fredag 31. august 2007


GUDS NÅDE
“ Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.
De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldrene, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det.

Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme.” rom. 1:28-2:1

Når skal vi lære?
Det Gud bryr seg om er at vi skal ha det godt, godt med Gud, og godt med hverandre. Gud er kjærlighet, og hans tanker for oss er kjærlighet.
Gud ønsker enhet. Enhet er gunstig for Gud, fordi da kan kristne synliggjøre Guds kjærlighet til hverandre! Man gjør ikke det ved å dømme.
Så du menneske som dømmer, og som er stolt av det. Føler kanskje at du er blitt satt til en slags profet som har sitt kall til å advare kristne . Hva er det du driver med?
Om ditt kall er å lage strid i Kristi kropp, og advare i mot enhet, kan du vise meg et skriftsted på hvor Gud ønsker noe slikt! Å finne feil hos andre, det er lett det. Men du har også feil. Og at du har noen feil i læren om Gud, for det har du! Så kan du få nåde hos Gud. Men tar du imot nåde i fra Gud, men nekter din kristne bror Guds nåde?

Vi mennesker er ikke guder. Vi vet svært lite om Gud. Fordi Gud er noe som trengs en evighet til å forstå. Og mer vi forstår av Gud, større og mer komplisert blir Gud. Det er når vi begynner å forstå litt av Gud, at vi ser at Gud er utrolig stor, og i hvert fall større enn vårt intelligent.
Det som er spennende er da å se at faktisk så kan man lære mer om Gud ved å lære andre kristne å kjenne! Jeg har nettopp blitt så godt kjent med Gud, så jeg har forstått den sannheten. Og jeg lengter etter å lære å kjenne mer av Gud. Fordi Gud er noe så tilfredsstillende for min sjel.
Vi mennesker møter Gud på forskjellig måte. Fordi vi er forskjellige. Og da får vi oppleve forskjellige sider av Gud. Vi tenker på forskjellig måte, men om det er Gud/Jesus/Den Hellige Ånd vi søker og lengter etter, så er vel det den samme Gud vi kristne tror på! Selv om vi er forskjellig og ikke kjenner igjen måten den andre nærmer seg Gud, så trenger vi ikke å dømme den andre, fordi vi mener at den har feil lære? Og har vår bror/søster feil i noe i læren om vår Gud, så er ikke det noe rart. Fordi vi alle har noe rett og noe feil når det gjelder Gud. Ingen av oss er fullkommen, og tror du at du er fullkommen, det er da du vil få problemer med Gud. Bare innse at du ikke er fullkommen, men da må du også slutte å dømme søsken i troen fordi de ikke er fullkomne.
Men er vi åpne for hverandre, og har troen som en enhet. Troen på at Jesus er vår Herre! Da kan vi berike hverandre med det vi har fått av Gud!
Jeg er katolsk; dvs. altomfattende/allmenn i min tro. Jeg bryr meg ikke om hvilken menighet mennesker går i. men det er spennende med forskjellige menigheter. Spesielt de jeg ikke kjenner så godt.
Nå er det ingenting som er spennende med en kristen som ikke har Jesus i sentrum. Det er sikkert mye spennende med det menneske, men jeg mener for meg er det Jesus som jeg syns er spennende i mine trossøsken. Fordi Jesus er noe overnaturlig, og han lever i oss! DET er virkelig overnaturlig. Og det gjør kristne trossøsken til salt, og til lys. Hver for oss, så blir vi små lys. Vi skulle stå sammen å bli et virkelig sterkt lys, så vi kunne lyse på veien til Gud.

“ Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet?
Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?” Rom. 2:4

Ingen kommentarer: