søndag 21. oktober 2007

Vi får ingen vekkelse uten enhet


Enhet hva er det?

Er det å kompromisse med sine meninger?

Nei, det er å legge vekk sine meninger. De fleste meninger vi har er ikke engang i fra Gud.

Enhet blir det når vi legger ned vårt eget.

Enhet blir det når kjærligheten kommer først!


Enhet er å elske sin neste. Å elske sin neste er å gjøre noe godt i mot sin neste. Om vi bestemte oss for å gjøre noe godt imot alle vi traff hver dag, så ville vi ha fått en så sterk enhet så at alle kunne se at vi hadde noe det er vært å tro på.


For dette klarer vi ikke uten Jesus!

Det er kun om vi kryper nært inntil Guds hjerte vi klarer å elske hverandre slik Han elsker oss.

Vi trenger å gå inn i vårt bønnekammer, og søke Gud av hele vårt hjerte.

Vi trenger å lengte etter å få kjenne Guds kjærlighet i våre liv!

Og vi trenger en bevisthet om at Gud elsker alle sine barn, og at Gud tar avstand ifra den splid våre meninger lager. Ikke gjør Gud så sneversynt som deg selv. Gud har ett stort hjerte! Og det er å bli lik Han vi må streve etter. Og... ikke prøv å gjøre Gud så liten som deg selv. Da vil du aldri bli kjent med Gud.


Enhet er å elske hverandre. Fordi det er i Kjærligheten enheten finns! Og uansett hvilket trossamfunn vi tilhører så spiller ikke det noen rolle, når vi legger ned våre meninger! For da blir vi like, fordi vi blir lik Jesus!

Og da vil vi få erfare at enheten finns i Jesus, og ikke i hvilket kirkesamfunn man tilhører.

Vi blir en brennende lampe med samme olje. Problemet idag er at det finns så mange lamper , men hva skal vi med lamper når de mangler olje? Skaff deg oljen, før det blir for sent.

Ingen kommentarer: