søndag 9. desember 2007ÅNGERNS FRÄLSANDE BOTEMEDEL
1 juni 2002

Herre, det står skrivet att Du endast behöver vilja, så är Din kraft där…
Det står också skrivet att efter synd skall Jag skänka ånger; i Min stora välvilja har Jag lagt ångerns frälsande botemedel i ett förnyat hjärta, som kommer att visa Mig stor ynnest och trofasthet när det ångrar sig; ja, var och en finner verkligen förtrolighetens skatt hos Mig så snart denna ödmjuka handling utförs; i förtrolighetens skatt upptäcker de Min vänskap; ju uppriktigare den ångrande är, desto större är Min vänskap; varje ord som uttalas i trofasthet drar Min vänskap närmare till sig, för Min vänskap följer i proportion till ångern.
Det står skrivet: ”Till honom ropade jag, och lovsång låg redan på min tunga. Om jag burit ont i sinnet skulle Herren inte ha hört mig. Men Gud hörde mig, han lyssnade till min bön…”
Envar som vill bli frälst kommer att känna behovet av att ångra sig och Jag skall lyssna till hans ånger. Syndens lön är döden; synd är som ett gift inom er och ju längre den blir kvar inom er, desto sjukare blir ni och den drar er närmare döden. Ju mer ni underlåter att rensa ut den från ert väsen, desto mera riskerar ni att dö.
Ni kan befrias och helas från syndens gift, om ni ödmjukar er och inser att det enda botemedlet att rentvå era synder är genom ånger. Säg Mig, vem av er skulle riskera sitt liv och förbli overksam, om han hade upptäckt att han hade svalt gift, och inte gjorde något åt det?
För att bli botad från denna dödliga giftdryck måste du sänka ditt huvud och erkänna att du är en syndare och erbjuda Mig din ånger; då kommer allt giftets bitterhet att rensas ut och också ormen själv, som du närt i ditt innersta i hela ditt liv . Och när du blivit befriad, skall Jag ersätta dessa onda ting med Min ljuvlighet…
Ja, när denna ondska kommit ut, kommer du att tillfriskna, och när du väl tillfrisknat, kommer du inte att vara främmande för Min lag. Villigt kommer du att vända världen ryggen, för framför dig ser du Min härlighet och Min glans. Åsynen av Min strålande Närvaro kommer att lysa inom dig och på utsidan.
Det står skrivet: ”Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor…” Men nu, sedan ni ångrat er, och genom nåden som ni fått, har Jag fört er till liv i Mig… Jag skall sedan genom mina leenden avslöja livets väg för er.
Ni skall inte längre gå på glödheta kol utan på safirer. Den Gud ni en gång trodde var outsäglig och otillgänglig skall ge er gränslös glädje i hjärtat, när han uttrycker sin glädje för er:”En gång var ni lika en åker, där det inte växte något annat än törnen och tistlar, praktiskt taget öde och förbannad; men nu, tillsammans med Mig, kommer ni att vara som en åker som Jag utväljer, bevattnad av den Helige Andes vattenkällor, och nu kommer ni att ge den skörd som är godtagbar för Mig.” Som Jag sagt tidigare: att ta emot Mig är den fullkomliga dygden; idag har världen ingen plats för Mig; den plats Jag borde ha är upptagen av skräp. Upprorsmän och syndare drar omkring överallt, och deras gärningar och ord skymfar Min Treeniga Helighet.
I sin fräckhet tror de att Min plats skulle upptas delvis av en sorts självförverkligande och delvis av en iver att endast göra det onda i det de i sin oförskämdhet vägrar att erkänna Min ärofulla Närvaro.
Världen vandrar sina egna vägar och förhärligar sig själv, och prisar och ärar vad den uppnår och spelar Gud… De tror att de vet allt men i verkligheten vet de ingenting. Så länge de inte känner Mig bland de goda ting som omger dem på alla sidor och så länge de inte har upptäckt Mig, kommer de att förbli overksamma som lik…
Människor i er tid söker falska gudar , och de följer alla möjliga hedniska system för att nå kunskap och makt, som de tror. Vidare är världen så förtjust i skönheten i kristaller, i blad, element som de sätter före Min Allmakt, eftersom de ber om helande krafter från dessa element i stället för att be om Min Helige Andes nåderika och helande kraft.
Om de är imponerade av deras form , må de utifrån den dra slutsatsen hur mycket mäktigare Jag är som har format kristallerna, bladen och liknande, Jag som är alltings Upphov!
Även om de i själva verket söker Min Närvaro, och i sin iver har fallit offer för Bedragaren och är vilseledda, även om det är så, är de inte utan varje synd och därför skyldiga till sin otillräcklighet.
Om de kan utforska energierna, deras innehåll, världen och kosmos, hur kommer det sig att de har varit så långsamma att finna dess Upphovsman och allas Mästare? Men Satan bedrar världen ännu en gång med samma lögn som han bedrog Eva med… att de också kan vara Gud och självtillräckliga och inte behöva Mig…2 kommentarer:

Anonym sa...

Takk Jesus. Jeg elsker deg! Jeg vil bli frelst

RUDIE sa...

Jesus jeg ber for den anonyme at du skal møte dens ønske. Amen