mandag 20. august 2007
Tett ved sia mi går Jesus


Alltid vil han være der


Eg treng ikke gå å ottatst


Når eg fylgjer jesus her


Han på vegen vil meg vakta


Så eg ikke går meg vil


Å kor godt det er for barna


Å få høyra Jesus til


Han som er den gode hyrding


Tek min vesle veike hand


Dag for dag han trufast leier


Meg til himmelens lyse land


Tett ved sia mi går Jesus


Å kor eg er sel og fri


Sång kan jubla ut i lovsang


Eg er hans i evig tid


Ingen kommentarer: