lørdag 20. oktober 2007

Barnedåp en Guds gave!


Har du tenkt på at barnedåpen ble innført i en tid hvor barn ikke ble regnet som mennesker?

Jeg tror Gud gledet seg over når barna fikk rettigheter og fikk verdi som menneske. Og som fullverdige medlemer i Guds rike, noe som dåpen er et symbol og troshandling på.


Har lest noen veldig interessante innlegg i christianculture sin blogg om Vårt samfunn og det kristne menneskesynet. Om hvordan barn ble behandlet i antikken og romerriket, og at barn ikke ble sett på som mennesker. De fikk sin fødselsdato etter at de ble vurdert som godtatte i familien. Hvis ikke familiefaren hadde lyst på barnet så ble det satt ut eller kansje drept.

Og kontrasten til hva Jesus lærte blir så sterk!

Jesus som etter at noen spurte om hvem som var størst i Guds rike, tok opp et barn, og sa at dette barn er det største i Guds rike, og om vi ikke ble som de så ville vi ikke komme inn i Guds rike!
i Matt.18.1-5: I det samme kom disiplene til Jesus og spurte: ”Hvem er den største i himmelrike?” Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblandt dem og sa: Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.


Ikke rart at de i oldkirken fikk et nytt syn på barn etter å ha fått høre om hva Jesus sa om barna!

Og skulle de ikke da også la barna få Guds gave som dåpen var? For dåpen var jo en gave og ikke noe man fikk av gjerninger!

Og skulle ikke barna få bli regnet med? Nå som de hadde lært av kristendommen at barna var verdifulle for Gud, og at man til og med måtte bli som ett barn for å komme til Guds rike.

Skulle de da gjøre som romerriket å nekte barna borgerskap?

Eller skulle de la barna bli regnet med?

Jeg tror kansje ikke det var et spørsmål de vurderte engang. Selvsagt skulle barna få de samme rettigheter som det voksne hadde!


Anbefaler å lese hvordan kristendommen forandret samfunnet etter romerriket. Gripende lesning! http://christianculture1.blogspot.com/


Ingen kommentarer: