søndag 14. oktober 2007

Mitt ønske er å bli ledet av Jesus alene
Noe jeg er veldig takknemlig over er at det er Jesus som begynte å lede meg på Hans vei. Det var ikke en forsamling. Noe som har gjort meg bevisst på at det går an å bli ledet av Jesus alene.


Etter et år på Livets Ord bibelskole, så dro jeg til Stockholm, og var en del av felleskapet i først Arken, og så Vinyard. Vi dro ellers også mye på besøk til andre forsamlinger.


Jeg har lært en god del om trosforsamlinger.


Det som er typisk er undervisningen. Lære om hva som er rett og galt. Det hendte jeg ikke var enig, men i mye hadde jeg ikke engang en mening om. Så vi fikk servert mange predikanters meninger. Man tok deres meninger som om de skulle være direkte fra Gud. Og man fikk meninger om ting man ikke hadde hatt meninger om før. Predikantene tok rollen som Jesus skulle hatt! De ønsket å ta plassen til Jesus i livet mitt. Det var først etter 5-6 år det gikk opp for meg. jeg begynte å tenke på hvordan jeg var før. Jeg hadde mistet min første kjærlighet til Jesus. Og kjærligheten jeg kjente for andre mennesker som var så spesiell, var også blitt borte.


Da forlot jeg trosforsamlingen, og flyttet hjem.


Verden hadde blitt en syndig plass, og jeg trengte å få brt det bildet trosforsamlingen hadde gitt meg av verden. Jeg ble venn med verden en periode. Jeg lærte meg å få tilbake følelser, og friheten i å bestemme over mine egne valg.


Jeg ser ikke lenger på en pastor eller predikant som noe mer enn en vanlig kristen på godt og vondt. Fulle av feil som alle andre. Jeg ønsker ikke å ta del i deres meninger, jeg velger heller å være hjemme å ta del i Jesus, og lære av Han. Jeg mener det ikke er predikanten som skal lede mennesker. De misbruker sin makt, når de tar rollen som Jesus skal ha. De blir melommannen mellom mennesker og Gud, eller også en avgud. Vi trenger å bli ledet til Den Hellige Ånd, så han kan vise oss sannheten. Sannheten finns ikke hos predikanten, Sannheten finns i vårt eget hjerte.


Inni meg har jeg Sannheten, noe som gjør at "store" menn ikke lenger gjør inntrykk på meg. jeg har funnet min favoritt, og ingen kan komme i nærheten av Han.


Mitt ønske er at alle kristne legger vekk alt som kommer mellom Jesus og dem selv. mitt ønske er at Jesus alene må bli kristnes overhodet. Vi kan ikke ha Jesus som overhodet med fullt av vårt eget makkverk. Det trengs en opprydning i Kristi kropp. Vi bør la Jesus få ordet!


Er det noen som ønsker å bedrøve Jesus med sitt liv? Er det noen som er likegyldig til om de sårer Jesus? Er man så opphengt av sitt eget, så man ikke engang tenker tanken på at man er en sorg i Guds hjerte? Kansje du vil hevde at kristne bare er til glede for Gud. Noen tror Gud ble blind da Jesus døde på korset, og tok vår synd. Men Gud ser! Og Gud blir bedrøvet når han ser splittelse og fiendskap i sin egen kropp.


Trenger vi ledere i Guds forsamling? Jeg tror det. Men jeg tror på ledere etter Guds hjerte. Ledere som ikke ønsker å lede mennesker istedet for Gud, men mennesker som ønsker å lede mennesker til Gud. Vi trenger mennesker som ikke ser seg selv som viktige, men mennesker som legger ned sitt eget for å bli et lys.


Det er Jesus som er lyset. Men kommer vi til lyset, så kan vi også spre Guds lys til verden. Vi trenger å holde vårt blikk mot Jesus, og ikke slippe blikket. Vi må aldri slippet blikket på Jesus. Når vi har kontakt med lyset, så kan vi også bli et lys. Vi blir et forbildet, fordi vi viser verden det Jesus har vist oss.


Vi trenger forbilder som kan vise verden et lys i mørket. Vi er alle kalt til ett Hellig liv. Et forbilde viser oss en bit av Jesus. Og forbildet gjør at vi lengter etter å bli et forbildet selv. Ved å ta korset opp, og følge Jesus med hele sitt liv. " Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for hjorden. " !. Pet. 5: 2-3


Jeg ser større trussel i de mangfoldige predikanter som ønsker å herske over mennesker. Jeg ser større trussel med dem enn paven. Han har aldri prøvd å herske over meg, hva jeg vet.


Det er forskjell på å detaljstyre mennesker, som jeg opplevde mange predikanter har prøvd på, enn å vokte på grunnsannhetene i kristendommen. Å detaljstyre mennesker er å misbruke sin makt. Man har ingen rett til å gjøre noe slikt.

2 kommentarer:

Siw sa...

Vi deler samme lengsel Rudi. Stemmer i med deg jeg, og sier "jeg har funnet min favoritt, og ingen kan komme i nærheten av Han"

Rudie sa...

Takk Siw!
Jeg så fine gamle bønnene du har skrevet om i bloggen!
De var kansje ikke så forskjellige fra oss, tross alt?
Jesus har nok vært favoritten til mange opp gjennom tidene! :)