fredag 29. august 2008


Har du inte läst: ”Det finns en flod, Den Helige Ande, vars flöden ger friskhet åt Guds stad och den helgar den Högstes boning”. Jag är Gud.


O våra själars vår, hur kan jag uttrycka
hur du har nått oss i vårt elände?
Här är du och erbjuder oss din kärlek och barmhärtighet,
som gyllene pelare på silverfundament
ger du stadga åt våra ben .

Med en enda blick från dina ögon
förvandlar du våra ansikten
så att de framstår som
lampan som lyser på det heliga lampstället.

Ja, sannerligen, endast livets flod,
vars flöden friskar upp Guds stad,
helgar den åt honom.

Skriften säger,
faktiskt är det dina egna ord,
människosläktets Älskare,
att om någon älskar dig
håller han ditt ord
och din Fader skall älska honom
och ni båda skall komma till honom
och ta er boning i honom.
(Joh 14: 23).

Vassula Rydèn

Ingen kommentarer: