onsdag 22. februar 2012

Jeg tror på en rettferdig Gud


Jeg tror på en Gud som elsker alle med stor kjærlighet. For jeg tror Gud er Kjærlighet og den sterkeste kraften av alle. Når Jesus døde på korset så tok Jesus all synd på seg, og Guds vrede var over Jesus. Straffen lå på Han. Derfor er ikke Gud lenger vred på synderen fordi synden er på korset. Derfor er det Kjærlighet Gud føler for alle mennesker. Gud elsker mennesket like mye som om det er syndfritt, fordi det er syndfritt for Gud. For Jesus tok på seg all verdens synd. Det Gud nå ønsker for alle mennesker er at de skal ta imot Kjærligheten. Fordi Jesus har så mye Kjærlighet å gi. Fordi Jesus vil at vi skal bli i Kjærligheten og bli som Han! Jesus vil at himmelriket skal komme ned på jorda.
Alle mennesker får like mye Nåde. Akkurat som Paulus så blir mennesket satt på ett valg. Paulus som da het Saul var en motstander til Jesus.
Det står i Ap. gj. 9:
Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten 2 og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. 3 Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. 4 Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» 5 «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. 6 Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» 7 Mennene som fulgte ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen. 8 Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. 9 I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk.
Paulus fornektet Jesus, men da Jesus viste seg for han så kom han til tro. Jeg tror Jesus kommer til å vise seg for alle, så alle får en like stor sjanse som Paulus. Det er mange Jesus kommer til å vise seg for i deres dødstime. Der kommer Kjærligheten til å avsløre at Kjærligheten er Jesus og alle kommer til å velge mellom Kjærligheten og et grusomt helvete. Et like grusomt helvete som Jesus forteller om i evangeliet. Da får menneskene velge mellom noe veldig godt og noe veldig vondt, fordi Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst! Men for de fleste er det nok at Jesus viser dem sin Kjærlighet, for den er sterk nok til å smelte de fleste hjerter.

Ingen kommentarer: