tirsdag 14. oktober 2008SÖK BARA SKAPARENS GILLANDE

9 april 1993


Vassula, frid vare med dig. Jag skall låta öknen blomma och förvandla torra länder till källor, vars flöden kommer från Mitt hus. Jag skall föra detta trolösa släkte tillbaka till Mig, men kom ihåg; de första skall bli de sista och de sista först!

Lär dig att din Skapare kommer att utföra sina verk, och dessa kommer att bevisa att Han satt sin skapelse på jorden för att förhärliga honom.

Dessa verk skall lysa som ett ljus i ert mörker, ja, det har redan börjat lysa. Gläd Mig och håll fast vid Min klädnad för på nytt vill Jag påminna dig: Sök inte världens ära, utan sök bara din Skapares gillande!

Min elev, arbeta hårt och tröttna aldrig på att hedra Den som sänt dig; uppriktighet behagar Fadern och åh... allt som är Faderns är också Mitt och allt det som Jag äger är ditt.
Kom, var tålmodig. Jag, Jesus, älskar dig och välsignar dig. Ge liv åt Min kyrka. Vi, oss?

Ja, Herre.


1 kommentar:

Anonym sa...

Et kjærlighetsbudskap :-)