lørdag 3. mai 2008


Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. Kol. 1:15-17


Da nå barna har del i kjød og blod fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Hebr. 2:14-15

Ingen kommentarer: