mandag 13. august 2007

Veni sancte spiritus
Kom, o Hellig Ånd hit ned!Lysets stråle til oss ledfra din høye helligdom.
Far for slekt så arm og ring!Gode gavers giver, bringlys i våre hjerters rom.
Du som vet å trøste best,sjelens venn og milde gjest,svale tilflukts åpne dør,
hvile for hver tynget mann,kjøling under solens brann,lindring når vårt hjerte blør.
Salighetens lys, treng inn!Fyll til dypest bunn hvert sinnsom i tro mot deg er vendt.
Uten lys fra guddoms velleier ingen i seg selvnoe som for deg er rent.
Avtvett urenhetens spor,kveg med dugg den tørre jord,rens og hel de syke sår.
Bøy alt det som stivnet til,smelt det frosne ved din ild,led du den som veiløs går.
Skjenk hver sjel som på deg tror,hver som liter på ditt ord,dine gaver, syv i tall.
Kraft til enden du oss unnog en salig oppbruddsstund.Oss til evig glede kall!
Amen. Alleluja.
1200-tallet

Ingen kommentarer: