torsdag 16. august 2007

Hellige Ånd, våre hjerters dyrebare gjest,
vis oss den dype meningen i det store jubileum,
og bered våre hjerter til å feire det med tro,
i håp som aldri svikter
og i kjærlighet som gir uten baktanke.

Sannhets Ånd som kjenner dybdene i Gud,
du er Kirkens hukommelse og profetiske røst,
lær oss å kjenne Jesus fra Nasaret
og erkjenne ham som lovprisningens Herre,
verdens frelser og historiens fullender.

Kom, kjærlighets og freds Ånd!

Skaperånd, kongerikets skjulte byggmester,
la kirken ved dine hellige gavers makt,
med mot skride over terskelen
til det nye årtusen
og bringe kommende generasjoner
Ordets frelsende lys.

Hellighets Ånd,
guddommelige vindpust som beveger universet,
kom og forny jordens åsyn!
Vekk i dine troende lengselen
etter fullkommen enhet
så de kan være et virksomt tegn for verden
og et redskap for den inderlige forening
med Gud og med alle mennesker.

Kom, kjærlighets og freds Ånd!

Fellesskapets Ånd, Kirkens sjel og styrke,
la nådegavenes og tjenestenes rikdom
bidra til Kristi legemes enhet,
la legfolk, ordensfolk og presteskap
harmonisk arbeide sammen for å bygge Guds rike.

Trøstens Ånd,
gledens og fredens usvikelige kilde,
anspor oss til solidaritet med de fattige,
gi de syke den kraft de trenger,
øs tillit og håp over dem som er i prøvelser,
vekk i alle hjerter viljen til en bedre fremtid.

Kom, kjærlighets og freds Ånd!

Visdoms Ånd, sinnets og hjertets inspirasjon,
la vitenskap og teknologi tjene livet,
rettferdigheten og freden.
Gjør dialogen med andre religioner fruktbar,
og la de ulike kulturer åpne seg for Evangeliets verdier.

Livets Ånd,
ved din kraft ble Ordet kjød i jomfru Maria,
den lydhøre stillhetens kvinne.
Gjør oss mottagelige for din kjærlighets innskytelser,
og rede til å akseptere de tegn som du viser oss
på historiens vei.

Kom, kjærlighets og freds Ånd!

Deg, kjærlighets Ånd,
med den allmektige fader og den enbårne sønn
være lov og pris og ære fra evighet til evighet.
Amen.

Av Paven år1998

Ingen kommentarer: