tirsdag 20. november 2007

Bygg ditt hus på fjell, sa Jesus.


Jeg leste på ABC nyheter idag at homofil praksis er synd uansett hva den Norske kirke måtte mene: http://www.abcnyheter.no/node/55890

"Den katolske kirke mener det ikke er mulig å tolke Bibelen slik at prester kan leve homofile forhold, sier Georg Müller, biskop i Den katolske kirke i Trondheim stift til Adresseavisen.
Han ser med bekymring på vedtaket.
- Dette betyr at vi får enda et spørsmål der vi er uenige. Og dette er en vesentlig sak. Ifølge vårt syn er svaret på spørsmålet om homofili og homofile prester gitt i Bibelen. Da forholder vi oss til det. Vi kan ikke endre teologi og sakramenter. Det som er skrevet er skrevet. Vi kan ikke bevege oss bort fra det som i 2000 år har vært vår kirkes bekjennelse.
Biskopen vil imidlertid ikke peke på områder der det i praksis blir vanskelig å samarbeide.
Ifølge Georg Müller er verken homofile prester, kvinnelige prester eller sølibatet tema for den offisielle katolske kirken.
- Men den katolske kirke er vel ikke ukjent med homofile prester?
- Jeg vil ikke utelukke at det finnes. Men prestene har strenge lover om å leve i sølibat, sier han. (©NTB) "Georg Muller sier: Vi kan ikke endre teologi og sakramenter.

Det går bare ikke. Hvorfor?


Den Katolske Kirke er en KLIPPE for JESUS!

" Jesus sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er?

Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.

Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas's sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen.

Jeg sier deg at du er Peter (betyr klippe), og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." Matt. 16:15-19


" Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes's sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam!

Igjen sier han til ham, annen gang. Simon, Johannes* sønn elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre du vet jeg har kjær. Han sier til ham: Vokt mine får!

Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær?

Peter blir bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham; Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine Får! " Joh. 21:15-17


"Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min Far.

Og jeg vil gi ham morgenstjernen." Joh.Åp.2:25-28


Pavedømmet er innstiftet av Jesus Kristus selv. Vi finner det i Bibelen - i Matteusevangeliets 16. kapittel fra vers 13. Her finner vi beskrivelsen av hvordan apostelen Peter bekjenner sin tro på hvem Kristus er. Peter sier til Jesus: "Du er Messias - den levende Guds sønn". Etter Peters bekjennelse sier Jesus til ham: "Og det sier jeg deg: Du er Peter (Peter betyr klippe); og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."
Kort tid etter Jesu død og oppstandelse står Peter frem som leder (biskop) for den kristne menigheten i Roma. Siden den gang finner vi en sammenhengende rekke av biskoper i Roma helt frem til vår tid. Allerede i kristendommens tidligste tider ble det en tradisjon at Romas biskop var hele den kristne kirkes øverste leder. Etterhvert ble Romas biskop kalt pave som kort og godt betyr far. Man sier gjerne at den til enhver tid regjerende pave sitter på "Peters stol".


"Paven er altså ingen autoritær skikkelse som dikterer hva alle katolikker skal tro, mene og gjøre. Enhver katolikk er fri til å følge sin samvittighet i sitt daglige liv. Men ingen frihet er reell hvis den ikke har sin basis i et grunnleggende sett med sannheter som er universelle og for alle. Paven er kirkens og Guds tjener med det overordnede ansvar å påse at kirken til enhver tid holder seg til kristendommens grunnsannheter. Det er dette som er pavens fremste oppgave og embete. Et embete som utføres med stor ydmykhet og trofasthet."


Derfor har ikke Den Katolske Kirke noen mulighet til å forandre på bibelens ord.2 kommentarer:

Johan Stenberg sa...

Jättebra inlägg Rudie!

Här kommer en lite pseudokommentar:

Jag bodde själv granne med den katolska församlingen i Trondheim. Den ligger på prinsensgaten, som även kallas Hullelujah Street eftersom även Pingst, Salem, Frälsis, Baptist, Adventist och Nidarosdomen och ett antal andra menigheter också ligger där.

Dessvärre gick jag aldrig till dKK och träffade därför aldrig Georg Müller. Gick mest till Vineyard på den tiden.

RUDIE sa...

Har du også gått i Vineyard! Det visste jeg ikke :)

Jeg har bare vært i Trondheim en gang, og selvsagt så var vi innom Nidarosdommen. Og den var enorm, husker jeg. Jeg skulle gjerne ha vært å besøkt Trondheim igjen, og da kommer jeg garantert til å kikke etter Hullelujah Street! Et kjempeartig navn. Synd det ikke er på riktig, da...;)