søndag 6. april 2008


MITT RIKE PÅ JORDEN ÄR MIN KYRKA...
OCH EUKARISTIN ÄR KYRKANS LIV
10 december 1995

Frid vare med dig Ditt mål måste vara att bli kvar i sanningen och dra till dig alla folk till sanningen och till Mitt rike. Jag är sanningen och Mitt rike på jorden är Min kyrka och Min kyrka är Min kropp som helt uppfyller skapelsen 1 och
1 Ef 1:23

Eukaristin är kyrkans liv, som är vägen till det eviga livet - Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är kärleken, älska Mig och ni skall få leva. I kärleken låter din själ börja att söka efter himmelska ting. Världen kan inte erbjuda dig någonting av det jag har. Hållfast vid Mig och du, skall förbli rotad i Mig och vinna det eviga livet som jag har lovat dig. Jag har kallat dig, Min kära Vassula, och genom Mina kallelser har Jag hjälpt dig att leda många syndare till omvändelse.

Inför många vittnen talade jag genom dig, och uppenbarade Mig på din kropp. Några har sett Mig och trodde. Saliga de som inte har sett, men ändå trodde. Jag har anförtrott dig detta budskap, eftersom Jag visste att du skulle ha god hand om Mina intressen, Jag sade, jag har anförtrott dig det här budskapet. Budskapet lägger inte något nytt till skriften. Allting som Jag har sagt i detta budskap står skrivet i skriften, men ni har ännu inte tillfullo förstått vad som står skrivet. Ni hörde Mig säga: jag skall sända er Parakletos 2 för att vara hos er för evigt och leva i dem som älskar Mig, och lära er allting.

2 Betyder Tröstare.

Min Ande skall vara er rådgivare och er lärare. Utan honom kunde inte ens Mina lärjungar tillfullo förstå Mig, inte heller Min undervisning. Men på den dag Jag återvände till Fadern, sände Jag Parakletos till dem så att han skulle påminna dem om allting jag hade lärt dem medan Jag ännu var hos dem. Jag är beredd nu att återvända till er, men ni har ännu inte förstått hur och på vilket sätt. Och ändå har Jag inte talat i bilder.

Sannerligen säger Jag er: jag skall sända er Min helige Ande i sin fulla kraft över hela mänskligheten, och som ett förebud skall jag visa tecken i skyn som aldrig förr. En andra Pingst skall komma så att Mitt rike på jorden 3 återupprättas.
3Jesus talar om kyrkan.

Många frågar: När? När menar du, skall alla dessa händelser äga rum?
- Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt - förr dödade era förfäder alla de som förkunnade Min ankomst och idag, i er tidsålder, gör ni detsamma - ty hur länge skall du motstå nådens helige Ande? Avsäg er denna synd och bed att inte några av de ord du har talat blir din dom. Tvivla inte längre, ni skall snart ta emot Min helige Andes utgjutelse, så att ni återvinner er styrka. Och du, Min syster, låt den som formade dig bevisa sin ömhet mot dig. Där du misslyckades, där lyckades Jag. Där du led brist, uppfyllde Jag dig. Min kärlek för dig är ofattbar. Fortsätt att omsätta i handling de lektioner du fick av Mig. Lär dig att jag skall triumferande fullborda Mitt verk. Vassula, vill du gå bara ännu en sträcka längre?

Naturligtvis, om jag bara är stark nog att gå den.

Det hårda sätt de behandlar dig på skall likväl inte såra dig. Mitt budskap har blivit uppenbarat för Mina heliga och för dem med ett barnahjärta. Visdomen skyr de visa och de lärda men de som har tagit till svärd mot dig skall förgöras av sitt eget svärd. Mina Ord har inte funnit ett hem i dem, nej, kärleken saknas... Laglärda kallar de sig själva... Vilken lag? Min eller deras? Om de hade hållit Min lag skulle de ha förstått mitt språk 4. Men Mina ord ägnar de ingen uppmärksamhet.

4 Jesus menar i Skriften

Åh, Vassula, återgälda ondska med kärlek. Förlåt dem och bryt inte Min tystnad när de riktar sina anklagelser mot dig; en människa tar fram det som finns i sitt förråd. Vörda Mig därför, ty du kommer från Mig, gå dit jag sänder dig, gå som ett vittne och förkunna öppet allt som Fadern och jag har lärt Dig. Satans stund har kommit, men snart skall St Mikael träda upp och ve de syndare som inte omvänder sig! Nu utspyr djävulen sin vrede över er och stinger er med orättfärdighetens gadd varje gång Jag för er frälsnings skull ingriper, men Min helige Ande skall, komma till er räddning och Mitt budskap skall bli en evig lovsång för de öron som ville lyssna. Bed, Mitt hjärta finner sin lust i bönen, Vassula, Jag välsignar dig.

Ingen kommentarer: