mandag 15. oktober 2007

Enda mer i fra Sant liv i Gud

Det er viktig å prøve profetiene om de er fra Gud.

For meg så overbeviste Jesus meg om Hans kjærlighet og lengsel til enhet, lenge før jeg visste om sant liv i Gud!

Jeg forstår at dissse profetier kan være vanskelig å akseptere for noen kristne, for kristne er jo så splitrede i sitt syn!

Men det står i 2. Peter. 1;19

" Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntill dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.2Men prøv alltid om det profetiske budskapet samstemmer med bibelen, for som Jesus sier i en annen åpenbaring fra Vassula at Ordet er et speil på hvem Han er!

Her kommer det et langt et:
LÄNGTAN EFTER GUD

Den 2 oktober 1989
Jesus?
Jag Är. Kom, Mitt barn! Fatta Min hand, så att vi kan arbeta tillsammans! Jag är Visheten, din lärare, så var beroende av Mig och endast Mig! Lär dig, att ingen kan ge dig bättre kunskap än Jag, Herren! Lyssna och skriv:
Skapelse! Själ! Du, som läser mig! Du, som hör mig! Prisa Mig! Förhärliga mig! Prisa Mig från morgon till kväll! Prisa Mig oavlåtligen! Gör bot för dem, som aldrig prisar Mig eller förhärligar Mig! Välsigna Mig! Tillbe Mig och längta efter Mig! Har ingen berättat för er om De Tre unga männens lovsång?(Se tillägg i Danels bok B26-67)
Så lär er den och förkunna den för jordens länder! Sanningens Ande är med er! Mina små barn! Jag vill påminna er om, att det är Gud, som ni kommer för att möta och be till!
Eftersom Jag är en levande Gud, känner Jag, om ni kommer till Mig med tomma ord! Jag vill, att ni skall längta efter Mig, törsta efter Mig och söka Mig ivrigt! Längta inte efter någon annan än Mig! Längta efter att alltid vara länkad vid Mig!
Längta efter att behaga Mig! längta efter att få uppleva Mig och höra Mig! Längta efter Min närvaro! Låt inget i denna världen bedra er!
Om världen skulle hata er, så kom då ihåg, att den hatade Mig före er! Sätt Mig främst och såra inte Mitt Heliga Hjärta genom att försumma Mig! I Min närhet får ni uppleva Min kärlek och Min frid och den Himmelska Harmoni, som råder mellan Mig och Mina änglar, kan bli också er - men då krävs det, att ni kommer Mig närmare!
Jag älskar er alla med en evig kärlek, en kärlek, som ni bara inte kan förstå på jorden! Kom till mig - om ni är villiga - så skall Jag visa er, vad Sant liv i Gud innebär: Sannerligen säger Jag er, att den, som lever i kärleken, han lever sannerligen i Mig, er Gud och Jag lever i honom!
Vakna upp ur er sömn, vakna upp ur er likgiltighet och bedra er inte själva med att säga: ”men jag älskar Herren och Han vet det! Jag har alltid gjort det och därför är mitt samvete rent.”
Idag ber Jag er att återvända till Mig. Om ni frågar: ”men hur skall jag återvända?” så skall Jag svara: "genom att omvända er." Men om ni säger: ”men vi är omvända, vad skall vi göra mer än så?” Då ska Jag säga er: "genom att längta efter Mig! Genom att törsta efter Mig! Sök Mig, den Helige! Kom och tillbe Mig!
Låt Mig, den Helige, vara er arvedel! Låt era ögon svämma över av tårar av kärlek i Min närvaro! Håll er vakna! Håll er vakna! Om ni bara visste, hur allvarligt det är att inte längre veta varför man syndar, inte känna sina synder och att ha förlorat känslan för vad som är ont och gott! Motstå djävulens tillvägagångssätt!
Håll er vakna i bönen! Be ständigt till Mig! Be oavlåtligen! Låt Mig känna, hur ni ständigt - som en oavlåtlig bön - längtar efter Mig! Den bön, som kommer från hjärtat, är längtan efter Gud!
Mina älskade! Om ni vill växa till i Min kärlek, så gör då er av med er likgiltighet och ert rabblande! Att vara i oavlåtlig bön är att längta efter Herren!
Försök att förstå Mitt budskap. Längta efter Mig med ert hjärta och inte med era läppar! Låt Mig få höra er ropa ut ”Abba!” Kom till Mig som små barn, återvänd till Mig och begär Mig av hela ert hjärta! Sök Mig med ert hjärta! Kom till Mig! Erbjud Mig ert hjärta! Hängivenhet smyckar er själ.
Vandra inte bort från Sanningen, för Sanningen är Kärleken! Kom därför till Mig uppfyllda av Kärleken! Tillägna er Mitt hjärta! Var i Sanningen! Lev i Sanningen genom att oavlåtligen längta efter Mig! Gör allt detta och ni skall få leva!
I dessa sista dagar utgjuter Jag nådens Ande över hela mänskligheten. Har ni inte lagt märke till, att Jag förser även de minsta? Nådens Ande har börjat utgjutas över er släkte för att lära er att älska Mig.
Jag kommer som Påminnelsen om Mitt ord. Jag kommer för att lysa upp det här mörkret med Mitt ljus; Jag kommer för att varna er och väcka er ur er djupa sömn. Jag kommer inte med vrede, utan Jag kommer med Kärlek, Frid och Barmhärtighet för att avtäcka dödens svepning från era nationer!
Jag kommer för att påminna er om och lära er, hur Jag kommer för att påminna er om, att Jag är Helig och att ni borde leva ett heligt liv! Man ber. Jag har gett er allt detta för att upprätta er själ och för att dela Mitt rike med er! Jag kommer till er som en tiggare och Jag bönfaller er!
Jag kommer brinnande av iver till er som Visdomen och återigen ger Jag er allt från början igen - kunskap om Heligheten! Jag erbjuder er Mitt hjärta. I stor ödmjukhet ger Jag Mig Själv till er varenda dag som det dagliga brödet! Jag ger er mat att äta och för att mätta ert hjärta och ni får äta er mätta!
Så kom till Mig, återvänd till Mig och prisa Mig, er Gud! Jag välsignar er alla och lämnar Min suck av kärlek på er panna! Kärleken älskar er alla ! Var ett!


De tre männens lovsång.
Då började de tre männen med en röst lova, ära och prisa Gud inne i ugnen:
Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,lovad och upphöjd i evighet,och prisat vare din härlighets heliga namn,lovprisat och upphöjt i evighet.
Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,lovsjungen och förhärligad i evighet.
Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ner i djupen,lovad och upphöjd i evighet.
Prisad vare du på din kungatron,lovsjungen och upphöjd i evighet.
Prisad vare du i himlens boningar,lovsjungen och ärad i evighet.
Prisa Herren, alla hans verk,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni himlar,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni hans änglar,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, allt vatten ovan himlen,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, himlens hela här,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, sol och måne,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, himlens stjärnor,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, regn och dagg,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, alla vindar,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, eld och solglöd,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, köld och hetta,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, nätter och dagar,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ljus och mörker,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, frost och köld,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, rimfrost och snö,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, blixtar och moln,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, du jord,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, berg och höjder,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, allt som växer på marken,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, hav och floder,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, alla källor,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, alla himlens fåglar,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, alla vilda och tama djur,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni människor,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, Israel,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni hans präster,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni hans tjänare,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan,lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael,lovsjung och upphöj honom i evighet,ty han har låtit oss undkomma dödsriketoch befriat oss ur dödens våld,han har räddat oss från ugnens flammande lågor,ut ur elden har han räddat oss.
Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.
Prisa Herren, gudarnas Gud, alla ni som fruktarhonom, lovsjung och tacka honom, evigt varar hans nåd.

Ingen kommentarer: