onsdag 22. august 2007Om bønn

" Gled deg i Herren!

Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter.

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det.

Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset midt på dagen.

Vær stille for Herren og vent på ham! " Salm. 37:4-7


Jeg lengter ikke etter å gå på møter hvor jeg får høre kristne "stand up komikere" til predikanter eller pastorer. Nei, jeg lengter etter mer av Gud, og det får jeg i stillhet. Men jeg har også fått oppdage at jeg kan finne den stillheten i kirken. Der det ikke finns mennesker som ønsker å forme meg, men som heller legger alt til rette for at jeg skal få møte Gud i stillhet.

Jeg ønsker at det kun er Jesus som skal forme meg og styre mitt liv.

Jeg har tatt noen sitater fra Taizé. Og også en link til meditativ sang. Her får jeg stillheten til å komme med min lengsel til Gud. Et sted hvor den åndelige atmosfæren legger alt til rette for at jeg skal få komme nærmere Gud.


Sitat fra taizé:

"Vår egen bønn er også enkel. Tror vi at det trengs mange ord for å be? Nei. Et par ord, til og med utilstrekkelige ord, er nok til å overgi oss helt i vår tillit til Gud, både vår frykt og vårt håp.
Ved å overgi oss selv til den Hellige Ånd vil vi oppdage veien som leder fra bekymring til sikker tillit. Og vi sier til den: “Hellige Ånd, gjør oss istand til å vende oss til deg ved hvert øyeblikk. Vi glemmer så ofte at du bor i oss, at du ber i oss, at du elsker i oss. Ditt nærvær i oss er tillit og kontinuerlig tilgivelse.”
Ja, den Hellige Ånd tenner et lysskimmer i oss. Uansett hvor svakt det er vekker det trangen etter Gud i hjertene våre. Og den enkle trangen etter Gud er allerede en bønn. Bønnen gjør oss ikke mindre involvert i verden. Tvert imot, ingenting er mer ansvarlig enn å be. Jo mer vi gjør til vår egen en bønn som er enkel og ydmyk, jo mer ledes vil til kjærlighet og til å uttrykke den med våre liv.""Her finner du sider om meditativ sang, og sider hvor det går ann å lære sangene slik det er tenkt at de skal synges."


Ingen kommentarer: