torsdag 16. august 2007

Veni Creator Spiritus
Kom Skaperånd, kom til oss inn.
Med nåde gjest hver sjel, hvert sinn,
og fra det høye senk din fred
i hjertene du skapte, ned.

Se, Trøsteren, det er ditt navn:
en Trøster sendt oss fra guds favn,
med liv og kjærlighet og ild
og sjelens salve, sval og mild.

Syvfoldig gave har du bragt,
du stråle fra guds høyre hånd,
du tolk han lovet, og den makt
som løser bundne tungers bånd.

Ditt lys i våre sjeler tenn,
varm hjertet med din guddoms glød,
og legedom og styrke send
ned til vår svakhet og vår nød.

Hold fienden borte fra vår sti,
bevar oss alltid i din fred.
Fra ondskaps snare sett oss fri
og trygt på veien frem oss led.

Du som er ett med Gud, vår far,
og ett med hans enbårne sønn,
la oss i deg, å flamme klar,
få skue dem. Det er vår bønn.

Høylovet vær, Gud Fader god,
og sønnen som av grav oppstod
og Ånden som han sendte ned
Høylovet i all evighet. Amen.

Fra 800-tallet

Ingen kommentarer: