onsdag 31. oktober 2007

Hva er din vilje Gud


Det er lett å tro at sannheten er det som står oss nærmest. Og for oss som tror på Gud, så har vi lett for å tro at Gud er så stor som vårt forstand.

Og vi kan lett ta feil av våre egne følelser og Guds røst.


Hva gjør vi for å tjene Gud?

Søker vi Gud for å tjene hans vilje, eller bruker vi Gud til vår egen vilje?


Hvor dypt tør du å gå i din søken etter Guds vilje i ditt liv?

I Gud finns de uransakelige dybder.

Fins det en dybde i din relasjon med Gud?


Gud, ikke som jeg vil , men som du vil!


Jesus visste hva det ville koste.


Hva med deg?

Ingen kommentarer: