fredag 23. november 2007

MITT BARN, LEV I STÄNDIG LYDNAD MOT MIN KYRKA SÅ SKALL MIN NÅD VARA ÖVER DIG
13 december 1995
I vettlös vrede omringar de mig. De vill hindra mina böner att nå dig. De har förvrängt dina ord och nu har de satt sig i sinnet att hindra min väg.

Vassula, frid vare med dig. Jag sade dig detta från första början, så att du skulle känna till det. Låt inte dig frestas att tänka ut ditt eget försvar. Dina vittnen kommer att försvara dig. Deras befästningsverk är ingenting. Lita på Mig, snart skall du komma hem...
De murar som de bygger för att omringa dig, dem skall Min Ande lägga i ruiner, och om du förblir trofast mot Mig skall Jag uppenbara Min härlighet genom dig. Nu säger de: ”Åh... äntligen är hon uppslukad.”
De känner inte Min vishet, inte heller ger de akt på henne. Men du, Mitt barn, lev i ständig lydnad mot Min kyrka så skall Min nåd skall vara över dig.
I dessa dagar, har Jag uppenbarat för Min kyrka, genom dig, den Ondes planer; Satans vrede brinner, och denna världens herre, är på väg att besegra Mina verk. Han var en mördare från begynnelsen och han har idag vänt sitt intresse mot Mina präster. Han stryker omkring för att stjäla och leda Mina närmaste till fördärvet...
Det står i Min makt att vända denna utveckling, Vassula, men som du vet, ingen tjänare är större än sin herre. Jag är din Herre och eftersom makthavarna förföljer din mästare, låter Jag dem förfölja också dig; men ‘lo tedhal’ Jag är med dig. Jag kommer att vara din dryck, din föda, din vila, din frid och din glädje. Förstår du? Bed och tillbed Mig. Bed och följ Mig. Ic.
http://www.slig.se/index.html

Ingen kommentarer: