mandag 17. september 2007

Ekumeniken blomster i Sverige


Jeg kom over noe fra SvD som jeg syns var interesant. Sikkert bare fordi jeg deler synet her.Publicerat 22 april 2007 07:31
Ekumenik utmanar sekularisering

Avkristningen BROMSAS. Livets Ord, katolska kyrkan, pingströrelsen och Svenska kyrkans högkyrklighet möts i en ny ekumenik för att möta avkristningen. Fler än vi anar vill bevara det kristna kulturarvet. En reformatorisk ­kyrka fjärmar sig inte från bibeln och kyrkans tradition, skriver Livets ords pastor Ulf Ekman, som också är självkritisk.
Det är glädjande att en ny form av ekumenik nu växer fram i Sverige. Detta kan få större positiva konsekvenser än vad vi kan ana.1900-talets sekularisering har gjort att stora delar av det svenska folket för första gången någonsin inte har vare sig kunskap eller kulturell trygghet i det 1000-åriga kristna arv som är en omistlig del av vår historia.
En stor del av denna sekularisering har skett inom kristenheten själv. Företrädare för olika samfund har steg för steg förändrat trons innehåll så att det på väsentliga punkter skiljer sig från de fornkyrkliga trosbekännelserna.
Denna utveckling bort från den klassiska tron är inte begränsad till någon specifik kyrka utan förekommer mer eller mindre i alla samfund. Förändringen gäller bibelsyn, ­bibelbruk, dogmatik och etik och moral.
I försöken att vara tillgänglig för den moderna människan har kyrkorna ofta gjort misstaget att för mycket anpassa sig, och även förändra själva budskapet, så att dess egentliga innehåll riskerar att gå förlorat.Detta ska inte förväxlas med den uppgift kyrkan har att för varje ny generation översätta det tidlösa evangeliet så att det blir begripligt för den moderna människan.
Les mer her:
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_15191939.asp

Ingen kommentarer: