tirsdag 4. desember 2007
NÄR GUD TALAR, FÅR HANS RÖST JORDEN ATT SKAKA


7 februari 2002Mitt citadell, Jag har kallat dig för att annonsera min återkomst. Jag har kallat dig för att uppenbara min ofattbara barmhärtighet för alla mina barn som fortfarande sitter i apati och i sin egen värld av likgiltighet. Mina ihärdiga rop att ni skall ångra er har inte blivit hörda.
Världen sjunker nu ännu djupare ner i syndens dy och i dödens skugga. Min säd har dött av brist på bevattning. Många av mina herdar har svikit Mig, och de drar med sig miljoner själar ner i avgrunden och i fördärvet. Kan någon säga: ”Vi har inte blivit varnade; vi har inte sett något himmelskt tecken”? Och de fortsätter att leva för sig själva… Denna generation har blivit död för mitt Ord och föredrar att leva för Satan, som ger dem allt som står i motsats till min lag av kärlek.
Handlingsfrihet och frihet kallar de det, men i verkligheten är de den Ondes fångar. Varje människa har nu rustat sig för krig. Mörker är överallt förhärskande i världen. Deras eländiga hjärtan är bebodda av alla möjliga onda andar och bara inställda på Mörkrets Furste. Åt er alla har Jag givit tid och tillfällen att göra er av med elakhet och gudlöshet och att reflektera över min nådefullhet i dessa barmhärtighetens tider.
Jag har oupphörligen, genom kunglig order, visat häpnadsväckande under i skyn för er för att återuppliva tron, men så många av er, särskilt i USA, har sedan de blivit uppmuntrade att slå in på dygdernas väg som leder till Mig och till det eviga livet, vänt sig mot Mig och mot mina sändebud som är bärare av mitt ord och med förakt förkastat Mig. Både höga och låga har beslutat sig för att förstöra detta verk. Mitt kejserliga rike är utanför era dörrar, men är ni redo att ta emot Mig?
Generöst och med kunglig frikostighet har Jag dukat till en festmåltid av andlig föda för att ge liv åt er ande. När Jag var där och väntade på er för att föda er med min egen hand för att rädda er från döden, vägrade ni att komma fram. Så när Jag betänker er motsträvighet mot sann ånger , och hur ni i stället har visat er fientliga gentemot mina varningar, framstår tidigare klagoscener som ägt rum som ingenting i jämförelse med de sorgfyllda morgnar som ligger framför er ; sorgfyllda morgnar som av er egen hand skall dras ner över er.
Ert land regerar i fullständig motsättning till hela min kärlekslag, som skiljer sig från ert besynnerliga system av lagar, lagar som begår de mest avskyvärda brott ända till att utsätta inte bara jorden för fara utan också äventyra stabiliteten i hela kosmos. Så många gånger har Jag överlämnat min spira, också till icke-existerande varelser . Idag ser Jag med sorg från ovan hur era planer kommer att vändas mot er själva. Världen smakar redan på frukterna från sitt eget förfaringssätt, som provocerar naturen till att göra uppror med konvulsioner och dra naturkatastrofer över er och kvävs genom ert eget planerande. Jag hade utfört tecken åt er i åratal men mycket få tog någon notis. Denna rening som nu är som ett gissel över dig, generation, kommer att dra många till Mig, och de som föraktade mina varningar kommer i sitt betryck att vända tillbaka till Mig.
Sedan, när allt detta har ägt rum, när varje varelse som saknade verkligt liv kommer till existens skall Jag sätta eld på jorden och befria den från gisslet. När Gud talar, får hans röst jorden att skaka. Mitt rike skall snart vara hos er, för mitt gudomliga besök är nära, och alla som har kallats att vittna öppet för varje invånare på denna jord kommer inte längre att undertryckas, eftersom människorna kommer att vara som törstig jord som längtar efter mina ords dagg.
Och de kommer att vittna om de verk som utförts av den Allrahögste Treenige Guden, som de inte hade mött tidigare och inte heller sett med sin själs öga. Bönfall himlen att denna reningens tid inte blir lika hård mot er som mot Sodom och Gomorra. Min Kyrka skall bli förnyad. Håll fast vid Mig, Vassula, för Jag har många av dina förtryckare bundna bakom Mig. Lyft mitt kors över ditt huvud och förhärliga Mig och bekräfta min makt ic

Ingen kommentarer: