søndag 25. november 2007


- "Låt Mig tillta i dig, så att när dina vänner ser dig de må se Mig i stället för dig, vilket blir det verkliga skälet till att de älskar dig.
- Jag skall fortsätta att ge Mig själv mera till dig så länge du låter min gudomliga vilja förbli i dig alltmedan du litar på den och avstår från din egen vilja till förmån för min. - Må du vara välsignad för att du dragit dig undan från allt som band dig vid denna värld och för att du föredragit den gudomliga ljuvlighetens källa."FORTSÄTT ATT GÖRA FRAMSTEG PÅ ENHETENS VÄG
18 januari 2002

Min Herre?

Jag Är. Frid vare med dig. Jag har visat dig min allmakt på många sätt. Alla dessa år har Jag inte låtit dig vara utan mitt ljus, inte heller utan min barmhärtighet. Allt Jag önskar av dig, min syster, är kärlek. Kärlek för kärlek, hjärta för hjärta, det är mitt motto för dig.
- Fortsätt att göra framsteg på enhetens väg och låt min kyss styrka dig på nytt. Låt Mig påminna dig att vara som en lilja på min äng, fri från varje ängslan och oro. - Må du gå framåt på enhetens väg som du delar med Mig, och må den breddas allt mera nu till min ära.
- Låt min faderliga kyss trösta ditt hjärta och fylla din ande med iver för mitt hus.
- Låt varje lem i din kropp vila ljuvt i mitt Hjärta för att få styrka, uthållighet och inre ljuvligt välbefinnande. - Må dina mödor bära frukt och dina aktiviteter utföras i mitt Namn, smorda med olja från Livets källa.
- Må du vara en lisa för sorgsna hjärtan och likaledes god och ömsint mot de utslitna.
- Låt Mig förbli kärare för dig än någon annan eller något annat som existerar på denna jord, så att Jag genom denna avsägelse (från allt annat) har överseende med människors syndfullhet så att de kan ångra sig.
- Må dina förtryckare som härskar i högfärd och högmod och som i sin brist på sunt omdöme anklagar dig utan barmhärtighet allt medan de smutskastar mina gåvor som Jag har givit dig, få sina synder att falla på eget huvud.
- Låt Mig tillta i dig, så att när dina vänner ser dig de må se Mig i stället för dig, vilket blir det verkliga skälet till att de älskar dig.
- Jag skall fortsätta att ge Mig själv mera till dig så länge du låter min gudomliga vilja förbli i dig alltmedan du litar på den och avstår från din egen vilja till förmån för min.
- Må du vara välsignad för att du dragit dig undan från allt som band dig vid denna värld och för att du föredragit den gudomliga ljuvlighetens källa.
- Må din själ bli än mer motiverad nu av iver att ge mitt hus ära genom att dra det med kärlekens band till en andlig enhet; då skall min gudomliga bild fullständigt präglas på det och utgjuta mitt ljus i det ännu en gång.
- Må du vara enhetens fullkomliga avbild och behagfullt dra alla till att leva ett sant liv i Mig. Om det sker, skall Jag genom denna kejserliga kärleksgärning ta emot enhetens kejserliga krona på mitt huvud.
- Må varje våldsam handling och varje hat som kommer över dig från människor bytas ut mot välsignelser från Oss. Dessa odågor skall få svara inför Mig på Domens dag.
- Låt varje fiber i ditt hjärta leva för Mig och ge dig entusiasm att arbeta för Mig, och som en slav som inte gör anspråk på någon lön kommer inte heller du någonsin att begära någon lön, utan du kommer att ge hjärta och själ för himmelriket.
- Hör Mig, Jag har skapat dig och placerat dig på jorden endast för detta upphöjda verk. Ben av mina ben, kött av mitt kött. Förbli förenad och en ande med Mig och meditera över alla de kläder Jag iklätt dig för att förskaffa dig fri tillgång till att gå ut och in i mina gårdar. Ett respektingivande mysterium är det i sanning, som övergår all mänsklig kunskap och allt mänskligt förstånd för de flesta i min skapelse. Men Jag, den himmelske Mästaren, hade mina ögon fästade på dig och min hand på din för att tillsammans med dig brodera gyllene rosor och ge dem liv för att de skulle sprida sin ljuva väldoft och indränka inte bara Kyrkan utan hela kosmos.
Utan denna gudomliga nåds samverkan som Jag har givit dig skulle du ha förblivit som en tiggare. Men nu, genom gudomlig nåd, har Jag inneslutit dig fullständigt i mitt Hjärta, sedan Jag adlat dig, efter att ha förenat dig med Oss! Du har blivit fylld och upplyst av Vårt sublima ljus och Vi har lyft vår spira och präglat Vårt Namn på dig för att du skall tjäna Vårt hus och sända Vår kärleksdikt till hela världen.
- Må din tunga vara lika redo som en snabb skrivares penna och aldrig tröttna på att vittna, inte ens mitt i eldslågor. Jag, Jesus, välsignar dig; ic http://www.slig.se/SantLiv/slig/B12enhetsvag.html

Ingen kommentarer: