lørdag 15. september 2007


HAR NI INTE FÖRSTÅTT ATT JAG ÄR ELD?


Har ni inte förstått att Jag är eld? En eld som antänder allt Jag griper tag i. Envar som Jag griper tag i vacklar lågande av gudomlig kärlek. Har Jag inte gjort Min eld känd i Skrifterna? Har Jag inte klargjort den flera gånger i detta ode? Fastän din ande i sin syndfullhet kommer att skrynklas ihop av fruktan och outhärdlig smärta, när den känner igen Mig, kommer Jag samtidigt att utsöndra Min väldoft.


Då kommer din själ, trots att hon är förskräckt över att se sig själv naken och i förfall av synd och överträdelse och av att hon inte följt min kärleks lag, att fröjda sig över att Jag, hennes Skapare och Gud, besöker henne. När den dagen kommer över dig, den dag som Jag kallar Herrens Dag, kommer de fjäll som täcker dina ögon att falla av, och du kommer att betrakta ditt sanna jag. Min eld skall då förminska dig till ingenting i din bestörtning.


Men flämta inte av fruktan, var vid gott mod, för hur annars skulle du se dig vid sidan om Mig? Varje återstående ond tendens kommer att göras inaktiv. Denna rening är till för att vända din själ till att inte planlöst satsa på än det ena, än det andra utan på Mig, som är din enda gudomliga Brudgum. Jag tror inte att många av er har förstått vad Herrens Dag innebär. När fågelns röst har tystnat och sångens toner förklingat, vet att Jag skall kalla fram alla era dolda gärningar, goda som dåliga, till dom.


Herrens Dag kan jämföras med ett mindre domslut, en rening av Min eld, som skall leda din själ till Min härlighet och till fullkomlig förening med Mig. När din själ är förfärande besudlad av synd, motbjudande för Mig och för Mina änglar, helgon och heliga, kommer Mitt besök att försätta henne i vånda och smärta och hon skall inte undkomma Min Dag.


Hur skall Jag annars kunna göra din själ oförgänglig och fri från synd? Hur annars skall Jag föra dessa själar till ånger? Först när Jag klär av dem nakna med Min eld och de ser sig själva i vilket tillstånd de är, först då kommer de att inse att de var i Satans våld. Dessa själar, som Min gudomliga eld skall vidröra för att rena med denna icke materiella eld, skall Jag förtära och väcka och slutligen göra medvetna om hur de håller på att förvandlas, förvandlas med smärta men också med glädje genom Min förvandlande kärleks eld.


Alla som till kropp och själ redan äger Mig och som Jag äger skall Herrens Dag inte drabba, och de skall heller inte uppleva den. Varför? Därför att den Helige Ande redan låtit dem känna Sin väg i dem. De har upplevt hur Herrens Dag kommit över dem. Man kan lika väl kalla den dagen för dagen då Jag besökte dem. Efter den dagen kommer ånger och lydnad för min kärleks lag att vara temat för dem som Jag skall föda på nytt genom Min eld. Jag skall göra stenhårda själar mjuka och värma iskalla hjärtan, och genast kommer Min Närvaro att erfaras i deras uppståndelse.Ingen kommentarer: