mandag 19. mai 2008

JOMFRU MARIA I MEDJUGORJE"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere, særskilt, til å ta korset i hendene og kontemplere over Jesu sår.

Be Jesus om å helbrede di sårene som dere, kjære barn, har fått i løpet av livet på grunn av deres egne synder eller av deres foreldres.

Bare slik forstår dere, kjære barn, at verden trenger helbredelse av Troen på Gud Skaperen.

Gjennom Lidelsen og Døden til Jesus på Korset forstår dere at bare med bønnen kan også dere bli sanne apostler for Troen, ved å leve i enkelhet og i bønn, Troen som er en gave. Takk for at dere har svart på mitt kall." (3/1997)


Ingen kommentarer: