onsdag 28. november 2007


MIN HELIGE ANDE ÄR KYRKANS INNEBOENDE KRAFT

15 april 1991


Herre, kom till oss med din helige Andes fulla kraft. Allra ömmaste Abba, så som du förhärligade din Son och din Son förhärligade dig, har stunden kommit då sanningens helige Ande skall förhärliga din Son. Bevisa för världen att ditt Ord är något levande och verksamt och inte bara ord tryckta på papper. Låt din Helige Ande "vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till deras fäder". (Mal 4: 5.)


Frid vare med dig, Vassula. Skrifterna ljuger aldrig. Det har sagts att i de sista dagarna kommer folk att bära fromheten som en mask, men utan att vilja veta av dess inre kraft.1 Ack, min älskade, skall det finnas någon tro kvar när jag kommer?

1) 2 Tim 3:5


Kyrkans inneboende kraft är min helige Ande, levande och verksam, liksom hjärtat i en kropp. Min helige Ande är hjärtat i min kropp, som är kyrkan.

Kyrkans inneboende kraft är min helige Ande som ger för intet och delar med sig av sina gåvor och nådebevis för att bygga upp kyrkan.

Kyrkans inneboende kraft är min helige Ande, som påminner om mitt Ord, inte genom att uppenbara något nytt utan genom samma undervisning given av samme Ande.

Kyrkans inneboende kraft är min helige Ande som förklarar, upplyfter och förvandlar er till sanna avbilder av mig.

Kyrkans inneboende kraft är min helige Ande, den eld som ger er liv, renar er och gör er ande till eldstoder, kärlekens brinnande härdar, levande ljusfacklor som utan fruktan förkunnar mitt Ord och blir den Allrahögstes vittnen, som lär andra att söka endast himmelska ting.

Kyrkans inneboende kraft är min helige Ande, livet och andningen som håller er levande och får er ande att längta efter mig och kalla mig 'Abba'.
Om du vägrar, mitt barn, och undertrycker min helige Andes gåvor, vilka tjänster kan du då utlova och erbjuda mig?
Var inte som döda kroppar som håller fromhetens yttre sken uppe men förkastar dess inre kraft och med meningslösa teorier begränsar mig i min gudomlighet.
Hindra inte dem som kommer till mig som barn och lever ett hängivet liv i den helige Ande; det är Jag som kallar dem till min helige Andes bröllop.


Helighetens hemlighet är: hängivenhet till mig, er Gud; ni kan inte göra någonting av er själva, om inte min Ande som bor i er leder er och undervisar er i himmelska ting. I sanning säger Jag er, den som fruktar mig tar emot mina tillrättavisningar - sov alltså inte nu, för detta är den tid då man mer än någonsin bör hålla sig vaken och vara på sin vakt. Nu har stunden kommit att öppna era öron och lyssna till min Ande och inte behandla den som luft, lek inte visa män vid fel tidpunkt genom att fösa min helige Andes andetag åt sidan och undertrycka den inre kraft som aktiverar min kyrka.


Du vill vara klok? Öppna då dina ögon.

Du vill vara klok? Öppna ditt hjärta och dina öron, min vän, inte ditt förstånd. Den kloke försmår aldrig Andens tillrättavisning, bara de övermodiga vet ingenting om fruktan. Herrens fruktan är vishetens begynnelse.

Du vill vara klok? Sök sanningen som förtvivlat böjer sig över din ömklighet för att rädda dig. Se vem som böjer sig över er ömklighet och ondska för att dra er till sig och lyfta er ur era gravar för att blåsa liv i er igen! 0 kom! Missförstå mig inte, Jag tvingar er inte och Jag försöker inte heller våldföra mig på er frihet! Jag har hyst medlidande med er, ni människor av detta släkte. Säg inte att allt Jag har att säga redan blivit sagt. Varför begränsa mig som er själva?


Jag är - påminnelsen om mitt 0rd, ja, kyrkans inneboende kraft och det står mig fritt att sända er nya tecken och utföra nya under. Jag är fri att uppväcka er, ni människor av detta släkte, och från mitt Heliga Hjärtas rika förråd gjuta helande balsam över er, när Jag vill och över vem Jag vill. Jag håller på att bygga, ja, återuppbygga min kyrka som nu ligger i ruiner. Låt inte mig, ni dagens släkte, behöva stå ansikte mot ansikte med er på domens dag och tvingas säga: Du, du var en av mina förföljare som rev ner medan Jag byggde upp."Barmhärtigheten står nu utanför era dörrar och i denna nödens tid bultar barmhärtigheten på era dörrar.


Ni kallar er själva heliga? Bevisa att ni är heliga genom att visa mig att ni tillber mig. Bevisa att ni är heliga genom att visa mig de själar ni omvänder och leder till mig, för mitt rike består inte av talade ord, inte heller av ett gudfruktigt yttre utan av en inre kraft som bara Jag kan ge er genom min helige Ande, om ni söker den. Erfar min närvaro och min kärlek som jag hyser för var och en av er. Jag, Jesus Kristus, är närvarande och Jag välsignar er ur djupet av mitt Heliga Hjärta. Jag andas på er och lämnar min suck av kärlek på er panna. Var ett. Kyrkan skall bli pånyttfödd.

Ingen kommentarer: