onsdag 9. januar 2008


MIN FADER SKAPADE ER AV KÄRLEK
2 februari 1987

O dotter, det enda Jag begär av er är kärlek. Min Fader skapade er av kärlek. Jag led för er och dog på korset av kärlek. Det var för kärleks skull, som Jag räddade er från att dö, så varför hatar somliga av er Mig och förföljer Mig? Hatar ni Mig på grund av den lag, som Jag gett er?
Hindrar Jag er från att leva fritt och göra uppror? Kanske har ni aldrig hört talas om Mig, därför att det inte fanns någon som undervisat er? I stället har ni utvecklat era egna lagar och trånar efter världsliga rikedomar och nöjen i det att ni följer era egna böjelser. Älskade barn, det var så ni började hata Mig.
Det var därför att ni inte kände Mig. Jag är kärlek, så kom då och möt Mig. Jag är kärlek, lita på Mig. Om ni säger att ni inte känner Mig, så skall Jag tala om att Jag har känt er innan ni föddes, och att Jag har helgat er.
Säger ni till Mig att ni hatar Mig, så skall Jag säga er att Jag älskar er. Har ni syndat, så har Jag förlåtit er. Har ni vanhelgat Mitt namn, så har Jag visat er barmhärtighet och Jag älskar er ändå och erbjuder er att dela Mitt rike i himlen.
Trots era missgärningar förlåter Jag er helt och fullt.
Vassula, Jag älskar dig. Vila nu. Senare skall Jag fortsätta att diktera för dig.

MIN LAG ÄR KÄRLEKENS LAG

Senare:
Jag är här, det är Jag, Jesus Kristus. Låt Mig diktera mina ord för dig, dotter. Lyssna till Mig nu, inse att det är Jag. Är ni rädda för Mig?
Förnekar ni Mig för att mina ögon ser rakt igenom er och kan läsa allt vad era själar har gjort? Frukta Mig inte, för Jag har redan förlåtit er.
Mitt blod utgjöts för er frälsning. Jag var på jorden som människa av kött och blod, Jag levde bland syndare, botade de sjuka och uppväckte de döda. Jag har inte övergett er, Jag är fortfarande bland er och helar er. Kom till Mig och bli botade.
Jag skall lyfta era själar till Mig och lära er att älska Mig och älska varandra.
Om ni är svaga, så skall min kraft stärka er. Om ni har gått vilse, så är Jag där och visar er den rätta vägen.
Min lag är kärlekens lag, följ den. Om ni följer den kan Jag öppna era Hjärtan så att ni kan ta emot Mig. Jag skall inspirera er, Jag skall lära er hur man älskar, hur man förlåter, hur man blir helig och lever heligt.
Så kom, mina älskade, kom och lär av Mig. Jag är kärlek, Jag är frid, Jag är barmhärtighet, Jag är mild och ödmjuk, Jag är förlåtelse. Jag älskar er alla.


Ingen kommentarer: