mandag 10. desember 2007


MITT VÄSTRA HUS PLUNDRAS. ÖST OCH VÄST SKALL BLI ETT RIKE
24 okt 1994


Vassula av Mitt heliga hjärta - skulle det behaga dig om Jag sade: Vassula av Pantokratorn? Du har tilldelats Mitt Namn. Jag är densamme, men människor har sargat Mig. Han som sår split drar olyckan över sig, han som sår falskhet med sin läppar bärgar en skörd av dårskap - har ni inte hört, att dåren slår händerna om sin kropp och äter köttet från sina ben? Allt kött som täckte den är borta och deras ande också - inget återstår, mer än en hop förtorkade ben. Mina Namn är heliga, men människor visar Mig ingen respekt och har fördrivit Mig från Mitt eget hus, från Min egen stad och nu från Min egen helgedom. De förtrycker Mig och ligger Mig så tungt om hjärtat, med övermodiga hjärtan har de beslutit sig att leva i en öken. Men Jag är fast besluten att i dessa kommande dagar framvisa Mitt stora Namns helighet som är vanhelgat till följd av er splittring.
Jag säger dig, Min dotter, ser du hur ditt folk lever ostört och i en skrämmande liknöjdhet för arbetet för enheten? Jag skall inte tillåta detta längre. Jag skall sträcka ut Min hand till de mest avlägsna platserna i ert land och omkullkasta dessa köpmän som förhindrar Mitt folk att förenas. Jag har upprättat dig för att vara ett enhetens tecken, ett tecken på Min barmhärtighet, ett tecken på Min makt, men deras skrytsamma övermod har slutit deras ögon. Idag kan Jag säga: ”bränn deras ben” och ta ut Min hämnd. Det står i Min makt att göra ditt land till änka, men i Min barmhärtighet och för Min kärleks skull skall Jag upphöja åtminstone en från öst som skall säga till sin broder: ”Kom och dela allt Jag har, kom och ät dig mätt från Mitt bord, kom och drick med Mig - Mina vinfat flödar över av ungt vin. Låt oss tillsammans föra våra lamm på bete och skapa ett Eden av våra betesmarker. Vår Gud! Se hur våra händer förstörde din helgedom!”Mitt västra hus plundras. Jag har bett dem att samlas under Petrus , men de har inte förstått och gör istället raka motsatsen. Många från detta hus säger: ”Hur kommer det sig att vi måste ha en ledare, och varför just denna ledare?” Jag varnade er att kardinaler skulle vända sig mot kardinaler, biskopar mot biskopar och präster mot präster. Jag utvalde Petrus att föda Mina lamm, men upprorets ande, som nu växt sig stark, har nått sin kulmen; detta var den stora prövningen som Jag varnade er för.
Mitt västra hus plundras, men vinden från öst skall blåsa upp och tillsammans med Min andedräkt blottställa plundraren. Många invånare i ditt land avvisar Mitt rop om enhet och har anpassat sina steg efter sin egen väg - de kallar sig själv rika, men om detta vore fallet, var är då deras rikedomar? Hur kommer det sig att ni har blivit ett dåligt vin? Ni har inte syndat, är det ni säger? Finns det ett enda bud som ni inte har syndat mot? Ni, Mina helgons närmaste! Min moders barn! Varför, varför har ni blivit så motsträviga? Vad betyder era ändlösa ceremonier när allt Jag hör från er är läpparnas bekännelse? Ja, ni har hållit fast vid Min tradition och det är därför svärdet inte skall falla över er, men trots detta skiljer ni de två viktigaste buden åt, och inte heller följer ni dem. Varför gör ni skillnad på traditionen och budorden? Om ni än höljde er i myrra och aloe, skulle Jag ändå känna doften av er skuld. Så öppna därför er mun och låt Mig mätta er så att ni mättar er med livet. Säg inte: ”Vi vill nu gå vår egen väg.” Återvänd till Mig och erkänn er skuld! Och du, Min dotter, ropa högt ut Mitt budskap och profetera. Säg: ”Jag vet allt om Mitt hus på den västra stranden, nära Livets flod och Jag vet också vem som i detta hus förblev Mig trogen. Min dotter, vad ser du utanför detta hus?
Utanför huset ser jag ett lejon, ivrigt att komma in i ditt hus från ett sidofönster.
Ja, som ett lejon drar han ut ur sitt snår. Min dotter, en förödelsens ande vandrar genom jordens länder, ängel löper mot varandra, den ene korsar den andres väg, för att varna er alla och ropa ut att Min stad på den västra stranden skall stormas av ödeläggaren; och han skall öva våld, det vill säga, han kommer att motsäga och gå till strids mot Min lag, Min tradition och Min gudomlighet. Hela landet skall försänkas i fasa.De heliga, Mina budbärare och profeter, skall inte längre kunna utföra sitt uppdrag... och över er skall ett djupt mörker falla medan vedersakaren, som är en lärd man, skall bannlysa Mitt eviga offer, i tron att hans gärningar tillsammans med hans hemliga synder, skall gå obemärkta förbi. Min högra hand skall oväntat falla över honom, och fullständigt förgöra honom - denna Natt har förutsagts i skriften. Men han, tillsammans med andra, har med glädje svurit en dyr ed vid Odjurets mun, och vördar endast odjuret för att det har gett dem en sådan makt. Ve er, ni odjurets tillbedjare! Ni kommer att sörja och sörjas över. Nu, Min dotter, vad ser du på den andra stranden, vid Mitt östra hus?


Jag ser ingen stad, landet är en utbredd sandöken, men jag ser också ett grönt skott skjuta upp ur öknen.


Lyssna och skriv: härlighetens ljus skall stiga upp från den östra stranden - och därför säger Jag till det västra huset: vänd din blick mot öst. Gråt inte bittert över avfallet och förödelsen i ditt eget hus, var inte bestörta, för imorgon skall du äta och dricka tillsammans med Min telning från öst - Min Ande skall föra er tillsammans. Har du inte hört att öst och väst skall bli ett rike? Har du inte hört att Jag skall fastställa ett datum för er? Jag skall sträcka ut Min hand och skriva på en trästav, den västra stranden, Petrus hus, och alla som var trogna mot honom. Sedan skall Jag skriva på ennan trästav: den östra stranden, Paulus hus, tillsammans med alla som är trogna mot honom. Och när de två husens medlemmar skall fråga: ”Herre, förklara nu för oss vad allt detta betyder?”, då skall Jag svara dem: ”Jag skall ta den trästaven där Jag skrev Paulus namn och alla som är trogna mot honom och föra samman Petrus trästav och hans trogna som en. Av två trästavar skall Jag göra en enda så att de blir ett i Min hand.” Med Mitt nya Namn skall Jag sammanbinda dem; detta skall vara bron mellan öst och väst. Med Mitt heliga Namn skall Jag förena bron så att de utbyter sina varor över den - de skall inte bära fram sina offer splittrade i två riken, utan som ett folk och de skall ha en och samma konung. Vad Jag har satt Mig i sinnet skall hända, och skulle människor säga till dig att dessa tecken inte är från Mig, säg då till dem: ”Frukta inte - har ni inte hört att han är helgedomen och stötestenen likaså? Den fasta klippan som kan riva ner de två husen men också bygga upp dem som ett enda hus? Det är vad du skall säga dem, Min dotter. Jag, din Gud, är med dig. Jag skall låta Min Ande flöda i många fler hjärtan. Kom, Jag älskar dig - ta emot Min frid.

Ingen kommentarer: