søndag 6. januar 2008


1 Joh. 1
Ordet ble menneske I begynnelsen var Ordet.

Ordet var hos Gud,

og Ordet var Gud.


2 Han var i begynnelsen hos Gud.

3 Alt er blitt til ved ham,

uten ham er ikke noe blitt til.Det som ble til

4 i ham, var liv,

og livet var menneskenes lys.5 Lyset skinner i mørket,

og mørket har ikke overvunnet det.6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. 7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.

8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.9 Det sanne lys,

som lyser for hvert menneske,

kom nå til verden.10 Han var i verden,

og verden er blitt til ved ham,

men verden kjente ham ikke.11 Han kom til sitt eget,

og hans egne tok ikke imot ham.

12 Men alle som tok imot ham,

dem ga han rett til å bli Guds barn,

de som tror på hans navn.

13 De er ikke født av kjøtt og blod,

ikke av menneskers vilje

og ikke av manns vilje,

men av Gud.14 Og Ordet ble menneske

og tok bolig iblant oss,

og vi så hans herlighet,

en herlighet som den enbårne Sønn

har fra sin Far,

full av nåde og sannhet.15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»

16 Av hans fylde har vi alle fått,

nåde over nåde.17 For loven ble gitt ved Moses,

nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.18 Ingen har noen gang sett Gud,

men den enbårne, som er Gud,

og som er i Fars favn,

han har vist oss hvem han er.

Joh. 12:46-50

Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.

Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham: Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.

For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt meg befalning om hva jeg skal se og hva jeg skal tale.

Og jeg vet at hans bud er evig liv.

Det som jeg taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg.

Ingen kommentarer: