tirsdag 16. oktober 2007

Bor det døde eller levende i himmelen?


Det er et spørsmål som har tenkt endel på i det siste. Mange protestanter mener at de i himlen er døde, mens jeg har fått en oppfatning av at katolikker og da kansje også alle de som tilhører de historiske kirkene ser de hellige i himlen som levende (pga. deres helgen).
-Ja, til og mer mer levende enn oss! Var det Z i den enkle bloggen som påpekte!
Z sa:
"Spiritism är väl när man vill väcka någon från de döda eller under "seanser" få kontakt och ställa dem frågor. Det är fel att göra så, naturligtvis.
Helgonen är högst levande, mer levande än vi andra till och med: Tror vi inte att man är MER levande i himlen än på jorden ?;)
Eller skulle man vara MINDRE levande hos Gud, i Himlen ?" http://enklabloggen.blogspot.com/2007/10/verb-som-frkortar-att-be-om-ngons-frbn.html

Sier ikke Jesus at : Men når det gjelder de døde, at de oppstår, har dere ikke lest i Moseboken, i fortellingen om tornebusken, at Gud talte til ham og sa: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!

Han er ikke de dødes Gud, men de levendes. Dere farer ganske vill. (Mark.12:26-27)

Jesus sier også:
Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? (Joh. 11:25-26)

Er de som har fått evig liv av Jesus døde eller levende når de er i Hans rike?
Er Jesus død eller levende?
For om alle i himmelen er døde, så må jo også Jesus være død?
Ser Gud på de i himmelen som døde eller levende?
Hvem er død og levende for Gud?

Sier ikke Jesus: La de døde begrave sine døde. Gå du av sted og forkynn Guds rike. Er det ikke de som er skilt fra Gud som Gud kaller døde?
Er ikke det å være dø å være skilt fra noe, og som regel så menes det å være skilt fra Gud, men kan også bety å være skilt/død fra verden, eller skilt/død fra kjødet eller skilt/død fra kroppen!
Men de i himmelen, hva er de skilt/død ifra når de har fått evig liv og kansje aldri fått sett døden? Jeg får høre at vi ikke kan be de i himmelen om forbønn fordi de er døde. Er det Gud som mener at de i himmelen er døde, eller er det skriften som sier det? Eller bare protestanter som sier det?
Og så blir det hevdet at det er spiritisme når noen i himmelen kommer med ett budskap i fra Gud! Er det bibelsk å mene det? Eller er det vranglære?

For visst må vi prøve om budskapet er fra Gud, men å avvise Guds budskap som falskt før man har prøvd det, avviser man ikke Gud om budskapet er fra Gud?
Mange, spesielt sekter liker å løsrive bibelord fra hverandre.
Et typisk eksempel :
Sitat:
Spiritisme På denne bakgrunn advarer Bibelen meget sterkt mot skikkelser som viser seg som avdøde mennesker. Vi kaller slike manifestasjoner for spiritisme - læren om sjelens udødelighet. Bibelen gir oss denne rettledningen: "Det må ikke finnes noen hos deg som ... er et medium for åndemaning, eller en som driver med spiritisme, eller en som påkaller de døde. For hver den som gjør dette, er en styggedom for Herren." 5

I Bibelen har vi også et eksempel på hvordan den Onde har personifisert seg som et avdødt menneske. Vi tenker på den gangen da kong Saul var i krig med filistrene. Han hadde forlatt Gud, og gikk til en spåkvinne for å få vite hvordan det ville gå med krigen. Saul visste at det var galt å gå til denne spåkvinnen, men han var fortvilet og gikk forkledd til henne likevel. På spåkvinnens ordre viste Den Onde seg da som profeten Samuel, som egentlig var død for flere år siden. Denne Samuel-skikkelsen kom da med et budskap om hvordan det ville gå i krigen. På lignende måte viser den Onde eller hans engler seg som avdøde mennesker i dag. Han personifiserer seg (maskerer eller viser seg) som avdøde mennesker.

Det er altså den Onde eller hans engler som viser seg som Maria, og budskapet denne skikkelsen kommer med vil ligge så tett opp til sannheten, at kun de som kjenner Skriften og har den Hellige Ånd som rettleder i sine liv, vil kunne klare å skjelne det falske fra det ekte. Skriften sier at Satan - i endetiden - vil være i kraftig virksomhet "med all løgnens makt, tegn og under." Vi må derfor regne med flere "Maria"-åpenbarelser i tiden framover, og dessverre ser det ut for at store folkemasser blir - og i framtiden vil bli - bedratt av disse demoniske manifestasjonene." hentet fra "Viking" http://forum.apologetisk.net/viewthread.php?tid=1196&page=4

Her forklarer de først hva spiritisme er, og etterpå blir Maria sammenblandet med den onde og hans engler fordi de tror at Maria er død, men ikke djevelen og hans demoner!

Helt vridd om på sannheten.

Det her er en typisk adventistlære, men allikevel finns det mange protestanter som også mener at de i hellige himmelen er døde, og at det er spiritisme å få et budskap i fra dem eller å be om deres forbønner.

Men er de hellige døde der de står foran Guds trone og priser Gud?
Er Gud de dødes Gud eller de levendes Gud?

2 kommentarer:

Z sa...

Hej Rudie och takk for länken!

När jag var på min goda väninnans systers begravning i somras, tänkte jag tyst och envist...
.....Nej!Detta är inte den sanna verkligheten. Inte döden. Utan Livet! Livet är det som är det riktiga.
Livet är det som ska vinna!

Rudie sa...

Hei Z!
Tyckte det du sa var så bra!
Det är sannt att det riktige livet finns i himlen.
Det finns flera döda här på jorden enn i himlen enligt Jesus.
Tråkigt att höra om din vänninna systers bortgång. Men för oss som tror på livet, så finns en stor tröst i att man skal få träffas igjen. Jesus är ju Livet!