lørdag 28. juli 2012

Vil ta med et innlegg fra verdidebatt som jeg gjerne vil ta vare på som handler om DKK.
Det er Eirik Sebastian Holte som har skrevet det:

Ingen andre organisasjoner gjør like megen velferd her i verden som Den katolske kirke samlet gjør, som driver skoler, sykehjem, barnehjem, hospitaler, sjelesorg, leprosarier og andre klinikker, og en rekke slike velferdsgoder rundt i verden, og især i fattige land. Kirken har også en egen bistandsorganisasjon De muligens har hørt om, nemlig Caritas, som arbeider hardt for fattige i Filippinene, Kongo, Honduras, Colombia, Haiti etc.
Den katolske kirke spiller også en viktig rolle politisk, og særlig pave Johannes Paul II var en virkelig fredens mann i Kristi fotspor, som bl.a. bidro sterkt til å avslutte Golfkrigen, og ikke minst var en av hovedmennene bak kommunismens fall i Øst-Europa. Også idag ser vi det - for ikke lenge siden var pave Benedikt XVI på statsbesøk på Cuba og i Mexico. På Cuba sørget han for at de kristne kunne få ta seg fri på langfredag for å feire påske, den første religiøse helligdagen i kommuniststaten siden revolusjonen, og han fikk også satt igang forhandlinger om løslatelse av politiske fanger. Og i Mexico stanset faktisk all narkotikakrig i anledning pavens besøk. Det varte riktignok bare så lenge han var i landet, og er nok sikkert i full gang igjen nu, men paven klarte altså på én dag å sørge for full våpenhvile mellom de kriminelle gjengene som er noen av de farligste og mest brutale i verden.
Her i Europa var det flittige, katolske munker som tok vare på kunnskapen i middelalderen, skrevet ned for hånd i bøker. Det var klostrene som sørget for medisiner til de syke med sin urtedyrking, og det var Kirken som startet skolegangen - her i Norge bl.a. ble katedralskolene i Oslo, Trondheim, Bergen og Hamar grunnlagt av pave Adrian IV. Disse er stadig vekk blant de beste i hele landet.
Det var også Den katolske kirke som samlet sammen Bibelen dere alle er så glade i, og det var Den katolske kirke som bragte kristendommen til ethvert land i Europa, blant annet Norge. Lik det eller ei, men slik er det. Og dermed bragte den også med seg det vi idag kaller "kristne verdier", eller vår "kristne kulturarv". Kristen moral ble bragt hit med katolisismen. Før den tid var det blodhevn og tvangsekteskap, i et klan- og ættesamfunn hvor jungelloven rådet.
Det er stadig vekk Den katolske kirke som forsøker å bygge et rettsvern for de aller, aller svakeste - nemlig de ufødte barna, som aborteres bort i et enormt massemord som foregår i mange land per dags dato. Disse barna er en gruppe de aller fleste gir en god dag i, så også adventistene som De har så kjær. Det utføres ihvertfall aborter på adventistiske sykehus; det gjøres ikke på katolske sykehus.
Det er Den katolske kirke som har tatt vare på arven fra Kristus - uten den hadde dere slett ikke hatt noen Bibel, som nevnt, men heller ikke kunnet få se Jesu grav eller Hans fødested, for kirkene som er bygget på disse stedene er bygget av, nemlig - Den katolske kirke.
Og før det nevnes noe som helst om inkvisisjonen skal De vite at den, til tross for sin brutalitet, var en av de mest humane domstolene i Europa i sin tid. Merk Dem også at det var lutheranerne som stod for hekseprosessene, som var vel så bestialske, og som bunner i nøyaktig den samme filosofien: å rydde av veien det en oppfatter som sataniske krefter.
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread292401/?next=40#post_292776

Ingen kommentarer: