torsdag 22. mai 2008

Budskap fra JOMFRU MARIA I MEDJUGORJE


Torsdag 25. april
"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere på nytt til å sette bønnen på første plass i familiene deres.

Mine barn, hvis Gud er på første plass i alt det dere gjør, da vil dere søke Guds vilje. Slik vil den daglige omvendelsen deres bli lettere.

Mine barn, søk med ydmykhet etter det som ikke er i orden i hjertene deres og dere vil forstå hva dere må gjøre. Omvendelsen skal være en daglig plikt for dere, som dere oppfyller med glede.

Mine barn, Jeg er med dere og velsigner dere alle og inviterer dere til å bli mine vitner gjennom bønnen og personlig omvendelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." (4/1996)

Ingen kommentarer: