fredag 31. august 2007
Kristi kropp

Som det er skrevet:

Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.

Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud.

Alle er veket av. alle sammen er blitt udugelige.

Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste.

Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik,
ormegift er under deres lepper.

Deres munn er full av forbannelse og bitterhet.

Raske er deres føtter til å utløse blod.

Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier.

Freds vei kjenner de ikke.

Gudsfrykt er det ikke for deres øyne.

Men vi vet at det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal bli lukket og hele verden bli skyldig for Gud.
Derfor blir intet menneske rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger.

For ved loven kommer erkjennelse av synd. ( Rom. 3:10-20 )

For en bra beskrivelse på oss kristne idag!
Det er synd så mange kristne er stolte over å være sånn...
Men Jesus kaller på sine lemmer idag. Han ønsker å møte en brud som er opptatt av brudgommen. Jesus ønsker at vi skal dø ifra oss selv, og la han være hodet til alle. Da trenger vi ikke å sloss om hvem som har rett, fordi det er Jesus som er det rette. Vi holder øynene på Jesus, og søker ikke vår egen ære i å ha rett. Vi er ingenting, Jesus er ALT!

" For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke.
Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.
Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.
Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden.
For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov." Rom. 7:18-22

Her står det løsningen på problemet vårt!
Vi må la Jesus ta over styringen. Vi må la vårt indre menneske få tre fram. Vårt indre menneske som slutter seg med glede til Guds lov!

Tenk en kropp som begynner å følge hodet! For et vakkert syn det vil bli om Jesus får være hodet! Uten hodet er kroppen hjernedød. Vi trenger et hodet som vi følger, og da har vi ansvar for det Gud gir oss, og ikke like mye for det Gud gir til et annet lem.

" Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme!
Gud være takk, ved jesus Kristus vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.
For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og dømte synden i kjødet,
for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden til.
For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred.

" For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov." Rom. 8:1

Ingen kommentarer: