torsdag 11. desember 2008JAG ÄR DERAS ENDE FADER

19 juni 1994

Fars dag - San Francisco


Jahve, min Skapare och Fader över alla folk, jag älskar dig. Det finns verkligen inte någon fader som du. Fader, jag erkänner att våra hjärtan är förhärdade och, åh, så långt från ditt älskande hjärta...

Vi kan inte säga att vi har svarat på din kärleks storhet, nej, våra öron har inte varit lyhöra, vi har inte brytt oss om dig...

Vi har gjort uppror mot dig. Fader, vi är fulla av elände och nästan oslagbara i fråga om synd. Våra hjärtans viskningar är svekfulla och våra själar mörka som natten. Åh, Fader, jag erkänner att vi har förvandlat ditt hus till ett ödlornas och spindlarnas tillhåll. ¨

Trots det, var inte din hand overksam, utan du fyllde oss med goda ting! Fader, i vår oerhörda stolthet, har vi förrått din avbild, vi har begått ett dubbelt brott, till trolöshet har vi lagt splittring. Vi har inte försett de törstiga med vatten, vi har inte gett bröd åt de hungrande.
Ondskan är vårt dagliga bröd och får himlens grundvalar att skakas... Vår splittring har gjort oss till förmultnade löv. Kan vi säga: ”vi har åkallat ditt namn med en röst”? ¨

Trots detta, Fader, upphör aldrig dina läppar, som dryper av nåd, att med välsignelser kalla oss tillbaka. I ditt förbarmande vänder du dina ögon till oss människobarn: ditt majestät stiger ner till jorden och planterar vingård efter vingård. Välsignad vare dem som du besöker, och bjuder att vandra med dig i dina himmelska gårdar! Fader, våra överträdelser tynger oss och våra hjärtan är fyllda med skuld, trots detta, utplånar du i din barmhärtighet allt ont.

Finns det någon som minns dig?
Finns det någon som ägnar dig en tanke?
Finns det någon som tröstar dig?

Min dotter? Ta emot Min frid. Se, Jag fördömer ingen. Min blomma, hör på Mig: För tillbaka Mina barn till Mig - blidka Min vrede mot dem! Låt detta bli Min gåva på fars dag.

Kom ihåg, Min dotter, så som du gjorde idag, att Jag är deras ende fader, deras följeslagare och deras bästa vän - den Oförvitlige som vakar över dem och älskar dem. Jag är deras helige vän. Säg Mina barn, att de borde knyta vänskapsband med Mig och förtrösta på Mig.

Hör på Mig, för Min skull, var uthålliga i bönen - ni är bundna av de löften ni så frikostigt gav Mig, era trohetslöften till er Fader. Jag är Jahve och ni är bundna till Mig med kärlekens band. Åh, Min dotter, tillfredsställ er Faders längtan efter sina barn genom att alltid frambära er själva som ett offer.

Låt Mig använda dig att tala till deras hjärtan och väcka deras kärlek. Mina suckar är ingen hemlighet för dig, Mitt barn. Bär fram Mitt budskap med mildhet. Jag är alltid med er. Var inte rädda - ju mer du går framåt, desto mer borde du böja ditt huvud. Fatta nytt mod, mot slutet skall Jag förnya er alla i Min kärlek.

Ingen kommentarer: