søndag 23. november 2008


MIN TÖRST ÄR STOR EFTER DE ELÄNDIGA SJÄLARNA
26 juni 1994
Ottawa, Kanada

Herre?

Jag är... Varför bleknar du bort som en skugga?

Jag aktas inte för mycket... Jag ser hur de undviker mig - hur många gemena saker måste de fortsätta att säga om mig? De besvarar min vänskap med att förneka mig, trots att allt som jag har gjort är din vilja. Jag ber för dem, offrar mig för dem. Kan du inte försvara min sak?

Frukta inte, Jag är nära dig. Låt dessa saker ha sin gång, för med detta offer kan Jag rädda många själar som är på väg mot fördärvet. Åh, Vassula... en dag skall Jag visa dig den stora samling själar som Jag räddade genom de sår dina motståndare tillfogade dig och genom dina försoningsoffer. Min kärlek för själar övergår varje förstånd och Jag säger dig, Min törst är stor efter de eländiga själarna! Hur skulle Jag kunna förbli likgiltig, Vassula? Hur? När mängder av alla jordens länder förfaller till avfall och uppror? Dagens uppror är till och med större än det stora upproret ur det förgångna.

Överger en herde sin hjord? Jag är din herde och Jag älskar Min hjord. Men nu skall du och Jag fortsätta arbetet tillsammans - din möda är inte förspilld och Mitt Hjärta jublar varje gång dina läppar uttalar Mitt Namn.

Varje minsta del av Min kropp älskar dig... Kom, stöd dig mot Mig och släck Min törst genom att föra själar tillbaka till Mig, och Jag skall i gengäld fortsätta att sända dig till alla jordens länder att förkunna Min kärlekshymn; och över dig, Min myrra, skall Min skugga vila och bekräfta att Jag är verkligen är nära, ty Mina tecken skall åtfölja dig. Kom nu.

http://www.slig.se/SantLiv/slig/B7atervand.html#anchor%20eyes

Ingen kommentarer: