fredag 7. desember 2007

Guds kraft


Gud er en kraft. Og den kraften er sterkere enn noen annen kraft. Det er den kraften som bør være kraften i mennesket. Det er en kraft som forvandler.


Lego har blitt en populær greie. Man kan skape selv. Mange bygger seg en figur av lego, og de blir så stolte av den figuren, så de kaller den Jesus.

Og så ser de på den bibelske Jesus, og ser at den ikke ligner. Men da må den bibelske Jesus være feil, tenker de. "For min Jesus er jo helt perfekt".

Men så ser de en annen figur bygd av lego, og da ser de likheten med den Jesus de selv har lagd. En Jesus byggd på deres egne verdier, på deres egen kraft. Men Guds kraft kjenner de ikke. Guds kraft tukter. "Gud tukter ikke" sier de. Selv om skriften sier at Gud tukter. Gud gir Gudsfrykt. " Det er ikke bra med Gudsfrykt" sier de. Selv om bibelen sier Gudsfrykt er veldig bra.

Men så har de vel heller ikke opplevd at Gud tukter eller hva Gudsfrykt er. For de kjenner ikke kraften. Gud er kjærlighet. Det er en sterk kraft. Og Gud tukter den Han elsker. Den som nærmer seg Hans kraft. Gudsfrykt får man når man blir kjent med kraften. En kraft som er ren kjærlighet. Mange tror de vet hva kjærlighet er. Men det er ikke sikkert at de kjenner Kjærligheten.


"Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjærlige, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste. slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.

De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra." 2. Tim. 3:1-5

6 kommentarer:

rootsman sa...

Takk for disse sannhetens ord.

Rudie sa:
Og så ser de på den bibelske Jesus, og ser at den ikke ligner. Men da må den bibelske Jesus være feil, tenker de. "For min Jesus er jo helt perfekt".

Dette minner meg om heretikeren Marcion i det andre århundre som påstod at guden i gammeltestamente ikke er den sammen som den som åpenbares i det nye testamente.

Gud i GT var skaperen og han var streng, dømmende og ufullkommen.

Gud i NT, i form av Jesus var derimot fullkommen for han var nådig, snill og barmhjertig.

Marcions lære ble kraftig tilbakevist av en samlet kirke - Tertullian skrev 5 feite bøker "mot Marcion" der han avslører vranglæren fra alle mulig synsvinkler.

Den gang var det umulig for vranglærere å komme inn i kirken - de som hadde avvikende lære i forhold til Jesus og apostlene ble erklært "anathema", dvs forbannet bort fra kirken.

På denne måten døde sektene ut, mens kirken forble samlet i tusen år.

Hvordan er det i dag?
I allefall blant protestanter, ser det ut som avvikende lære er OK, men de færreste av oss vil riktig vedkjenne seg den opprinnelige kirken, kanskje delvis fordi man ikke kjenner den og delvis fordi man ikke liker den, kanskje man er proppet full av fordommer og myter om at "gammelt må være dårligere enn nytt" (egentlig en darwinistisk tanke).

Situasjonen er slik sett snudd opp-ned - nå er det heretikerne som støter fra seg den sanne, opprinnelige kirken.

Jeg kan tipse om en bra Norsk side om Marcion og mye annet:

http://www.alef.no/markions_aand.htm

:-)

RUDIE sa...

Takk for linken. Jeg har tittet litt på den allerede, og det virker interessant. Spennende også det du forteller. Læren kan kansje minne litt om en annen nådeforkynnelse.. ;)

rootsman sa...

Læren kan kansje minne litt om en annen nådeforkynnelse.. ;)

He-he, ja, du har sikkert skjønt at jeg har et ømt punkt der :-)

Siw sa...

Rudi; det var tankevekkende vers fra Paulus. Absolutt verd å tenke over!

Jeg ville kanskje skrevet "dette skal du vende deg i fra" i steden for "disse"... Jeg tillater meg av og til å være uenig med Paulus. Men jeg sier aldri at jeg har rett og Paulus feil. Nei, jeg er bare ærlig i mine tanker, mens jeg grunner på Ordet.

Kanskje Paulus tenkte på "nære venner" og ikke generelt? I så fall ville jeg nok være mer enig (smiler)

Jeg tenker videre på det Paulus skriver om åndens frukt. Vi vender oss fra det han skrev i 2.Timoteus 3, og til det han skriver i Galaterne 5 "Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse"

RUDIE sa...

Siw
Jeg tro også Paulus mente "nære venner".
Og jeg tror også det kan komme litt av at slike venner kan hindre en i å bære god frukt ( som du nevner) Og at det er det som er grunnen. Ihvertfall kjenner jeg det slik, at det blir feil ting jeg blir opptatt av.

Ellers så vurderte jeg faktisk å la være å ta med siste del av det siste værset, da det ikke var budskapet mitt. Men så tok jeg det med fordi det hørte til verset. :)

Z sa...

Så bra!
Speciellt:
"Men da må den bibelske Jesus være feil, tenker de. "For min Jesus er jo helt perfekt".
Men så ser de en annen figur bygd av lego"