lørdag 10. november 2007

Blir vi påvirket av verden eller av Jesus?

Jesus den gode hyrden!
Hvordan vil Jesus at vi skal være i denne verden? Og skal vi ha Jesus som forbilde? Og kan vi ha Jesus som et forbilde når pastorer forkynner at vi ikke skal leve som Jesus lærte? Hvem skal vi da følge? En tolkning av Paulus sine brev som ikke stemmer overens med Jesu lære?

Det her er hva et OKS medlem skriver:
"Jesus forkynner for jøder under loven, det må vi forstå når vi leser evangeliene. Du kan jo selv se og studere, at mye av det som Jesus sier, ikke stemmer overens med det som Paulus sier. Og vi må huske at hele bibelen er Guds ord. Vi skal ikke legge noe til eller trekke noe fra.
Så da må det være et skille her. Og korset er dette skillet

---
Selvfølgelig skal vi tro på Jesu ord i evangeliet. Men vi kan ikke leve det Jesus sier, uten åpenbaringen som Paulus fikk. Paulus fikk jo i oppdrag og fullføre evangeliet."


De mener deres tolkninger av Paulus sine brev ikke samsvarer med Jesu lære! Er det ikke da tolkningen av Paulus sine brev det da er noe galt med, og ikke Jesus?
Og nåden er det en nåde som har forandret Gud, eller forandrer nåden mennesker? Er ikke Gud uforanderlig? Er Gud mindre vred på synd idag ? Ser ikke Gud når kristne synder?

Jeg leste i fra Zoe sitt menighetsblad om pastor Kong Hee i fra Singapoore som skriver:

Jesus sier i Bergprekenen at vi er jordens salt og verdens lys. Salt mot syndens forråtnelse, og lys i en menneskehet som er for mørk i sett sinn.
For pastor Kong Hee, er dette blitt en visjon som han underviser Kristi kropp om. Han sier at menigheten har tre forskjellige holdninger til verden:

  • Noen tror at vi skal kompromisse med verdens levesett for at mennesker skal komme inn i Guds rike. Vi skal bli som dem - for at de skal bli som oss. Dette er et blindspor!

  • Noen synes verden er så ond og fæl at vi må isolere oss fra den. En slags skyttergrav-mentalitet. Men Jesus ba ikke om at Gud skulle ta oss ut av verden, men bevare oss fra det onde.

  • Jesus sa at vi er lys og salt. Det betyr at vi er i verden, og at vi påvirker den. Det vi er redd for kan vi ikke forandre. Hvis vi er redd for verden, vil den påvirke oss- og ikke omvendt.

Paulus var djerv og frimodig, og var ikke redd for å gå inn i menneskemylderet med sin tjeneste. Dessuten hadde han hørt Guds røst om at han skulle bringe hedninger fra mørke til lys. Han gikk rett inn i markedsplassene og forvandlet nasjoner.

Idag opplever nasjoner som Guetemala, Honduras og Nicargua store innhøstninger av sjeler, og halve befolkningen i disse landene har blitt frelst. Allikevel sitter de ugudelige med makten, og utviklingen preges lite av de kristne. De vinner sjeler, men forandrer ikke samfunnet noe særlig.

I en del land i Asia, som Singapore og Indonesia står frimodige kristne fram, og mange har fått stor innflytelse innen handel, kunst og media.

Når himmelrikets prinsipper innføres på disse områdene familier/religion/handel/utdanning/styre/kunst og underholdning/media da blir virkningen varige. Vi er vitner, men også ambassadører som utbrer Guds rike!"

Noen mener det store frafallet i fra kristendommen skjedde da Roma ble kristnet. Jeg mener det beror på at man kan for lite om kirkehistorien. Vi protestanter har fått servert mange løgner om den Katolske Kirke, som enten beror på misforståelser, eller bare sett på feilene til Kirken, eller som rett og slett er løgner.

Men da skjuler vi også Jesu vitnesbyrd og spor i historien. Og at det ikke er en selvfølge det menneskesyn vi i dag har. Et menneskesyn som kommer av et kristent styre, som kan være i ferd med å forsvinne. Og vil man se litt hva som skjedde da Romeriket ble kristnet så kan man lese den fine serien om "Vårt samfunn og det kristne menneskesynet." Her: http://christianculture1.blogspot.com/

Ingen kommentarer: