tirsdag 10. juli 2012

Takk for din nåde!Kjære Gud.
La oss forstå din nåde.
La oss forstå hva du måtte gå igjennom for at vi skulle slippe.
Og du ville vel det for alle mennesker?

For er ikke hvert liv like verdifullt.
Du elsker vel alle med din inderlige kjærlighet.
Slik at du gikk i døden for at vi skulle finne livet.

For i døden fant du oss.
Og der ga du oss liv.
Slik at vi kan leve ditt liv.
Slik du gjennomlevde vårt liv

Ved at du på korset tok vår synd
På korset tok vår sykdom
På korset tok vår skam.

Det er et budskap som alle må få høre.
Alle har rett til å høre det budskapet her.
Og alle har rett til å få det åpenbart for seg.
For det er en gave vi alle har fått av deg.

Du som er full av NÅDE.

Titus 2:11 For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.12 Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er,13 mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet.

Ingen kommentarer: