lørdag 29. september 2007


KRISTNE SOM JUGER


Det er litt over 1 år siden jeg begynte å være inne på nettet.

På det året har jeg fått mange nye intrykk av kristne. Både positive og negative.

Noe av det første som sjokkerte meg var hvordan kristne kan juge, og da mener jeg ikke små hvite løgner, men løgner som forundrer meg.

Det er tre løgner som jeg vil skrive om her. Den første løgnen er om ens åndelighet. Den andre løgnen om hva enkelte kreasjonister kan få seg til å gjøre for å få bibelen til å gå i oppfyllelse, og da tenker jeg spesielt på Noas Ark. Den tredje løgnen eller rettere sagt løgnene er om hva kristne kan utale seg om hva den katolske kirke står for.

Jesus sa en gang at den som er uten synd kan kaste den første stein.
Derfor vil jeg begynne med en bekjennelse, at jeg også kan juge. Mange ganger så husker jeg feil, og de gangene jeg ikke går til kilden for bekreftelse, men skriver eller sier hva jeg husker, og det ikke er riktig, så er det en løgn jeg har utalt. Det er heldigvis ikke alt som får følger, og jeg er nok nøyere med kildene om det er noe som kan føre til negative konsekvenser. Jeg kan også bruke hvite løgner for å unngå å såre. men så mener jeg heller ikke min smak er en uttalelse av sannhet. Men jeg prøver å være ærlig så godt jeg klarer, også når det gjelder hva jeg mener.
Men så ønsker jeg at det bare er Jesus som skal være min Sannhet. Litt etter litt vil Jesus vinne skikkelse i oss hvis vi omgås Han hver dag.


" Igjen talte jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." Joh. 8:12

Mennesker er løgnere, mest fordi vi ikke kjenner hele sannheten, men det finns løgner som har større konsekvenser enn andre, og det er de jeg vil skrive om.


Å juge om ens åndelighet er noe jeg ikke hadde tørt.
Kansje fordi man så tydelig da viser at det er viktigere å få ære fra mennesker enn i fra Gud.
For meg er det avguderi, fordi man setter noen framfor Jesus.
Og derfor forstår jeg ikke at enkelste kristne har tørt å gjøre noe slikt.
Da kommer tankene om at hvor mye tror de på Gud?
Har de en personlig kontakt med Gud?
Jeg fikk høre en mann fortelle at det var prestisje i hans menighet i å være mest mulig åndelig.
Og han var en leder i forsamlingen han gikk i, og fortalte at han profeterte for å virke åndelig, og ikke fordi det han sa var i fra Gud.
Han er nå en stor motstander til den menighet han gikk i, og prøver å advare andre i å gå i liknende menigheter. Jeg ville heller ha advart mennesker i å juge om ens åndelighet.
Fordi det fører til konsekvenser når det gjelder ens gudsforhold.

Konsekvenser som at det er vanskelig å tro på at Gud kan snakke til deg og vise seg for deg. Og konsekvenser i å tro på at andre snakker sant.

Da lyser det heller respekt fra moder Teresa som i sin ærlighet forteller om at hun ikke kjente Guds nærvær mesteparten av tiden hun jobbet med å hjelpe de fattigste av de fattige, de ensomme ved å fortelle dem at Jesus alltid var der hos dem, og at Han elsket dem.

Moder Teresa var en kanal for Guds kjærlighet, og hun hadde en så stor kjærlighet til Jesus så hun ga han alt, ved å gi menneskene hun møtte Guds kjærlighet. Hun ga til de fattige av himmelens rikedom, og beholdt ingenting selv av hva hun fikk. Men hun vil få sin belønning i himmelen.

Selv må jeg innrømme at jeg tar imot masse i fra Jesus, og beholder det for meg selv. Jeg har noe å lære av moder Teresa, - å gi videre det jeg har fått.


Den andre løgnen som har sjokkert meg er kristne som juger for å få sin tolkning av bibelen til å bli sann. Jeg har alltid trodd når kristne har fortalt vitenskapelige ting, fordi de er kristne, og fordi jeg har trodd at kristne ikke juger. Men så får jeg beviset på at det ikke er tilfelle, ved at evolusjonister viser meg beviset. Da tenker jeg spesielt på Noas Ark som noen kreasjonister påstår finns ett sted i Tyrkia, og samtidig så er det kristne forskere som forteller at det er en tragisk løgn, "Noas Ark" er blitt "fikset til" .

For meg er slike ting tragisk.

Guds største ønske er at alle mennesker skal finne sannheten. Da tenker jeg på hvor vanskelig det må være for evolusjonister som ikke er kristne å tro på hva kristne forteller dem, når de vet at enkelte kristne juger for å få sin tro til å bli sann.


Slike løgner kan desverre ha veldig store konsekvenser. Og det er de som ikke kjenner Sannheten som konsekvensene kan bli verst for.

Fordi kristne representerer Kristus, og det er gjennom oss mennesker får høre om Jesus.

Jesus er Sannheten, da trenger vi ingen løgner for å bevise Han.

Men jeg tror at mange evolusjonister skal finne Sannheten i Gud, fordi for Gud er ingenting umulig. Han er Skaperen av universet og av alle universets lover.


Den tredje løgnen jeg vil ta opp har jeg visst om ganske lenge.

men jeg syns den er like tragisk for det.

Det er påstander som ikke er sanne om andre. Kristne som juger om andre kristne fordi de velger å tro på det de selv føler for. De tror kansje at følelsene deres er Sannheten? Noen kristne tror faktisk at tankene deres er tankene i fra Gud, og at det er slik Gud taler til dem. Og så tror de at de kan lese andres tanker osv. Heksekraft heter det visst. man gjør seg selv til Gud. Følelsene kan lett bli en Gud om man velger å tro på dem. Tanker som fører til følelser. Musikk gir også følelser. Hvoredan ville en skrekkfilm blitt med Alf Prøysen i bakgrunnen? Eller hvordan ville en Thomas toget sett ut med skremselmusikk som man bruker i skrekkfilmer?


Det er nok mange som tror på løgnene om den katolske kirke, fordi de tror på de følelsene de har om den katolske kirke, og fordi de ikke tør å sjekke sannheten. Hva er sannheten? Hva er Jesus? Vi lærer Jesus å kjenne i bibelen, og vi lærer Jesus å kjenne i hjertet. Her vitner Jesus i skriften og Jesus i hjertet om hverandre. Jesus er det levende Ord.

Så kommer vår tolkning av bibelen. Den blir best nærmere Jesus vi lever. Fordi den Hellige Ånd gjør skriften levende.

Tradisjon har også mye å si. Jeg har lært at Maria, Jesu mor er fy, fy. jesus likte henne ikke engang, var egentlig det inntrykket jeg fikk da jeg leste i bibelen. men så fant jeg ut at jeg skulle spøre Jesus om Jesus likte Maria. Og da fikk jeg et helt annet bilde. Fordi Jesus respekterer sin mor mye høyere enn vi klarer å respektere våre foreldre. Jesus fortalte om sine følelser til sin mor, slik mange andre menn jeg har hørt gjort det. med stor kjærlighet. Bare enda mer. Og Jesus spurte meg om mine følelser for min datter, om hvordan de var. Og det er jo ingenting jordisk jeg elsker mere enn henne. Så fortalte Jesus meg om Marias følelser for Jesus. Maria som er Jesu sin mor, Guds mor, fordi Jesus er Gud som besøkte jorden. Og når Jesus snakker til meg så får han meg til å tenke ut selv også. Og Jesus spurte meg om jeg trodde at Jesus hadde glemt Maria nå som de var i himmelen! At han hadde glemt all den kjærligheten Han fikk av sin mamma? Jesus ser selvsagt ikke på Maria som en trygghet, slik vi mennesker kan gjøre det med våre mødre. Men den kjærligheten en mamma kan vise og som Maria viste sin sønn Jesus, selvsagt så betyr den mye også for Gud.

Men man skal ikke tilbe Maria. Det lærer heller ikke katolikker. Men det er helt riktig å ære henne. Tenk selv om Maria var din egen mor, og om hvordan du ville at andre skulle møte henne!

Da fikk jeg et annet bilde av jomfru Maria, og jeg lærte noe nytt om Jesus. Og jeg finner også ut at jeg har mye å lære om Gud! Ved å være sammen med andre som også elsker Jesus, så kan jeg finne skatter om Gud, jeg ikke kjente til. Jeg elsker alt som får meg nærmere Jesus.
Konsekvensene av å si en masse løgn om andre kristne enten bevist/ubevist.
Et rike som ligger i strid med seg selv. En kropp hvor det ikke finns enhet.
Jesus ønsket enhet fordi da ville verden se Jesus som Han er. Mennesker ville bli frelst.
Selvsagt bruker djevelen mange løgner for å hindre dette. men kristne skulle ikke ha tatt i mot slike løgner. Men de som elsker løgnen høyere enn Sannheten, det er også et spørsmål om hvor lenge de kommer til å få være podet til treet.
Jesus samler sin brud, der er det ikke plass for løgnen.


For velger man å tro på en løgn så er det ihvertfall ikke Jesus som kommer med løgnen. Fordi Jesus er veien, sannheten og livet.


2 kommentarer:

Ivar Kvistum sa...

Gode observasjoner, Rudie. Jeg kjenner igjen mye fra egne erfaringer.

RUDIE sa...

Takk skal du ha, Ivar Kvistum! :)