mandag 17. desember 2007KRISENS TID HOTAR NU VID JORDENS HORISONT

20 augusti 2001


Vassula, du skall veta att Jag, Jahvé, älskar dig. Tvivla aldrig på min närvaro. Jag Är är hos dig och gläder mig i dig. Du skall få göra framsteg genom Mig, låt ingen i den här öknen som Jag har placerat dig i övertyga dig om att Jag inte är med dig dagligen.


Tillbe Mig och ära mitt namn. Välsignad är den som smeker Min outsägliga skönhet och som törstar efter Mig, han skall bli Min fullkomliga trädgård, och Jag skall bo i honom. Dotter, stå emot den Ondes attacker genom att strunta i hans attacker mot dig.


Mitt Namn är inpräglat överallt på dig och bara det gör honom rasande. Ja, han använder människor och han njuter, när präster skvallrar om dig. Men ondskan kommer att dra död över de syndiga. Medan ondskan strövar omkring som en rasande hund, skall du, Min Vassula, göra raka motsatsen, öva godhet, söka fred, gå kärlekens vägar, plantera rättfärdighet och dygd där det finns laster.


Var min väldoftande parfym. Glöm inte varifrån du härstammar. Om du följer Mina instruktioner kommer du att bevisa att du utvalts av Mig för att vara Min himmel beströdd med konstellationer av alla klara stjärnor. Du är utvald att dra andra himlar till Mig i vilka Jag kan upprätta Mitt Rike. O, Vassula, en krisens tid hotar nu vid jordens horisont. Vad denna jord har sått skall nu skördas. Djävulen skall tömma ut sin spya över dig, generation.


Allt förakt han alltid hyst till dig skall nu ösas ut. Område efter område med orättfärdigheter, bedrägerier, orättvisor och avskyvärda synder har besudlat dina händer; toppar av högmod, toppar av själviskhet, toppar av envishet, toppar av gudlöshet, toppar av alla slag, ändlösa toppar; som rök skingras och inte syns mer skall jag skingra dem.


Vänta så skall du få se, Jahvé är Mitt Namn!

Ingen kommentarer: