mandag 15. oktober 2007

TENK,SÅ VIKTIGE VI ER!


Det største mirakelet skjedde da Jesus tok vår synd, og skillet mellom oss og Gud ble brutt.

Gud flyttet inn i hjertene våre. Gud Faderen bor der, Jesus bor der ( Joh. 14:18-19 og14:23) og Den Hellige Ånd bor der! (Joh.14:16-17 og 14:26) og vi har himmelriket inni oss ! (Mark1:15, Luk. 17:20-21)

Tenk hvor viktige vi er for Gud!

Om vi lar Gud bruke oss!

Vi kan velge å bruke livet vårt til å bestemme over det selv, eller vi kan gi det til Gud. Og gir vi hele livet vårt til Gud, da kan jo Gud virke her på jorden gjennom oss!

Himmelriket er kommet nær! Ropte døperen Johannes. Og himmelriket er nær på jorden fordi himmelriket finns inni oss. Vi har tilgang til Himmelriket! Døren er åpen og vi kan komme fram for Gud. Gud ønsker at vi skal være i hans nærhet, og der kan vi være hele tiden. Når vi har vårt indre blikk rettet imot Gud, så kan vi leve i Guds nærhet selv om vi også har jordiske plikter. Og ved at Gud hele tiden er i vår nærhet, så blir de i vår nærhet også velsignet, og vi blir velsignet i alt vi gjør.

Det er godt å være i Guds nærhet.

Jesus lærte oss en bønn, og i den bønnen så står det: La din vilje skje i himmelen så og på jorden. Det er en bønn vi burde grunne på dag og natt, det er en bønn som forherliger Gud.

Vi burde la Gud få sin vilje med oss. Gud trenger hver enkelt. Gud trenger oss så sårt. Fordi Gud er avhengig av oss fordi det er vi som er Hans kropp her nede på jorden.

Og fordi vi har Gud på innsiden, så er det viktig at vi lar Han få gjøre ting som Han vil. Da vil Guds rike manifestere seg og bli synlig.

Da vil Gudsrike være nær og få vist seg som det er.

Guds Herlighet vil bli åpenbart!

Ingen kommentarer: