. Og det går sakte, men sikkert framover. Jesus jeg gleder meg sånn til å se mer av deg og din herlighet. Jesus du er så god. Men du fortalte meg at du ikke er dumsnill, og det vil du ikke at jeg skal være heller. For dumsnille blir ikke respektert, og mennesker utnytter dem, og er sammen med dem for å få og ikke på grunn av at de vil ha vennskap. Men du Jesus, vil at vi skal søke deg fordi vi vil være venner med deg, og ikke fordi vi vil ha ting hele tiden. Vi må vise at vi vil være venner med deg selv om du ikke gir oss alt vi ber om. Jesus jeg elsker deg, og du er med meg bestandig. Mitt mål er å være nær deg bestandig, for det er den største gaven man kan få. Jesus jeg elsker deg, for du er så god mot meg. Du som gir i overflod kjærlighet og fred. Hjelp meg til å holde øynene på deg og alltid være i din tanke. Du i meg og jeg i deg. Så nært og godt. Takk Jesus for alt du gir meg. Jeg lengter etter deg. Takk for lengselen Jesus, for den elsker du og hører dens bønn. 

Fra Salme 121: 

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.»

‭‭Salmene‬ ‭121:1-8‬ ‭NB‬‬

lørdag 21. mai 2022

Det er så godt å være din, Jesus

 


Du er min Gud Jesus. Jeg går sammen med deg og du lærer meg at du er min Herre i alle forhold. Jeg vil dø fra meg selv, for når du tar plass i mitt liv så får jeg det så mye bedre. Du lærer meg å bli ledet av deg. Også tankene mine er dine. Du er Herre i alle forhold og jeg elsker det. Dypere jeg kommer deg nærmere er jeg gull og edelstener. Alt det himmelske er så vakkert. Jeg vil bli hos deg. Du får gjøre hva du vil med meg. Jeg er så fri, Jesus. Når du tar over meg så blir jeg så fri, for du frir meg fra denne verdens gud. Jesus jeg er fri som en sommerfugl og kan fly inn i ditt rike. Alt er er så vakkert og luften er full av kjærlighet. Fargene danser sammen til de vakreste kunstverk, og den vakreste der inne er du. Og du Jesus, har gitt ditt liv for meg. For at jeg skal få fly inn i ditt rike fri som en sommerfugl. Og du Jesus, er nær meg hele tiden. Å hva det lukter godt. Himmelen er full av de vakreste dufter, å Jesus, slipp meg aldri. Hvorfor er du så god mot meg? Jeg er en stor synder, og du måtte lide for min skyld. Jesus hvorfor gjør du det? Er det fordi kjærligheten gjør det? Jesus tilgi meg for alle mine synder og takk for korset. Frimodig tar jeg imot blodet som gjør meg ren. Jeg kan ikke noe annet, for jeg elsker deg så høyt og klarer ikke være borte fra deg. Jesus du vakreste melodi, syng for meg så vil jeg danse i engen full av blomster og være fri, slik du har gjort meg, fordi du har blitt Herre i meg, i hele meg. Jesus, vær min Gud i hjerne, hjerte og kropp. For jeg elsker friheten jeg får av deg. Du som er Herre i mine tanker. La meg bo hos deg bestandig.

Fra Salme 84:

«Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærskarenes Gud! Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. 

Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger - dine altere, Herre, hærskarenes Gud, min konge og min Gud! 

Salige er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg. Sela. 

Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang, og tidlig regn dekker den med velsignelse. De går fram fra kraft til kraft, de trer fram for Gud på Sion. Herre, hærskarenes Gud, hør min bønn! 

Vend øret til, Jakobs Gud! Sela. Gud, vårt skjold, se hit, vend blikket til din salvedes åsyn! For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt. For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.»

‭‭Salmene‬ ‭84:2-13‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/psa.84.2-13.NB

torsdag 19. mai 2022

Kjærligheten overvinner alt


 Kjære Jesus. Du vil jeg skal lære mer om kjærlighet. Det jeg kjenner når jeg er sammen med deg i dyp kjærlighet er at frykt forsvinner og jeg får tro i alt. Det står: «Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.»

‭‭1 Johannes‬ ‭4:18‬ ‭NB‬‬

Og det motsatte av frykt er tro. Derfor Jesus vil jeg gripe fast i deg og be om å lære meg alt om kjærlighet. Jeg griper meg fast i deg og slipper deg ikke, la meg bli fullkommen i kjærlighet, lær meg alt. Det står:  «Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.»

‭‭1 Korinter‬ ‭13:4-7‬ ‭NB‬‬

Uten deg Jesus klarer jeg ikke å bli fullkomne i kjærlighet. Du er treet hvor greinene må være i for å bære frukt. Fordi du er en kraft og den kraften former oss. Form meg Jesus, slik at jeg kan vokse i kjærlighet. Jeg vil så gjerne kjenne kjærligheten. Du er så varm og god. Du er ren glede. Du er en kraft som blåser inn kjærlighet i mitt hjerte. Jesus la kjærligheten vokse i meg. Kjærligheten som utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Tenk at kjærligheten tror alt. Men det står jo at for den som frykter ikke er blitt fullkommen i kjærlighet, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og inn kommer tro istedet, for kjærligheten tror alt. Jesus, jeg vil bli fullkommen i kjærlighet. Og leve i tro med deg. For det står: «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.»

‭‭Hebreerne‬ ‭11:6‬ ‭NB‬‬

Jesus, du har vist meg at du vil jeg skal vokse i tro og mangedoble det talentet jeg har fått å forvalte. Jesus jeg vil komme enda nærmere deg og leve i din kjærlighet bestandig. Og det er så godt at du er Herre i min tanke, for din kraft er så god, og den er full av kjærlighet som driver frykten ut. Jesus, jeg elsker å leve i din fullkomne kjærlighet. Det står: «Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»

‭‭1 Korinter‬ ‭13:13‬ ‭NB‬‬

Det fins ingenting som smaker bedre enn din kjærlighet. Og den står framfor meg hele tiden. Du vil jeg skal omfavne din kjærlighet. Jesus, jeg elsker din kjærlighet så høyt. La meg bli værende i din kjærlighet bestandig slik at jeg vokser i den og frukten blir at jeg elsker alle mennesker med din kjærlighet. La meg vokse i deg. Din kjærlighet er størst av alt. Takk Jesus. For at du gir hele deg til lille meg. Og du gir deg selv til alle mennesker. Det beviste du da du døde for oss. 


onsdag 18. mai 2022

Veien, sannheten og livet

 


Jesus, jeg elsker deg. Du er så nærme meg og du er en så god kraft, men allikevel kjenner jeg ofte at det er et dekke mellom meg og deg. Og jeg kjenner at du vil jeg skal bryte meg gjennom det dekket og se deg klart, du som er sannheten. Tenk om vi mennesker så sannheten klart og tydelig, og løgnen også. For du Jesus er veien, sannheten og livet. Når vi blir kjent med deg blir vi kjent med sannheten. Og djevelen, denne verdens gud har lagt et dekke over menneskene og djevelen kommer med en masse løgner. Jesus, det er så godt å vite at du som er sannheten bare er god. Du er Kjærlighet. Hadde det dekket vært borte ville de aller fleste valgt deg til Gud. Du Jesus er så god og jeg elsker å bryte meg igjennom dekket som fins mellom meg og deg, for det er så herlig det du åpenbarer for meg. Noen ganger er dekket nesten borte, mens andre ganger er jeg sløvet ned. Men det går framover, og jeg er ganske stolt over å få komme så nærme deg. Du er så god Jesus. Du er så god. Tenk du er tilstede overalt, og med de åndelige øynene kan vi se deg framfor oss. Du er der i full person, du er hos oss alltid. Jeg elsker å være sammen med deg, Jesus jeg elsker deg så høyt. Og målet er å gå framover på veien, som er du og oppdage sannheten som er du, og oppleve livet, som er du. Jesus jeg ser lyset, og jeg gleder meg over det. La lyset lyse for alle mennesker slik at de finner veien, sannheten og livet. Jesus, bring sannheten til verden. Vi trenger deg så sårt. 

«I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. 

Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. 

Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss! Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? 

De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!»

‭‭Johannes‬ ‭14:2-3, 5-14‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.14.2-14.NB

mandag 16. mai 2022

La din vilje skje


 Kjære Jesus. Det er så godt å kjenne deg. Mer jeg er sammen med deg mer vil jeg være sammen med deg. Det er så godt at du vil være ett med meg hele tiden, at du vil være i min tanke hele tiden, for jeg kan ikke være nok sammen med deg uten å være sammen med deg bestandig. Det er så godt å være i ditt nærvær. Den eneste måten å vokse på er å la deg bli herre over meg og mine tanker. Først da vil jeg få bønnesvar på alle bønnene mine. For det kan aldri være jeg som styrer deg Jesus. Det er du som må være Gud og Herre i mitt liv. Tenk så spennende fremtid jeg har. Når du er Herre over meg får jeg gjemme meg under dine vinger og du passer på meg. Du viser meg veien framover. Tankene jeg har er du Herre over. Kun da kan du være Herre over mitt liv. Når du er Herre i tankene mine kjenner jeg en kraft og salve spre seg i hjernen min. Du er en salve Jesus. Å få større tro gjør jeg ved å bli bedre kjent med deg. For jeg vet du hører min bønn når vi er veldig nærme hverandre og du smiler til meg og vil jeg skal be etter din vilje. Jesus det er så spennende å leve med deg. Du er Herre i min tanke og i mitt hjerte. 

«Jesus sier til henne: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.»

‭‭Johannes‬ ‭11:40-42‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.11.40-42.NB

søndag 15. mai 2022

Hvordan kan jeg forstå hvor stor du er?

 


Kjære Jesus. Du er så stor. Jeg skjønner ikke hvor stor du er, det skjønner jeg. Du er så nærme meg. Du vil at min tanke skal være din. Og da er vi her sammen i min tanke hvor du snakker til meg, eller jeg til deg. Du liker ikke at jeg kommuniserer i tankene mine til andre personer, du sier: «de er jo ikke der. Du snakker til noen som ikke er her», sier du da. Og du har rett. Og det er mye bedre å snakke til deg i min tanke, for du er en så god kraft. Takk Jesus, for at du helbredet meg i går. «Se på meg», sa du, da jeg hadde dårlig mage, og jeg så på deg og det var som å komme til evangeliene der du helbredet folk. Et blikk på deg og jeg ble bra i magen. Takk Jesus. Jeg gleder meg sånn til å gå sammen med deg og dele min tanke med deg. Det er det beste som fins for jeg blir så nære kjærligheten. Du er så god Jesus. Du får meg til å leve, og vi to er sammen. Er det rart at jeg ikke forstår hvor stor du er? Du som bruker så mye tid på lille meg. Jeg elsker deg så høyt Jesus. Det er så godt å kjenne dypet av din glede, dypet av din fred og dypet av din kjærlighet. Du er så spennende å være sammen med. Vi har det så fint sammen. Livet er et sant eventyr, mye bedre enn oppdiktede eventyr. Jesus, jeg har deg allerede nå. Du er synlig for meg. Bli synlig for alle. Jesus, min bønn er at du blir synlig for alle mennesker, slik at de som lengter etter din kjærlighet får bli en del av den. Kom til hele verden Jesus. La de få se deg slik jeg ser deg. Du er så vakker. Jeg elsker deg for at du vil være i min tanke. Du gjør meg så godt Jesus. Jeg elsker deg så høyt. 

torsdag 12. mai 2022

Kjærligheten er størst

 


Kjære Jesus. Det er så spennende å gå med deg. Når tankene mine flyr av gårde så kjenner jeg en negativ kraft inni meg, men når jeg lar deg være Herre i tankene mine så kjenner jeg en positiv kraft. Og det er veldig tydelig. Som gift og salve. Det er så tydelig å kjenne deg når du er i mine tanker og der skal du være bestandig. Og det går også fint an når jeg gjør andre ting. Jesus jeg gleder meg til å se frukten av dette framover. Det er så spennende å være sammen med deg. Og så finner vi på mye sammen i den åndelige dimensjon. Det gir også positiv kraft. Livet er så spennende, Jesus, når jeg lever med deg. Jesus, takk for alt du gir meg. 

I verden fins mye ondskap, men du har overvunnet verden. Og det er jeg så glad for. At den gode kraften faktisk er sterkere enn den onde. Jesus la hele verden oppdage hvem du er. Jesus, jeg ber for alle som lider, spesielt for Ukraina. Jesus, jeg ber om fred i Ukraina. Og så ber jeg om at de onde åndsmaktene i Russland, Hvit Russland, Kina og Nord Korea må falle. Og i alle land hvor det ikke fins demokrati og trosfrihet. Jesus, jeg ber om at du kommer med ditt regn. 

«Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min Far.»

‭‭Johannes‬ ‭10:9-18‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.10.9-18.NB

tirsdag 10. mai 2022

Tenk å få kjenne deg, Gud


 Kjære Jesus. Det er så spennende å leve så nære deg. For du er så stor og jeg vil vite alt om deg. Først og fremst merker jeg de gode fruktene som blant annet er kjærlighet, glede og fred, og jeg må ikke glemme mildhet. Og det er så godt å ha deg så nære meg. Ikke for så lenge siden så strevde jeg med å være i ditt nærvær samtidig som jeg gjorde noe annet, men nå så er det lett og godt. Det er så godt å kjenne det varme hjertet ditt inntil mitt og ha deg i tanken min. Du lærer meg å tenke positivt, noe som er veldig bra for helsa mi. Jeg har det så godt med deg, Jesus. Det er så spennende å kjenne deg som er Gud og menneske og alt hva du er. Og det er så godt å være med deg og leve med deg. Du viser meg det vakre i din skapelse. Jeg elsker alt hva du har skapt som ærer deg. Jesus, takk for alt du gir meg. Jeg er så takknemlig. La alle mennesker få den ære til å bli kjent med deg. 

«Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen! Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der - hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham! Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden!»

‭‭Salmene‬ ‭8:2-10‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/psa.8.2-10.NB

«Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. 

Salme 139

mandag 9. mai 2022

Et lys for verden

 


Kjære Jesus. Jeg ber om at ditt lys blir spedd i hele verden. Jeg ber om hjelp til å være ett lys for deg. Slik at alle som ikke ser deg eller hører deg får høre deg fra kirkens lys. Du har bedt meg om å være ett lys. Du som er i min tanke, du lærer meg å elske mennesker med din kjærlighet, slik at jeg kan spre din kjærlighet i verden, istedet for å dømme menneskers feil, for alle har feil. Og du viser meg at jeg også har feil, og da er det ikke rett å dømme andres feil når du har vært så nådig og kjærlighetsfull mot meg og tilgitt meg alle mine synder. Det er så godt at du er Herre i min tanke for du sprer kjærlighet, slik at tankene blir renset og får kjenne din person som er full av all god frukt. Og all negativitet og stress blir beseiret av deg når du er Herre i min tanke. Det er så godt og spennende. Og du har ledet meg steg for steg, og jeg har ikke visst hvordan det her skal ende, ikke engang om hva som skulle skje. Men du har sannelig ledet meg fra herlighet til herlighet, og det er godt å se at det virker det du har bedt meg om. Nå kan jeg gjøre ting samtidig som du er sterkt inni meg. Det virker, Jesus. Å hva jeg elsker deg. Du er verdens beste. Du er så god mot meg. Jesus, bring verden alt hva du er. La verden få se det jeg ser. Du er så god, Jesus. Det er så spennende å leve med deg. Takk for alt jeg har fått av deg. 

«Mitt hjerte strømmer over av vakre ord. Jeg sier: Min sang er om en konge. Min tunge er en hurtigskrivers griffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn, nåde er utgytt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spenn sverdet om livet, du mektige, med din høyhet og din herlighet! Dra seierrik fram i din herlighet, for sannhets skyld og for rettferdig mildhet! Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk. Dine piler er skarpe - folkene faller under deg - de trenger inn i hjertet på kongens fiender. Din trone, Gud, står fast for evig og alltid, rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Av myrra og aloë og kassia dufter hele din kledning. Fra elfenbensslott fryder deg strengespill. Kongedøtre er blant dine utvalgte, dronningen står ved din høyre hånd i gull fra Ofir. Hør, datter! Gi akt og vend ditt øre til: Glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre og du skal falle ned for ham. Og Tyrus’ datter søker din gunst med gaver - de rike blant folket. Overmåte herlig er kongedatteren der inne. Hennes kledning er gjennomvevd med gull. I fargerike klær blir hun ledet fram til kongen. Jomfruer, hennes venninner, følger henne, de føres fram for deg. De ledes fram med fryd og jubel, de går inn i kongens slott. I dine fedres sted skal dine sønner tre inn. Du skal sette dem til fyrster på hele jorden. Jeg vil minne om ditt navn blant alle slekter. Derfor skal folkene prise deg evig og alltid.»

‭‭Salmene‬ ‭45:2-18‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/psa.45.2-18.NB

søndag 8. mai 2022

Du, herlighetens konge Kjære Jesus. Det er så godt når jeg får til å være ett med deg. Jeg begynner å få det til under stress og når jeg er med venner eller ser på TV. Det er så spennende å få det til. Du er Herre over min tanke og det er så godt, for mine tanker er ofte negative, kritiske og stressende. Når du får meg til å tenke positivt og får roer tankene som går alt for fort så får jeg mer energi, mindre angst og får det bedre med meg selv. Det er så spennende det du gjør med mine tanker, Jesus. Jeg har mer energi og sovner fortere og våkner tidligere. Jeg husker da jeg var ung og ville bare tenke positivt og prøvde på det, så gikk alt galt. Jeg ble religiøs og fikk fordømmelse og bare enda mer negative tanker. Jeg gikk fortere fram enn at jeg gikk med deg. Så eneste grunnen til at tankene mine blir bra nå er fordi du er Herre i tankene mine. Så jeg vil ikke anbefale noen å prøve å forandre tankene sine uten ved at du gjør det. Men det er bare ut fra min erfaring. Når du er Herre i min tanke så er du en så god kraft, og du ler mot meg, og du hjelper meg å tenke positivt. Vi er sammen om mine tanker. Det er så godt å være sammen med deg, Jesus. Du bærer all verdens beste frukter. Jeg er så heldig. Skal man begynne å leve med deg så vil jeg anbefale indre bønn og lengsel etter deg. Som når man lærer seg å kjøre bil, må man begynne med noe enkelt. Gå sammen med Jesus. Man begynner kanskje først å kjøre på en parkeringsplass, og så begynner man å kjøre på veien. For å bli kjent med deg Jesus så søker man deg av hele hjertet, og den som søker deg vil finne deg. Det er alltid spennende å gå med deg. Jeg husker at den første tiden da du viste deg for meg som den aller mest spennende tiden, det var så mye spennende som skjedde. Før det hendte var jeg i lengsel etter deg i flere måneder. Det var som å være i en ørken. Men jeg lengtet og fikk i full mon det jeg lengtet etter. 

Du er så god Jesus. Du er der for alle. Jeg er så glad jeg kjenner deg. Nå vil jeg være i bønn til deg. Og du er alltid i min tanke, Herre over tankene mine. Men tre timer i døgnet er bare dine. Da konsentrerer jeg meg om bare deg. Jesus du er det beste som fins. Vis hele jorden din herlighet.

fredag 6. mai 2022

Takk for at du leder meg

 


Kjære Jesus. Du er hjerte mitt. Du får meg levende og får kroppen til å fungere. Du leder meg framover slik hjertet pumper blodet framover. Jesus, det går framover og det er så godt. Tanken min har deg som Herre. Du er i tanken min og det gjør så godt. Alle tanker som ikke er bra de vinner du over. Du får meg til å tenke positivt. Når angst kommer fram så går du til angstens opphav og sprer din salve der. Og du er to steder i meg samtidig. En i de vonde minnene fra barndommen og en her jeg er nå. Og det er så godt. Jeg har faktisk fått mer krefter nå. Det her er helt i begynnelsen fra der du er i min tanke og allerede har det blitt resultat. Jeg gleder meg sånn til å leve livet mitt med deg, Jesus. Jeg gleder meg til å se hvor nærme jeg kan komme deg. Du er så god. Jeg kan være sammen med deg så mye jeg vil. Og jeg elsker å være i ditt paradis. Da blir jeg sterk innvendig.

Jesus, jeg ber for alle som ønsker å bli kjent med deg, at du viser dem hvem du er. Du er så god, Jesus. Gjennom kontemplasjon kan man komme nære deg. Du elsker alle mennesker og vil være deres Gud, slik du er min Gud. Jesus, la ditt lys tenne opp denne mørke verden. 

«Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er døren inn til fårene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere. Men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.»

‭‭Johannes‬ ‭10:7-16‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/jhn.10.7-16.NB

tirsdag 3. mai 2022

Vær herre i mine tanker

 


Kjære Jesus. Når jeg har deg så har jeg alt. Jeg mangler ingenting, men lengter allikevel etter mer av deg. Og sakte men sikkert går det framover. Det går rett vei og jeg får sakte, men sikkert mer av deg. Jeg er verdens heldige. Jeg har deg. Du er så god. Jeg er så heldig som kjenner deg. Og du vil være i tankene mine bestandig. Jeg leste at vi har 80 000 tanker i løpet av en dag. Og 80 prosent av de er negative. Litt rart at alle skal ha så mange negative tanker, det må da være forskjell på folk? Men Jesus når jeg får til å ha deg som herre i mine tanker hele tiden, og jeg får det til bedre og bedre, så vil jeg tenke helt annerledes. For når du er herre så får ingen negative tanker komme til. Og vonde tanker vil du overskygge med din medlidenhet og godhet. Så spennende Jesus. Og stress vil forsvinne og tenk så mye bra det vil medføre. Jesus, det er så spennende å leve med deg. 

Det står i Romerne 8:

«Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. 

Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. 

For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. 

For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. 

For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp - hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. 

Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. 

Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. 

Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? 

Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. 

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

‭‭Romerne‬ ‭8:15-39‬ ‭NB‬‬

https://bible.com/bible/102/rom.8.15-39.NB