mandag 19. november 2007

TAG DIG I AKT FÖR BEDRAGAREN
30 maj 1994

Jahve, min gode Fader
min själ längtar att få leva i ditt hus
O lyssna till min enträgna bön!

Du som befriade mig och försatte mig på fri fot
för att göra ditt heliga Namn känt
för åtskilliga länder och överhopa dig med lovpris.
Säg mig, min gode Fader,
när skall jag få gömma mig
i dina vingars skugga?

Förbarma dig över mig, syndare
för en syndare är och förblir jag
men med din frälsande kraft,
vet jag och tror jag
att du kan upprätta min själ.

Jag lovar, och sätter mitt hopp härtill,
att jag skall ära ditt Namn evinnerligen.

Och mina läppar skall tala om dina underverk
O Fader, så som himlen och jorden prisar dig,
för min skull, kom,
i din kärleksfulla vänskap, kom.
I din stora ömhet, kom.

Kom, och församla oss till ett folk, Jahve.
Jahve, varför dröjer du så?

Kom nu, och hela våra sargade hjärtan.


Min dotter, Jag älskar dig. Jag skall förena er alla till ett enda folk - förstår du? Jag skall församla er från när och fjärran och från varje landsväg - när tiden är inne skall Jag kalla på er.
Kom nära Mig, Mitt barn och lyssna till detta: Från den dag då du föddes har Jag haft dig för Mina ögon. Jag har talat, men världens lidelser har ökat och detta släktets skuld skall rasa samman när Jag kommer och renar jordens länder - sedan skall de lyfta sina huvuden och söka Min Ande och han skall leda dem till den fulla sanningen.
Det är därför, du måste be att öst och väst möts och förenar sina hjärtan till ett - detta borde ske innan fienden förändrar Min lag och göder Min helgedom med mänskliga läror och påfund.
Men det har sagts att i samma mått som det fanns falska profeter i det förgångna, så skall också ni få er tillsända lärare som kommer att smyga på er sina egna tänkesätt som sår split och förnekar Jesus Kristi, Min Sons, gudomlighet - dessa falska lärare intellektualiserar de Glada Nyheterna som ni har fått er i all dess rikedom.
Jag säger er i sanning: Tag er i akt för Bedragaren - Bedragaren kommer att förkunna en annan lära och förvränga Mitt Ord och Min tradition som förts vidare till er. Så Jag varnar er, följ inte Bedragaren.
Släkte, i kraft av allt vad Jag har skrivit till er, när Jag använt Mitt instruments hand, hjärta och själ, säger Jag er, var inte rädda för dessa bedragare - de är inte gudar och Jag är i varje trofast hjärta.
Jag skall låta ett regn av eld och svavel som ett skyfall falla över denna jord för att bränna upp dess brott, men Mitt folk skall Jag undsätta.
http://www.slig.se/SantLiv/slig/B7Bedragaren.html

Ingen kommentarer: