søndag 6. januar 2008

LAGLÖSHETEN ÄR REDAN VERKSAM
17 mars 1993


Frid vare dig. Mitt barn, det har fallit på din lott att undervisa Mina barn i allt det som Jag gav dig. Frukta inte, ty Jag går framför dig och Jag är ditt värn; ingen kommer någonsin att skilja oss åt, hur mycket den Onde än försöker. Trots att Satan uppbringar människor som hindrar din väg, och trots att han får dem att förena sina krafter mot dig, frukta aldrig; ty Jag är den Allsmäktige och Mina ögon ser den orättvisa som du utsätts för, Min älskade. Jag skall ge dig Min styrka och Jag skall förse Mina barn med bröd i överflöd. Jag skall låta lidelsen för Mitt hus förgöra Mina fiender; Jag skall låta dig bli ett hot för dem - så frukta aldrig, Jag står ju här framför dig. Min välsignelse arbetar i dig och minsta del av ditt hjärta skall uppgå i Mitt mod, i Min styrka och frid - detta skall vara den mest fullkomliga lösen du kan ge för själarnas frälsning och förnyelsen av Mitt hus.

Häv upp din röst utan fruktan och profetera; Mitt barn, profetera, och utplåna synden från alla dessa hjärtan! Giv att de som har öron, giv att de hör vad Anden säger till kyrkorna - stig fram du som är törstig. Skriv till Mina präster:”...laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då skall den Laglöse uppenbaras...”

Jag säger dig: Älska Min kyrka som Jag älskar henne, och som Jag gav Mitt liv för Min kyrka för att helga henne utan fläck, gör ni så också, Mina präster, ge ert liv för henne - ta Mig till ert föredöme. Jag säger er detta eftersom Jag vet att Mina får, de som tillhör Mig, kommer att höra Min röst och inte överge Mig. Idag vänder Jag Mig till er för att från Mitt hjärtas djup uttala samma bittra ord som Jag sade till Mina lärjungar vid den sista måltiden: ‘Den som åt Mitt bröd lyfte sin häl mot Mig. Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att Jag är den Jag är.’

Mina små, känn ingen oro, förtrösta på Mig och var inte rädda. Snart skall Fadern döpa världen i eld och utplåna dess synder. Stunden kommer då makthavarna skall stiga in i Min helgedom, ett folk som inte kommer från Mig; förvisso, tiden är redan inne. Jag, Jesus Kristus, måste varna Mina präster, biskopar och kardinaler; Jag måste varna hela Mitt hus för en mycket stor prövning. Min kyrka står inför mycket stora prövningar. Glöm aldrig att Jag har utvalt er med Min heliggörande Ande, för att ni skall förhärliga Mig; Jag utvalde er från dagen ni föddes till att bli Min kyrkas orubbliga pelare och leva i tro och sanning. Jag har utvalt er till att dela Min härlighet och föda Mina lamm. Sannerligen Jag säger er, snart skall ni prövas i eld. Fasta och bed så att ni inte kommer på fall; var orubbliga och håll fast vid den tradition som ni har fått. Lyd Min påve oavsett vad som händer. Förbli trofast mot honom och Jag skall förse er med den nåd och den styrka ni behöver. Jag besvär er, förbli trofast mot honom och ta avstånd från alla som gör uppror mot honom. Framför allt, lyssna aldrig på någon som förlöjligar honom; låt aldrig er kärlek för honom bli falsk.

Snart kommer ett svårt eldprov över er, något som ni aldrig har upplevt tidigare. Fienden kommer att försöka köpa er med hala ord - den Onde är redan verksam och Förgörelsen är inte långt borta nu. Påven kommer att få utstå svåra lidanden - och därför kommer ni alla att bli förföljda för att ni förkunnade sanningen och för att ni var trofasta mot Min påve; det är också därför de kommer att hata er, på grund av sina onda gärningar och förvisso, den människa som utför sina onda gärningar hatar ljuset och låter det bli, i fruktan för att hans nedbrytande gärningar skall föras fram i ljuset. Sannerligen Jag säger er, hela Mitt hjärta är sargat. Om någon korsar er väg och ger er en annorlunda lära än den som Jag själv har instiftat, lyssna inte på honom - människorna som handlar så är utsända från Frestaren. Grundvalen lades på Petrus, klippan... och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den... Om någon skulle komma till er och säga: ”Ge upp er tillit för påven och kom till denna sunda väckelse”, låt inte bedra er! Var på er vakt! Må hända smälter Bedragarens surdeg sött i munnen, men när ni väl förtärt den, blir den en dödlig villfarelse! Låt inte bedra er; motstå djävulens list, ty idag måste ni, Mina präster, bekämpa ondskan med den styrka som ni får från Mig som är sanningen. Ni kommer att befinna er i ett andligt krig av en aldrig tidigare skådad vidd, med en motståndare vars stridskrafter härrör från mörkrets makter.
Tröttna aldrig i er bön, Mina älskade. Jag är med er. Jag älskar var och en av er. Det finns inget större än att ge sitt liv för sina vänner, som Jag gjorde - ni är Mina vänner. Behandla varandra med respekt, älska varandra och var orubbliga och utan fruktan när den stora prövningen, som idag, likt ett mörkt moln hotande drar sig samman över Mitt hus, skall hölja det i sin svarta svepning. ©©Jag har sagt er detta redan nu, så att ni, när det sker, skall tro på Mina ord.

http://www.tlig.org/en/messages/785/

Ingen kommentarer: