søndag 19. februar 2012

Gud lot sin vrede over menneskene gå ut over seg selv


Fordi; Gud er Kjærlighet!
Når Gud ser alt det vonde som skjer i verden, som har skjedd og som kommer til å skje så blir Gud sint. Men Gud lar ikke sitt sinne gå ut over oss menneskene. Han lar det sinne ramme Han selv. Derfor stiger Han ned til jorden via sinn Sønn Jesus, og lar sin vrede over all ondskap gå utover seg selv i Jesus Krist.
Allerede i gamle testamentet, mange hundre år før han kom til jorden fortalte Gud sin vilje til menneskene i Jesaja kap. 53
10 Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.
Når hans liv er gitt som skyldoffer,
skal han se etterkommere og leve lenge.
Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.
11 Etter sin nød skal han se *lys•,
han skal mettes ved sin innsikt.
Min rettferdige tjener
skal gjøre de mange rettferdige,
han har båret deres skyld.
12 Derfor gir jeg ham del med de mange,
med de mektige deler han bytte,
fordi han tømte ut sitt liv til døden
og ble regnet blant lovbrytere.
Han tok på seg de manges synd
og ble rammet i stedet for lovbrytere.

Ingen kommentarer: