torsdag 16. august 2007Priset være Maria Jesu mor!

Noen kristne hevder det er syndig å prise jomfru Maria og kaller det Mariatilbedelse, og enkelte går så langt så de mener at de som priser jomfru Maria, ikke er kristne.
Men hva sier skriften om å prise jomfru Maria!

"Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd.
Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv!
Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg?"

Hva sier Elisabet her! At Maria er hennes Herres mor. Og hvem er det som er Elisabets Herre om det ikke er Gud? Velsignet er du blant kvinner, sier Elisabet til Maria. Det er da noe helt spesielt å føde Gud til denne verden!
For de første kristne må Maria ha vært noe helt spesielt etter at Jesus stod opp fra de døde. Maria Guds mor levde blant dem. En som kjente Jesus bedre enn noen andre. Det er ikke rart de fikk henne kjær.

Videre sier Elisabet fylt av Den Hellige Ånd: " For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd!
Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren.
Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser,
fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet.
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn.
Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham."

Maria sier; fra nå av skal alle slekter prise meg salig! Og den profetien er også blitt oppfylt. Og om man leser litt versene over her, så burde man også skjønne at det er de som frykter Gud, som også priser jomfru Maria salig.

hadde det vært sant det mange protestanter hevder, at de som priser jomfru Maria driver med Mariatilbedelse, så hadde nok ikke Maria kunne sagt ledet av Den Hellige Ånd:

For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig!

Og hvorfor har kristne gjennom alle tider priset jomfru Maria. Fordi Gud har gjort store ting i mot henne.
Og for en tro Maria hadde når hun uttalte denne sanne profetien. Elisabet hadde rett da hun profeterte: Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herre.

Ingen kommentarer: