fredag 23. mars 2012

Helvete fins ikke lenger

Helvete er oversatt av ordet Gehenna (av dalen Ge-Hinnom ved Jerusalem). Det er søppelfyllinga utenfor Jerusalem på Jesu sin tid. Den søppelfyllinga er nok borte for lengst.

Men det betyr ikke at vi ikke trenger helliggjørelse. På frukten skal treet kjennes, sier Jesus.

"Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertenes deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige! "
Kol 3: 12-15

Å tro på Jesus er å tro på Hans Ord slik at det bærer frukt. Å tro på Jesus er mer enn bare å tro at Jesus er Gud. Det er også å tro på omvendelse. Tro som fører til Kjærlighet. Har man ikke Kjærlighet så har man heller ikke troen. Man blir et tre Gud hogger ned og kaster på ilden.

Å tro man kan oppføre seg som man vil bare man tror er vranglære. Å tro er å høre hva Jesus sier og følge det.

Ellers så kan du bli kastet på søppelfyllinga av Gud.

Ja, Gud bruker sterke ord fordi Han ønsker vi skal omvende oss og høre på Hans Ord slik at vi kan bli kjærlighetsfulle og lik Han. Men Guds nåde er uten grenser.

Ingen kommentarer: