mandag 17. november 2008

JAG HERREN, ÄR ANDE

9 mars 1993
Maranatha! Kom!

Jag ger dig Min frid. Jag är nära dig, Jag står utanför din dörr, Min älskade! Jag ber dig att tänka på liknelsen Jag gav om fikonträdet; så snart kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet du att sommaren är nära. När du ser allt detta hända är också Jag nära, utanför din dörr. Dagen och timmen känner ingen människa, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Matt 24. 32-36 Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Skapelse! Hur har Jag inte längtat efter att samla er, så som hönan samlar kycklingarna under sina vingar, men många av er vägrar att komma. När stunden kommer kan ni inte säga att Jag inte prövade alla vägar för att samla er i Mitt heliga Hjärta och berätta om Min stora kärlek. Ni fortsätter ensamma er väg och irrar omkring i ödemarken. Jag skall snart komma över er och sänder nu budbärare efter budbärare för att ropa ut nyheterna - var beredda!

Herre, jag är lycklig och full av glädje, maranatha!

Var inte rädd. Med stor omsorg lyssnar Jag till varje andetag du tar. I denna fastetid ber Jag dig; predika, Min duva, predika, profetera och bry dig inte om de som anklagar dig, som granskar dig och dömer dig felaktigt. Älska och var saktmodig. Säg Mig, Mitt barn, kan ett ord eller en mening i skriften tas ur sitt sammanhang och analyseras?

Nej, Herre, för det kan då bli en motsägelse till något annat du har sagt.

Detsamma gäller för dessa budskap. Jag har sagt dig att Jag är den ende lagstiftaren och domaren.

Jakob 4:12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?

Vassula, må dina ögon och ditt hjärta endast söka det som är fördolt, den eviga saligheten finns i de osynliga tingen. Jag gläder Mig över ditt elände och din svaghet! Vet att den undervisning Jag ger är för din frälsning och din frihet, ty där Min Ande är, där är frihet. Jag, Herren, är Ande.

Skriv:
”Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv, uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande.

Joh 4:2 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

2 Kor 3:18 Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.
Och så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en varelse med liv.

Men den siste Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord; den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska, och som den himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska.

Men det vill jag ha sagt, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet.

Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer at ljuda, och så uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas.

Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd?
Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.

1 Kor 3:44-57 Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen.

Stå därför fasta och orubbliga, Mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld.”

Ja, Jag befriade dig från syndens och dödens lag. Kom, förbli Mig trogen tills ditt lopp är fullbordat; Jag, din Skapare, skall avsluta det med dig. Med Mig skall du inte frukta; med Mig skall ditt bord vara fullt.

Jag skall aldrig överge dig.

Ingen kommentarer: